Disainikeskus viib kokku ettevõtjad ja disainerid

Loe lähemalt

Disainibüroode andmebaas

Leia disainer!

Loe meie disainiblogi

Vaata lähemalt

Disainikeskuse Youtube‘i kanal

Vaata lähemalt

Sündmused

Disainiblogi

Eesti Disainikeskuse projekti EU53523 „Disainikompetentside edendamine disainibüroode ekspordi võimendamiseks“ toetab EAS läbi Euroopa Regionaalarengu Fondi summas kuni 200 000 eurot.
Projekti kestus: 1.01.2020 - 31.12.2022
Projekti eesmärk on tõsta professionaalsete disainibüroode kompetentse nende ekspordivõimekuse suurendamiseks. Aidata ettevõtjatel disaini paremini ettevõtlusprotsessides rakendada konkurentsivõime, jätkusuutlikkuse, lisandväärtuse ja kasumlikkuse edendamiseks. Kujundada tarka disaini tellijat avalikus sektoris, et meie ühiskasutatavad keskkonnad ja teenused oleksid kasutajasõbralikumad.
Eesti Disainikeskuse projekti “Ringdisain” toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus läbi Euroopa Reginaalarengu Fondi summas 48 995 eurot.
Projekt kestus: 1.01. 2019 - 15.03.2022
Eesmärk on ringdisaini alase teadlikkuse tõstmine, väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele praktiliste võimaluste pakkumine, võimaldamaks neil osaleda ökoinnovatsioonis ja ringmajanduse poole liikuda. Ringdisain vähendab ettevõtete kulusid, aitab kinni haarata uutest kasvuvõimalustest ning parandab ettevõtete mainet. Ringdisaini rakendamise põhieesmärk on vähendada toote või teenuse üldist keskkonnamõju miinimumini.


Eesti Disainikeskuse projekti “Eesti disainiteenuse eksport” toetas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus läbi Euroopa Reginaalarengu Fondi summas 300 000 eurot.

Projekti lühikirjeldus: Viime Eesti disainiteenuse eksporditurgudele ja tekitame kvaliteetse tulemusliku kontakti Eesti ettevõtjate ja disainibüroode vahel.
Projekt kestis: 3.07.2017 - 30.06.2019
Projekti raames viisime ellu Eesti disainibüroode ekspordiprogrammi, disainijuhtide praktikaprogrammi välisriikide disainibüroodes, korraldasime koolitusi disaineritele ja ettevõtjatele ning jätkame Eesti disainibüroode andmebaasi haldamisega.
Asutajad: