Disainibüroode võrgustik võtab vastu uusi liikmeid kuni 10. jaanuariniTaas on kätte jõudnud see kord aastas kui on võimalus liituda Eesti Disainibüroode võrgustikuga. Ootame uusi liikmeid kuni 10. jaanuarini 2019.


Võrgustikku kuulumine annab disainibüroole võimaluse osaleda võrgustiku üritustel, luua kontakte nii valdkonnasiseselt kui ka leida uusi kliente, olla nähtav, rääkida kaasa valdkonna arengus, osaleda koolitustel ning inspiratsiooni- ja eksportreisidel.

Liituma on oodatud erinevate valdkondade disainibürood ja kogenud freelancerid, kes otsivad uusi koostöövõimalusi.

Eesti Disainibüroode võrgustiku liikmeks olemine loob võimaluse:

- uute klientide leidmiseks tänu Eesti Disainikeskuse (EDK) lehel asuvale Eesti Disainibüroode andmebaasile “Leia disainer”, mis on paljude ettevõtete ja avaliku sektori jaoks esimeseks kohaks disainibüroo leidmisel. Andmebaas koondab Eesti disainibüroode paremiku, annab ülevaate büroo teenustest ja tehtud töödest. Selle abil suunab Eesti Disainikeskus pidevalt potentsiaalseid kliente andmebaasi külastama. Andmebaas on nii eesti kui inglise keeles. Aastal 2018 on seda rakendust külastatud ca. 7000 korral.

- luua kontakte ettevõtete ja avaliku sektoriga läbi Disainikeskusesse tulevate kohalike ning rahvusvaheliste päringute, ettevõtete infopäevade, kontaktürituste ja disaini rakendamist toetavate programmide nagu Ringdisain, Tootearenduse meistriklass, Disainivedur jmt;

- ligipääsuks klastri Connected Health  võrgustikule ja osalemisvõimaluse klastri üritustel samadel alustel klastri liikmetega;

- sõlmida kontakte ning jagada kogemusi teiste disainibüroodega läbi ühisürituste, koolituste ning reiside. 2019. aastal on plaanis reis Aasiasse.

- osaleda inspiratsioonireisidel välisriikidesse, mida korraldame võrgustiku liikmetele eesmärgiga külastada erinevaid disainibüroosid, tutvuda erinevate büroode töökorralduse ja töödega, sõlmida kontakte ning saada inspiratsiooni ja kogemusi. 2019.a. on planeerimisel üks reis Euroopasse;

- jagada oma edulugusid ning leida neile Eesti Disainikeskuse abiga kajastust (sotsiaal)meedias, uudiskirjas, kodulehel ja disainiblogis; leida parimaid töötajaid läbi Disainikeskuse kommunikatsioonikanalite; rääkida kaasa Eesti disainivaldkonna arendamisele, olles kaasatud oluliste teemade nagu valdkondliku arengukava väljatöötamine, riigihangete läbiviimine jne. aruteludes;

- osaleda 20% soodsamalt EDK poolt korraldatavatel koolitustel. EDK korraldab tipptasemel rahvusvaheliste koolitajatega erialaseid täiendkoolitusi disaineritele ja disainijuhtidele (2019 esimesel poolaastal on planeeritud 3 koolitust); olla Disainikeskuse infoväljas – saadame jooksvalt värsket infot toimuvatest koolitustest, konkurssidest, hangetest jm olulisest, mis valdkonnas toimumas;

- kasutada EDK raamatukogu, kus on ligi 150 disainiteemalist raamatut välisautoritelt.

Sooviavaldusi võrgustikuga liitumiseks võtame vastu kord aastas. Täpne kuupäev kuulututakse välja igal aastal eraldi.

2019. aastaks uute liikmete vastuvõtt toimub kuni 10. jaanuarini, 2019.
Uued liitujad saavad oma sooviavalduse täita siin.

Eesti Disainibüroode võrgustiku aastase liikmemaksu hinnad vastavalt töötajate arvule disainibüroos. Liikmemaksule ei lisandu käibemaksu. 


Töötajate arv 

1-2
3-10
10-...

Liikmemaksu suurus

200 €
300 €
400 € 


Küsimuste korral:
kaire.rannik@disainikeskus.ee
Disainibüroode võrgustiku juht

           Disainibüroode võrgustik