Disainibüroode kompetentsid ettevõtete aitamiseks

Koondasime kokku mõned tegevused ja ettepanekud, mida saaksid meie disainibürood pakkuda ettevõtetele või avalikule sektorile kriisist väljatuleku perioodil.


Küsisime meie disainibüroode käest:

1. Mis on nende kõige tugevamad kompetentsid?
2. Mida oleksid nad valmis ettevõtetele või avalikule sektorile kohe pakkuma?


The Brand Manual (thebrandmanual.com)


1. Kompetentsid:
- Uuringud – konkurentsiolukord, kasutaja vaade, meeskonna meelsus, toote/teenuse hetkeolukord;
- Strateegia – väärtuspakkumine, positsioneering, toote/teenuse eristumine, brändiarhitektuur/staartoode;
- Teenusedisain – teenuse konseptsioon, tööriistad elluviimiseks, meeskonna koolitus;
- Bränding – toote/teenuse/ettevõtte nimi, lugu, hääletoon, iseloom; 
- Graafiline disain – visuaalne identiteet, selle rakendused, infograafika;
- Ekraanidisain – kasutaja teekond, vaated, sisu;
- Viidandus;
- Pakendidisain;
- Kommunikatsioon – teksti, foto, video, animatsiooni baaslahendused

2. Mida valmis kohe pakkuma? Nädala jooksul kaardistada olukord, panna paika eristuva teenuse idee ning prototüüpida esimesed „mustad“ lahendused, kuidas see kasutajani jõuab. Eeldab kliendi meeskonna aktiivset osalemist töötubades ja ajurünnakutes.

AKU (aku.co)

1. Kompetentsid:
- Strateegiline nõustamine – probleemi(de) mõistmine, lahenduskäikude pakkumine, tegevusplaanide koostamine;
- Digitaalsed lahendused – veebilehed, lihtsamad e-poed;
- Infograafika – staatiline ja dünaamiline;

2. Mida valmis kohe pakkuma?
Oleksime aprillis nõus pakkuma kuni 20h tasuta nõustamist AKU partnerite poolt.


BYNEW (bynew.co)

1. Kompetentsid:
- Bränding - alates suuremahulistest läbimõeldud sõnumiga brändidest kuni väiksemate visuaalsete identiteetideni;
- Veebidisain - maandumislehtedest suuremahuliste veebideni;
- UX/UI ja digitaalsed tooted - kasutajakogemuse disain ja kasutajaliidese disain (sh näiteks app'id);
- Illustratsioon - artiklite, kampaaniate või muude brändikandjate illustreerimine;
- Infograafika - nii staatiline, kui veebis liikuv (interaktiivne) infograafika;
- Pakendidisain - pakendi lahenduste loomine;

2. Mida valmis kohe pakkuma?
Oleme valmis oma teenuseid pakkuma ja lahendusi arendama kriisiolukorda arvestades ka väga kiire tempoga. Lisaks võime esimese sammuna pakkuda ka konsultatsiooni, et aidata lahti mõistatada tegelikku probleemi või kuidas mõne probleemi lahendamisele läheneda.

DUX (dux.ee)

1. Kompetentsid:
Meie teenus on keskendunud digitaalsete teenuste ja toodete disainile (UX/UI disain). Oleme kasutajakogemuse fookusega disainibüroo. Me arendame veebilehti, e-poode, mobiilirakendusi, iseteeninduskeskkondasid, tarkvaralahendusi, kõike mida saab ekraanidelt kasutada.

2. Mida valmis kohe pakkuma?
Aprillis ja mais tuleme inimestele vastu ja pakume väljaspool projekti eelarvet konsultatsiooni, kuidas oma teenus või toode tööle panna digitaalses keskkonnas. Kui tegu on olemasoleva keskkonnaga saame teha esmase kerge keskkonna analüüsi tasuta, et selgitada välja valukohad. Lisaks saame pakkuda läbi oma partnerite soodsaid tingimusi näiteks tasuta veebimajutusele.


BOND (bond-agency.com)


1. Kompetentsid:
Me disainime eristuvaid kaubamärke ja kliendikogemust ettevõtetele, kellel on ambitsioonikad plaanid. Selleks, et meie kliendid saaksid oma eesmärgid parimal moel saavutatud, ühendame brändingu paljude teiste disaini tegevustega:
- Digitaalne disain; Pakendidisain; Graafiline disain; Keskkonnadisain


2. Mida valmis kohe pakkuma?
Alates maikuu algusest oleme vajadusel valmis lähenema ülesandeid ja probleemeid tavapärast kergema ja kiirema protsessi kaudu, kuigi pakkudes meie normaalset kvaliteetid ja tulemused. Samuti on vajadusel võimalik leida kriisiolukorrasse sobivad maksegraafikud ja lahendused.

DINT (dint.ee)

1. Kompetentsid:
- Andmete visualiseerimine ja presentatsioonid;
- Graafiline disain: trükised, pakendid, branding.

2. Mida valmis kohe pakkuma?
Nii ettevõtetele kui avalikule sektorile on visuaalne kommunikatsioon jätkuvalt oluline. Oleme valmis aitama kriisiolukorra lahendamisele suunatud toodete ja teenuste disainimisega, sealhulgas töö pakilist iseloomu arvestades. Samuti oleme valmis aitama kolmanda sektori organisatsioone. Majanduskriisist väljumiseks on oluline ettevõtetel taastada või tekitada tugev positsioon välisturgudel. Koos oma strateegiliste partneritega saame aidata prioriteetsete turgude valiku osas ning omalt poolt töötada välja sobilikku brändingu ning disainilahendusi


IDENTITY (identity.ee)

1. Kompetentsid:
Suudame strateegilise (äri-, organisatsiooni-, keskkonna-, konkurentsi- jms) analüüsi konverteerida toimivaks kontseptuaalseks tegevusplaaniks nii, et sel on tähendus ja reaalne positiivne mõju ettevõtte / organisatsiooni tulemuslikkusele, disainidistsipliinide üleselt. Meie tegevus on juhitud sotsiaalsest vastutusest ning selgelt muutuste juhtimisele orienteeritud.

2. Mida valmis kohe pakkuma?
Pakume strateegilist konsultatsiooni, väärtuspakkumise ümberdefineerimist, teenuste ja protsesside (ümber)disainimist ja neist tulenevaid arendusi. Ehk siis kõikehõlmavat teenuste ja kommunikatsiooni disaini ning hetkeolukorrast lähtuvat agiilset kriisiinnovatsiooni. Lähtume uuest olukorrast ja pakume esimesed pool päeva (4h) tööd tasuta.


TENTEWLVE (tentwelve.ee)


1. Kompetentsid:
- Disaini-, tootearenduse ja tehnoloogiaalane strateegiline nõustamine;
- Arendusprotsessi planeerimine ning juhtimine ideest tootmiseni;
- Integreeritud disain ja tootearendus. Kasutajakeskne disain - Kasutajauuringud, Jobs to be Done, tegelik probleem, kliendi valideerimine jne ning Tööstusdisain - mehhaanika projekteerimine ja tootmisettevalmistus;
- Meditsiiniseadmete disain.

2. Mida valmis kohe pakkuma?
Tekkinud olukorras uute lahenduste leidmiseks saame omalt poolt pakkuda 2 tundi tasuta innovatsioonialast nõustamist, mille käigus aitame leida kiireimad ja tõhusaimad lahendused arendusest ja prototüüpidest kuni seeriatootmiseni.


HELMES (helmes.com)

1. Kompetentsid:
- Disainiaudit: analüüsipõhised strateegilised ettepanekud ja tegevuskava, kuidas kasvatada kliendi tooteid/teenuseid või lahendada nende kasutajakogemuse/kasutajaliidese probleeme, sh kiired ja “väikese vaevaga” lahendused;
- Digitaalse muutuse sprindid (toodete või teenuste kiire digitaliseerimine ja optimeerimine, et oma klientidele maksimaalset kasu tuua);
- Disainjuhtimine (Interim disainijuhid aitavad kaardistada probleeme, et anda värske sisend probleemide lahendamiseks ning otsuste langetamiseks, aitavad juhtida disainiprotsesse ja suunata kasutajakogemuse arendamist, et konkurentidest veelgi rohkem erineda;
- Digitaalsete lahenduste loomine (UI/UX) - veebilehekülgedest digitaalsete andmehaldussüsteemideni.

2. Mida valmis kohe pakkuma?
Helmese disainiüksus võib pakkuda koheselt disaini kiirauditit – see lahendus toob üldjuhul välja klientide need "madalal rippuvad viljad," mis saaks kiirelt ära noppida – tegemist on üldjuhul kliendi jaoks vähe raha ja vähe aega nõudvate, aga kasutegurit kiirelt näitavate tegevustega, mis on suunatud eelkõige kasutajakogemuse ja seeläbi kliendirahulolu ja -mugavuse suurendamisele.


MELIORAD (ruth956.wixsite.com/meliorad)

1. Kompetentsid: 
- Teenusedisain; Kasutajauuringud; Tootedisain; Tulevikustsenaariumid; Arhitektuurne projekteerimine; Disainijuhtimine.

2. Mida valmis kohe pakkuma?
Pandeemiast tuleneva distantsolukorraga kohanemine on meid sundinud kiirelt kohanema e-keskkondades nii uuringuid ja erinevaid kaardistusi tegema kui koosdisaini töötubasid läbi viima. Kasutajauuringud võimaldavad mõista kasutajate (klientide või tarbijate) reaalseid kogemusi, olukordade tajumisi, ootusi ja vajadusi. Seeläbi saab teada teenuste osutamisel ja kasutamisel tekkivaid takistusi ning ebakõlasid ootuste ja pakutava vahel. Koosdisaini töötoad aitavad otsida võimalusi, kuidas saaks olukordade parandamiseks sekkuda ning neid võimalusi ka valideerida.


NOPE CREATIVE (nope.ee)

1. Kompetentsid:
- Digilahendustega seotud konsultatsioon. Digilahendustele üleminek ja protsesside digitaliseerimine; digilahenduste planeerimise ja kavandamisega seotud nõustamine;
- Digitoodete disain ehk e-poed, veebilehed, maandumislehed.     
- Digitaalsed infomaterjalid (sh maandumislehed, infolehed, uudiskirjad).
- Erinevate turundusmaterjalide kavandamine ja loomine
- Graafiline disain, sh infograafikud, illustratsioonid
- Brändisüsteemide loomine

2. Mida valmis kohe pakkuma?
Avalike organisatsioonide puhul saame 15h mahus aidata kodanikele mõeldud infograafikaga ning sotsiaalmeedia materjalidega. Ettevõtteid saame aidata tasuta konsultatsiooni ning esmase tegevuskava (sh prioriteetide) paikapanekuga; sealt edasi kõige vajalikuga, et ettevõtte tegevust toetada (kas läbi olemasolevate tööprotsesside digitaliseerimise, turundus- ja müügimaterjalide loomise või muu disainitegevuse läbi). Lahenduste väljatöötamisel saame olla ka vastavalt vajadusele kiire reageerimisega ning kriitilisi asju teha ka nädalavahetusel.


VALGE CREATIVE (valgecreative.com)

1. Kompetentsid:
- Brändi audit ja strateegiline konsultatsioon; Teenusedisain;
- Graafiline disain, s.h. näiteks Infograafika, pakendidisain;
- Digiturundus

2. Mida valmis kohe pakkuma?
- Aprillis-mais kuni 10h tasuta alustavat konsultatsiooni teemal a la “kuidas sellest kriisist tugevamalt välja tulla"

VELVET (velvet.ee)1. Kompetentsid: 
- Velvet teeb kiiresti selgeks sinu äri arengu ja edukuse tänased takistajad ja homsed võimendajad. Olles Eesti suurim ja kõige laiema kompetentsiga disainiagentuur, on meil ka kõige laiem tulevikuvaade ja võimalike tööriistade valik. Olgu see siis ärimudeli muutus, teenuse uuendus, silmapaistva brändingu loomine, digitaalne transformatsioon või füüsiliste keskkondade loomine. Velvet selgitab välja, teeb ära ja viib ellu.

2. Mida valmis kohe pakkuma?
- Esimesed konsultatsioonid 2020 Aasta Disainiagentuuri poolt kuni edu tagava tegevuskava loomiseni on täna sulle tasuta.


TUUMIK (tuumik.ee)

1. Kompetentsid:
- Raamatute ja kataloogide kujundamine (nii trüki- kui digitaalsed versioonid);
- Tootefotode tegemine;
- Ettevõtete visuaalse identiteedi loomine;
- Infograafika;
- Hoonete ja interjööride graafika.

2. Mida valmis kohe pakkuma?
Trükiste kujundamine ja infograafika


WULCAN (wulcan.ee)

1. Kompetentsid:
Aitame klientidel läbi viia põhjaliku analüüsi ettevõtte disaini tänasest kasutusest ja teeme omapoolsed ettepanekud, kuidas disaini enam rakendada ettevõtte/asutuse turunduses ja müügis.
Tugev turundusstrateegia loome ja meediaplaani ning ka selle elluviimine koos oma ala parimate ekspertidega.

2. Mida valmis kohe pakkuma?
Aitame analüüsida kliendi loovlahenduste toimimist ja teeme ettepanekud edasisteks tegevusteks. Loovad ja isikupärased video- ning fotolahendused. Atraktiivsed, läbimõeldud veebipoed.


SVIITER (sviiter.agency)

1. Kompetentsid:
- Terviklahendus visuaalile - bränding, pakend, trükised, online keskkonnad ja kanalid;
- Arendusteenus - paindlik, järjepidev, kvalliteetne. Ainult custom lahendused;
- Paindlik trükipartnerite võrgustik omakujundustele. Meil on head partnerid digiprindi, siiditrüki, uv prindi, grafeerimiste, lakkimiste tarbeks.
- Messilahendused, visuaalid vajadusel tootmine;
- Sisulise poole pealt paindlikkus, otsesuhtlus.

2. Mida valmis kohe pakkuma?
- Kõiki esimese osa punkte;
- Lisaks on meil pikaajaline riigisektori teenindamise kogemus - Varasem kogemus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maaeluministeeriumi, Välisministeeriumi, Haridusministeeriumiga, hetkel algamas ka üks pikajalisem sisekommunikatsiooniprojekt Keskkonnaministeeriumiga. Lisaks meie käe alt abi saanud mitmed avaliku sektori haldusalas olevat liitu, sihtasutust jms. EAS, ELF, eGA jt.


ISEASI (iseasi.ee)

1. Kompetentsid:
- Strateegiline nõustamine, kuidas disaini kaasabil olukorda ümber mõista, lähtudes ettevõtte spetsiifikast, võimalikust turust ja kasutajatest;
- Tootedisain, toote- ja teenusedisaini süsteemid / selles kontekstis eelkõige kiirete kontseptuaalsete väärtuspakkumiste loomine;
- Lihtsad ja kiirelt teostatavad (füüsilise) tootearendused, mis tõstavad ja ajakohastavad väärtuse pakkumist

2. Mida valmis kohe pakkuma?
Usume, et täna oleks asjakohane siduda erinevate büroode oskusi ehk siis füüsilise toote, digilahenduste, teenuste ja kommunikatsiooni sümbioos võrgustunud büroode koostöös. 

TORT&TORT


1. Kompetentsid:
- Kasutajauuringud - aitame aru saada kuidas sobib Sinu teenus või toode olemasolevate ja potensiaalsete klientide maailmamudelisse.
- Disainiaudit - aitame aru saada Sinu ettevõtte disaini rakendamise tasemest äriliste eesmärkide saavutamisel.
- UI/UX - aitame Sinu ettevõtte digitaalse(d) puutepunkti(d) kujundada, luues tasakaalu Sinu klientide soovide, Sinu ettevõtte äriliste eesmärkide ja Sinu ettevõtte tehnoloogilise võimekuse vahel.
- Illustratsioonid - Aitame Sinu sõnumit edastada visuaalselt, ilma liigsete sõnadeta, andes sellele unikaalse vormi.

2. Mida valmis kohe pakkuma?
Oleme valmis kriisi perioodil pakkuma probleemi kaardistamise konsultatsiooni tasuta.


ANGELS (adangels.ee)

1. Kompetentsid:
 - Bränding; Graafiline disain; Pakendidisain;
- Turunduskommunikatsioon alates sõnumitest kuni loovlahendustest- teostuseni välja.


DIVISION (division.ee)

1. Kompetentsid:
- Graafiline disain (trükised, veebitööd);
- Turunduskampaaniate elluviimine (loovkontseptsioon, disain, toomine);
- Sotsiaalkampaaniate (loovkontseptsioon, disain, toomine);
- Digimeedia ja sotsiaalmeedia kampaaniad (loovkontseptsioon, disain, toomine)

NEWAY (neway.ee)


1. Kompetentsid:
- Strateegia. Hetkeolukorra kaardistamine ja uute lahenduste väljatöötamine, konsultatsioonid.
- Bränding. Kontseptsioon, nimi, identiteet, lugu, sõnumid, kommunikatsioon.
- Teenusedisain. Uute teenuste väljatöötamine ja elluviimine, kontseptsioon, konsultatsioonid.
- Tootedisain. Uute toodete väljatöötamine ja arendamine, kontseptsioon, lansseerimine, turundus.
- Disainilahendused. Graafiline disain, UI/UX disain, pakendidisain, keskkonnadisain, infograafika, viidandus, sisearhitektuur.
- E-kaubanduse lahendused. Terviklahendused - strateegia, ärimudeli disain, kasutajakogemuse disain, kasutajaliidese disain, automatiseerimine, liidesed, arendustööd, lansseerimine, digiturundus.
- Digilahendused. UI/UX disain, kodulehed, kampaanialehed, digitaalsed ekraanid.


Ülejäänud Eesti Disainibüroode võrgustikku kuuluvate disainibüroodega saab tutvuda disainibüroode andmebaasis


Disainibüroode võrgustik