Disainibüroode võrgustik

Meie Disainibüroode võrgustik koondab suure osa parimaid disainiteenuse pakkujaid erinevatest disaini-valdkondadest.

Liikmeks olemine annab võimaluse disainibüroole olla nähtav, luua kontakte, rääkida kaasa valdkonna arengule ja osaleda inspireerivatel reisidel ning koolitustel. 

Disainibüroode võrgustiku liige tasub olla, sest see loob võimaluse:

- leida uusi kliente läbi Disainibüroode andmebaasi, mis on paljude ettevõtete ja avaliku sektori jaoks esimeseks kohaks disainibüroo leidmisel. Koondame andmebaasi Eesti disainibüroode paremiku, anname ülevaate teie töödest ning teenustest ja suuname pidevalt potentsiaalseid kliente andmebaasi külastama. Andmebaas on nii eesti kui inglise keeles ja sinna on tehtud 2019 aastal ca 7000 päringut.

- luua kontakte ettevõtete ja avaliku sektoriga läbi Disainikeskusesse tulevate kohalike ning rahvusvaheliste päringute, ettevõtete infopäevade, kontaktürituste ja disaini rakendamist toetavate programmide nagu ringmajandus ja ringdisain, tootearenduse meistriklass, Disainivedur jmt;

- ligipääsu klastri Connect Health võrgustikule ja osalemisvõimaluse klastri üritustel samadel alustel klastri liikmetega;

- sõlmida kontakte ning jagada kogemusi teiste disainibüroodega läbi ühisürituste, koolituste ning reiside;

- osaleda inspiratsioonireisidel välisriikidesse, mida korraldame võrgustiku liikmetele eesmärgiga külastada erinevaid disainibüroosid, tutvuda erinevate büroode töökorralduse ja töödega, sõlmida kontakte ning saada inspiratsiooni ja kogemusi.

- leida oma suurepärastele töödele kajastust (sotsiaal)meedias, uudiskirjas, kodulehel ja disainiblogis;

- leida parimaid töötajaid läbi Disainikeskuse kommunikatsioonikanalite;

- rääkida kaasa Eesti disainivaldkonna arendamisele, olles kaasatud oluliste teemade nagu valdkondliku arengukava väljatöötamine, riigihangete läbiviimine jne. aruteludes;

- osaleda 20% soodsamalt EDK koolitustel – korraldame tipptasemel rahvusvaheliste koolitajatega erialaseid täiendkoolitusi disaineritele ja disainijuhtidele - koolitust lisaks Disainiauhindade raames toimuvatele sündmustele ja seminaridele; olla Disainikeskuse infoväljas – saadame jooksvalt värsket infot toimuvatest koolitustest, konkurssidest, hangetest jm olulisest, mis valdkonnas toimumas;

- kasutada Disainikeskuse raamatukogu.

Sooviavaldusi võrgustikuga liitumiseks võtame vastu kord aastas. TÄHTAEG 10.01.2020Uued liitujad saavad oma sooviavalduse täita siin.


Disainibüroode võrgustik disainiblogis

Disainibüroode võrgustik uudistes