Disainivaramu

Disainivaramust leiad disainivaldkonna uuringud, tüvitekstid ja muud olulised disainiteemalised materjalid. Materjalid täienevad jooksvalt.


Majanduspoliitika plaan-  Pikaajaline vaade majandusele

Lae alla pdf

Eesti 2035

Lae alla pdf


Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020 lõpphindamine

Lae alla pdf


Kultuuri arengukava 2021-2030

Lae alla pdf
Lisa 1-4
Lisa 5


Magistritöö: Teenusedisaini koolitusprogrammi tulemuslikkuse hindamine EAS-i Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassi näitel (2023)

Autor: Kairi Loomet

Lae alla pdf


Katsetamise juhend avalikule sektorile (2023)

Vaata siit


Eesti disainivaldkonna arengukava (2023)

Lae alla pdf
Loe Eesti disinivaldkonna arengukava kohta lähemalt SIIT


Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus (2022)

Lae alla pdf


Eesti loomevaldkonna kestlikkuse uuring (2022)

Lae alla pdf


Eesti Disainikeskuse Youtube‘i kanal

Eesti Disainikeskuse  Youtube‘i kanalisse oleme kokku kogunud erinevad disainiteemalised videosalvestused, teiste seas Disainijutud ja Eesti Disainiauhinnad 2020 virtuaalgala.


Viiruskriisimõju Eesti majandusele. Stsenaariumid aastani 2030. Arenguseire Keskus (2020)

Lae alla pdf

Uuring ‘‘Tärkavate disainipraktikate kaardistamine‘‘ Ruth-Helene Melioranski ja Martin Pärn (2020)

Lae alla pdf
Loe disainipraktikate uuringu kohta lähemalt SIIT


‘‘The Future of Service Design’’ Köln International School of Design (2020)


OSKA raport: Audiovisuaalvaldkond, sõna ja keel, turundus ja kommunikatsioon, disain ja kunst, trükitööstus (2019)

Lae alla pdf


Uuring “Disainikasutus Eesti ettevõtetes ja sihtasutustes” (2018)

Uuringu tellis Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) koostöös Kultuuriministeeriumiga.


Rahvusvahelistumise ja ekspordi uuring loomemajanduse valdkonnas (2017)

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tellitud loomemajanduse rahvusvahelistumise ja ekspordi uuringu põhieesmärk oli selgitada välja ja analüüsida nelja Eesti loomevaldkonna – audiovisuaaltootmine, kirjandus, kujutav kunst ja muusika – rahvusvahelistumise strateegiaid ning mõju valdkondade tuntuse ja maine kujundamisele väljaspool Eestit nii professionaalide kui ka kultuuripubliku seas.TNS Emor uuring Disainikasutus Eesti ettevõtetes ja sihtasutustes (2013)