Velveti tulevikunägemusedVelvet on Eesti suurim ja auhinnatuim disainiagentuur. Suure agentuuri rollist Eesti disainimaastikul, tulevikunägemusest ja jätkuvast kasvu-ambitsioonist räägib Velveti tegevjuht Pärtel Vurma.

Fotol: Velveti tegevjuht Pärtel Vurma

Velvet värbab viimasel ajal aktiivselt uusi inimesi. Mis on Velveti ambitsioon? Kus näete oma tegemisi järgmise viie aasta pärast?

Võin julgelt ja uhkusega öelda, et Velvet kasvab. Kasvame küpsemaks, tugevamaks, targemaks ja suuremaks. Oleme võtnud ambitsioonika eesmärgi viia disainiteenuste pakkumine Eestis täiesti uuele tasemele.

Kui klassikaliselt on disaineri töö tulemust mõõdetud tema tegevuse käegakatsutava või silmaga nähtava tulemi järgi, siis järjest enam väärtustatakse disaineri tegevuse mõju organisatsiooni kultuurile, strateegiale, teenuste ja toodete kvaliteedile ja seeläbi ka majandustulemustele. Käsitöölistest on saanud tippjuhtkonna kõige efektiivsemad liitlased organisatsiooni eesmärkide planeerimisel ja muutuste elluviimisel. Samuti on muutunud disainerite kompetentsivajadused ja disainidistsipliinid järjest kompleksemaks ja nimekiri disaineri erinevatest ametitest ja spetsialiseerumise võimalustest on mitmekordistunud. See trend jätkub kindlasti ka tulevikus.

See ei ole kindlasti esimene kord kui sa kuuled disainerite liikumisest väärtusloome ahelas järjest kõrgemale tasemele. Küll olen ma aga aastate jooksul kogenud, et kui sellest ainult rääkida, siis jääb see disainerite ja agentuuride jaoks lihtsalt ilusaks unistuseks ja reaalne elu paneb meid järjekordse hõreda briifi järgi töid teostama, mitte nende otstarbekust kahtluse alla seadma ja päriselt olulisi muutusi kavandama ja ellu viima.

Velvet pole kindlasti see agentuur, kes ainult räägib ja midagi ei tee. Teeme küll, aga et see oleks ka nähtav ja muudaks kõigi valdkonnas tegutsevate inimeste arusaama disaini loodavast väärtusest, peame tegema veel rohkem. Selleks kasvatame Velveti tiimi, arendame oma kompetentse ja harime kliente ning vajadusel trambime jalgu ja tõstame kisa kui näeme, et kuskil on arusaam väga vildakas ja vanamoodne.

Eestis on tugevaid individuaalseid disainitalente: Mihkel Masso, Rait Arro ja Mihkel Güsson võidutsesid sel aastal Red Dot tootedisaini kategooriates, pakendidisaini agentuur Koor teeb maailmatasemel pakendidisaini ja liikuva disaini- ja animatsioonistuudio Tolm maailmatasemel animatsiooni. Millest meil Eestis aga puudu jääb on tugevad interdistsiplinaarsed disainitiimid, kes suudaks tegeleda suuremate süsteemide ja projektidega, millega lahendada keerukaid ja nurjatuid probleeme, mida tänapäeva maailm meile ohtralt pakub. Komplekssete probleemide lahendamine eeldab spetsialistide koostööd mitte pelgalt individuaalset meisterlikkust. Spetsialistide koostöö nõuab omakorda oskuslikku disainjuhtimist. Just selle juhtimistasandi kompetentside arendamist on disainivaldkonnas võimatu teha, kui sul ei ole kuskil seda praktiseerida. Väikesed agentuurid ja disainitiimid ju seda ei paku. Eesti disaini valdkond vajab järgmise arenguhüppe tegemiseks vähemalt ühte suurt design consultancy agentuuri. Täna oleme selleks meie. Tahame Velvetist luua sellise disainiorganisatsiooni, kus oleks võimalik igal tasandil ja igas distsipliinis oma haridust rakendada, oskused proovile panna, neid edasi arendada ning ka disainerina karjääridedelil edasi liikuda.

Juba aastaid on räägitud sellest, et tuleviku töötaja on T-kujulise kompetentsusega. Mina näen Velveti kui agentuuri ainuvõimalikku tulevikku samuti T-kujulisena. Meie erinevate disainidistsipliinide kvaliteet peab mõistagi olema maailma parim, aga täiesti uue väärtuse ja sünergia loome siis kui arendame oma oskusi mõista ja omavahel siduda erinevaid teisi distsipliine ja valdkondi ning nendega tegelevaid inimesi.

Milline täpselt näeb maailm ja Velvet selles välja viie aasta pärast, ma ei tea. Tean, et maailmas on mitmeid kriitilise tähtsusega probleeme, mille lahendamiseks on tänapäevased disainerid oma loovmusklit, empaatiavõimet ja süsteemide loomise oskust treenides justkui pidevalt ette valmistunud. Mul oleks kurb näha kui selle võimaluse nüüd käest laseme, sest meil ei ole piisavalt võimekaid oskuste kokku-juhtijaid ja tarku tellijaid. Digipööre, rohepööre, ligipääsetavus, haridussüsteemi muutused ja meie ühiskonna vaimne tervis on teemad, mis väärivad rohkemat kui lihtsalt kõlavad loosugid ja õõnsad programmid. Probleemid on vaja päriselt ära lahendada ja vajalikud muudatused ellu viia. Arendame Velvetit selles suunas, et meie mõju ja panus oleks nende probleemide lahendamisel järjest suurem.


Mis iseloomustab Velveti tööd? Mis on teie tugevused?

Meie tugevus ja unikaalsus seisneb laias kompetentside profiilis ja oskuses need kompetentsid omavahel siduda ja koostööd tegema panna. Velvet pakub teenuseid praegu viies disainivaldkonnas: strateegiline- ja teenusedisain, bränding ja graafiline disain, keskkonna ja liikumisteede disain, digitaalsete toodete ja teenuste disain ning sündmuste disain. Oleme viimaste aastate jooksul võitnud nii Aasta Disainiagentuuri kui ka Aasta Digiagentuuri tiitlid, kusjuures võidu toonud tööd on oma kvaliteedi ja erakordsuse taganud just ditsipliinidevahelise koostöö tulemusena.

Üheks minu lemmikuks näiteks sellisest projektist on Oru Hub Hotel. Meie jaoks algusest peale ideaalne olukord, kus olemasolev väsinud ja vananenud kontseptsioon vajas totaalset uuendust ning kliendil oli julgust ja motivatsiooni seda kõike teha. 

Fotol: Oru Hotell

Uuendus algas täiesti puhtalt lehelt. Disainiprotsessi mõistmise faasis selgitasime kasutajauuringute abil välja sihtgruppide ootused tänapäevase majutusteenuse tarbimiseks, mille tulemusena defineerisime ka täiesti uut tüüpi turisti profiili. Taipamiste alusel disainisime tugeva kontseptsiooni ja rakendasime seda maksimaalse kvaliteedi ja detailse läbimõeldusega kõikidesse kanalitesse alustades sisearhitektuurist, kasutajakogemusest, brandingust ja liikumisteedest lõpetades hotellis pakutavate teenuste ja digitaalsete kanalitega. Selleks, et kontseptsioon lõpuni ideaalselt välja mängiks, kaasasime loomulikult parimaid professionaale ka väljastpoolt Velvetit nagu näiteks NOBE sisearhitektid, Meta Advisory, Civitta ja paljud teised. See projekt on hea näide kliendist, kes usaldab meie tiimile niivõrd suure muudatuse kavandamise ja ka elluviimise. Tulemuseks mitmed disainiauhinnad meie tööle, Sisearhitektide Liidu Aastapreemia ja mis mulle veel kõige rõõmustavam - Oru Hub Hotel oli Eesti Ettevõtluse Auhinnad konkursil aasta disainirakendaja kategoorias kolme parima seas ja aasta turismiedendaja kategoorias kümne parima seas.

Fotol: Oru Hotelli sümboolikaga materjalid

Meie töö suurimaks väärtuseks on mõju, mida ta avaldab meie kliendi edukusele ja igapäevasele tegevusele. Disainiauhinnad on kahtlemata toredad ja tunnustust vajavad valdkonnas toimetavad inimesed rohkemgi kui nad seda täna saavad. Sellest aga veelgi rõõmustavam on kui meie lubatud muutus on ellu viidud ja selle tulemused nähtavad ja käegakatsutavad.

Sõna otseses mõttes käegakatsutava tulemuse võimaldasime saavutada ka Keskkonnametil, kellega koostöös disainisime õppevahendid, mille abil nägemispuudega lapsed ja täiskasvanud loodusega tutvuda saavad. Tulemust tunnustati Eesti Pimedate Liidu Aasta Tegu auhinnaga. Disainitud meeltekohver oli samuti mitmete disaini-distsipliinide ja mitmete erineva valdkonna professionaalide koostöös valminud maailmas päriselt vajalik ja universaaldisaini põhimõtteid jälgiv tulemus.

Fotodel: Meeltekohver

Milline on Velveti tööprotsess kliendiga, sellest hetkest alates kui ta teie juurde jõuab?

Esimeseks sammuks on loomulikult kliendi olukorra ja ootuste mõistmine. Velvetisse tulles ei pea olema kliendil lahenduskäik endal valmis mõeldud. Kaasa on vaja võtta ainult ambitsioon ja muutuse elluviimise tahe ning julgus. Isegi probleemi täpne püstitus ja sõnastus sünnib tihtipeale meiega koostöös läbi disainiprotsessi mõistmise etapi. Disaineritel on oskused ja metoodikad kuidas sõltumata valdkonnast ja meie kogemusest selles valdkonnas, leitakse kiiresti üles ja kaardistatakse erinevad arenguvõimalused ja valitakse nendest kõige viljakamad teostamiseks välja.

Kõige tähtsam on muidugi see, et meie koostöö klientidega on alati avatud suhtlust ja austust tagav partnerlus. Mulle meeldiks kui disaineritel oleks sarnaselt arstide Hippokratese eetikavandele ka oma vankumatud põhimõtted hoida kõrgel oma disainerikutse au nii klientide kui ka kogu ühiskonna ees. See tähendab vajadusel kliendile valusa tõe esiletoomist ja paratamatult ka võimalust konfliktideks. Meie põhimõtted aga ei luba isegi kliendi kõige tungivamate palvete täitmist olukorras kus me ei usu, et see teda aitaks või ka olukorras kus kliendi tegevus meie hinnangul kuidagi ühiskonda lõhuks või keskkonda ohustaks. Seetõttu oleme oma kliendiportfellist välistanud teatud valdkonna esindajad nagu näiteks tubaka- ja alkoholitööstus, hasartmängud, kiirlaenud ja poliitilised parteid. Eelistame ka neid organisatsioone, kes pingutavad selle nimel, et nende tegevus jälgiks jätkusuutliku ettevõtluse põhimõtteid.
Milline on Velveti põhiline kliendiprofiil?

Meie ideaalne klient on olukorras, kus ta tunneb, et tal on käes seni rakendamata potentsiaal. Päris paljud ettevõtted istuvad peidetud kullaaugu peal, aga ei oska sealt seda kulda välja kaevata. See võib tähendada teenust, mis mingil põhjusel hetkel hästi ei toimi - siis tuleme ja teeme teenuse korda või loome uue teenuse. See võib tähendada organisatsiooni, kelle bränd ei vasta enam tänaseks nende olemusele ja pidurdab sellega arengut. See võib tähendada avalikku ruumi, kus inimestel on vaja tekitada hea ja turvaline keskkond. See võib tähendada digitaalset teenust, mille kasutajate numbrite kasvu pidurdab ebakvaliteetne kasutajakogemus.

Igal juhul armastame me keerulisi ülesandeid, mis meid proovile panevad. Väga palju väljakutseid on avaliku sektori projektides. Neil on meil umbes sama palju kui erasektori kliente. Samuti on arvestatav osa meie tööst rahvusvaheliste klientidega ja nende osakaal kasvab pidevalt.


Mis teid Velvetis inspireerib, kust ammutate igapäevaselt inspiratsiooni?

Mind inspireerivad Velveti inimesed. Meid on kokku üle 40 ja töötame võimalikult palju erinevaid koosdisaini formaate rakendades. See tähendab, et näed ja kuuled igapäevaselt oma kolleegide geniaalseid ideid, kogetud elamusi ja põnevaid mõttekäike. Kui võtad piisavalt aega, et süveneda, siis on iga inimene põhjatu inspiratsiooni allikas.

Fotode: Velveti inimesed

Millised inimesed Velvetis töötavad ja seal hästi hakkama saavad? Millistele positsioonidele te praegu uusi inimesi otsite?

Empaatilised, ambitsioonikad, uudishimulikud ja töökad. Teemade ring, millega agentuuris igapäevaselt oma projektides kokku puutud on väga mitmekesine. Kuna me töötame oma klientide kõige olulisemate väljakutsetega ja kõige fundamentaalsemate küsimustega nagu näiteks nende põhiväärtused ja teenused, siis on see igale projektis osalejale justkui kiirkursus ka kliendi valdkonna tundma õppimisel. Silmaring laieneb siin juba paari aastaga ikka meeletult. Mina olen Velvetis olnud juba 15 aastat ja ikka pakub iga projekt jätkuvalt midagi täiesti uut. Üks on kindel, igav siin ei hakka.

Hetkel otsime Velvetiga liituma inimesi seitsmele erinevale positsioonile:

- Teenusedisainer
- Digitaalse kasutajakogemuse disainer (UX)
- Digitaalse interaktsiooni disainer
- Veebiarendaja
- Brändingu loovjuht
- Strateegilise- ja teenusedisaini projektide produtsent
- Digiprojektide produtsent


Täpsemad rollikirjeldused ja juhised kandideerimiseks leiad Velveti kodulehelt: https://www.velvet.ee/careers


Küsis: Katrin Tomiste
Vastas: Pärtel Vurma

///

Velvet on Eesti Disainibüroode võrgustiku liige, kuhu hetkel kuulub 50 disainibürood/disainistuudiot. Võrgustiku andmebaasiga saab tutvuda siin.Disainibüroo, Disainibüroode võrgustik