Disainikeskusest

Eesti Disainikeskus (EDK) on disainivaldkonna arenduskeskus.

Meie missiooniks on teha disain ühiskonnas nähtavamaks, tõsta disainialast teadlikkust ning edendada disaini kasutamist strateegilise tööriistana majanduskasvu ja innovatsiooni suurendamisel, suurte ühiskondlike väljakutsete lahendamisel ning elukeskkonna kvaliteedi parandamisel. Teiste sõnadega, paneme disaini ühiskonna kasuks paremini tööle.

EDK tegutseb kompleksses keskkonnas disaini, ettevõtluse, haridus- ja teadusasutuste ning avalike institutsioonide ristumiskohas. Oleme partneriks nii disaineritele, ettevõtjatele, ülikoolidele ja teistele haridus- ja teadusasutustele, avaliku sektori esindajatele, poliitikakujundajatele ja kõigile, kes on valmis disaini kaasabil suurendama disainikasutust Eesti organisatsioonides ja seeläbi Eesti jõukust ning muutma Eesti elu paremaks ja keskkonnasäästlikumaks. Usume, et eesmärke saab täita ainult partnerluses ja püüame selleks luua parimad võimalikud tingimused.

Otsime viise, kuidas edendada teadmisi ja kogemusi disaini väärtusest Eesti ettevõtluse, avaliku sektori ja kogu ühiskonna jaoks. Pakume organisatsioonidele (era-ja avalik sektor) tuge disaini strateegilisemaks kasutamiseks ja läbi selle enda toodete või teenuste väärtuse suurendamiseks. Nõustame ka hangete tingimuste kokkupanekut ja konkursside läbiviimist. Toetame disainerite tegevuse professionaliseerumist, koondades, vahendades ja pakkudes sobilikke koolitusi, seminare, töötubasid. Koostöös erinevate Eesti ja rahvusvaheliste partneritega avalikust ja erasektorist tegeleme uute eksperimentide ja algatustega.

Selleks, et teha disain ühiskonnas nähtavamaks, tõsta disainiteadlikkust ning tunnustada head disainikasutust korraldame koostöös EDL, ADC*E, Teenusmajanduse Koja ja EKAga Eesti Disainiauhindu. Koostöös EAS-ga tunnustame Ettevõtluse auhinna raames parimaid disainirakendajaid. Peame Disainiblogi, kus kajastame värskeid lugusid nii Eesti disainimaailmast kui ka mujalt, anname välja disainikaarti ja korraldame Disainiturgu. Meie raamatukogust on võimalik laenutada ja/või osta disainiraamatuid.

Disaini väärtuse mõõtmiseks ning disainivaldkonnas toimuvate arengute kaardistamiseks korraldame või nõustame uuringuid.

Eesti Disainikeskus on BEDA (The Bureau of European Design Association), Connect Health (Estonian Health Tech Cluster) ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige.

Eesti Disainikeskuse põhikiri


Väärtused, millest me oma tegevustes lähtume:

eetilisus
kestlikkus
koostöö ja avatus
professionaalsus
uuendusmeelsus

Asutajad ja nõukogu

Asutajaliikmed:

Eesti Disainikeskuse asutasid 2008. aasta 21. aprillil:

Eesti Kunstiakadeemia
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Disaini Instituut
Eesti Disainerite LiitEesti Disainikeskuse üldkoosoleku koosseis:

Anne Pikkov / Eesti Kunstiakadeemia õppeprorektor
Kristjan Jagomägi / Eesti disaini instituut, disainer, DF
Veiko Lember / Tallinna Tehnikaülikool, vanemteadur
Ilona Gurjanova / Eesti Disainerite Liit, esinaine


* Üldkoosolek on Eesti Disainikeskuse kõrgeim juhtorgan.

Eesti Disainikeskuse nõukogu liikmed:

Kärt Summatavet 
Martin Pärn
Kristjan Jagomägi
Maarja Mõtus
Liisa-Ly Pakosta
Janek Mäggi 
Dan Mikkin
Arno Kütt 


* Disainikeskuse nõukogul on MTÜ juhatusele nõuandev roll.Eesti Disainikeskuse disainibüroode ekspertkogu:


Helena Nagel - DINT
Ionel Lehari - Identity
Jaan Naaber - Neway
Kristian Lember - DUX studio

Pärtel Vurma - Velvet
Daniel Kotsjuba - Avaliku sektori innovatsioonitiim
Meelis Mikker - meelismikker.eu
Mikk Tasa - Helmes
Kärt Villmann - Angels ADDisainikeskuse majandusaasta aruanded