Disainikeskusest

Disain loob väärtust

Eesti Disainikeskus on disainivaldkonna ühendaja ja edendaja. Viime kokku ja oleme partneriks disaineritele, ettevõtjatele, avaliku sektori esindajatele, poliitikakujundajatele ja kõigile neile, kes tahavad Eesti disaini arengule kaasa aidata. 

Oma igapäevase tööga teeme disaini nähtavaks, teadvustame disaini kui lisandväärtuse andjat. Hea disain tähendab kasutajasõbralikke ja läbitöötatud lahendusi, mis viivad innovatsioonini nii ettevõtluses kui avalikus sektoris.

Visioon

Soovime, et inimesed mõistaksid disaini kui olulist lisandväärtuse andjat – disain aitab muuta meid ümbritsevat keskkonda toimivamaks, mugavamaks, ilusamaks ja lihtsamini kasutatavaks.

Missioon

Eesti Disainikeskuse missioon on teha disain nähtavaks ja teadvustada disaini kui lisandväärtuse andjat, viia disainer kokku ettevõtja ja avaliku sektoriga, tõsta Eestis disainitud toodete ja teenuste ekspordipotentsiaali ning luua disaini arenguks inspireeriv, innovaatiline ja koostööle suunatud keskkond.

Eesti disainikeskuse strateegilised eesmärgid:

  • Disainiteadlikkus on kasvanud, disain on oluline konkurentsieelis ja lisandväärtuse andja
  • Oskuslik ja strateegiline disainikasutus ettevõtetes on kasvatanud Eestis disainitud toodete ja teenuste ekspordipotentsiaali
  • Eestis on poliitika- ja avalike teenuste kujundamine inimkeskne ja jätkusuutlik, avaliku sektori disainmõtlemise kompetents on kasvanud
  • Eesti disainibüroode disainijuhtimise kompetents on rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ja disainiteenuse eksport on kasvanud   

Eesti Disainikeskuse põhikiri

Nõukogu

Eesti Disainikeskuse nõukogu liikmed

Kristjan Mändmaa / Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna dekaan
Hede-Kerstin Luik / Teenusmajanduse Koda, teenusedisainer
Markko Karu / Disainer
Martin Pärn / Tallinna Tehnikaülikool, professor 
Pirko Konsa / Ettevõtja
Kristjan Jagomägi / Eesti disaini instituut, disainer, DF
Maire Milder / Baltika juhatuse liige
Kärt Summatavet / Eesti Disainerite Liit, disainer

Disainikeskuse nõukogul on MTÜ juhatusele nõuandev roll.