Rahvusvaheline stažeerimise konkurss disaineritele

Kasuta võimalust! Ka sellel sügishooajal on kuni 4-l disaineril võimalik minna 3 kuni 4-ks nädalaks välismaale stažeerima.

Eesti Disainikeskus kuulutab välja rahvusvahelise stažeerimise (executive internship) konkursi Eesti disainibüroode võrgustikku kuuluvatele disaineritele.

Stažeerimine (executive internship) on mõeldud selleks, et disainerid saaksid värskendada oma teadmisi ja omandada kogemusi rahvusvahelistes meeskondades töötamisest, laiendaksid oma kontaktvõrgustikku, õpiksid lähemalt tundma, kuidas toimivad teiste riikide disainibürood ning viiksid Eesti disainikeelt ka mujale maailma. Toetus rahvusvaheliseks stažeerimiseks on olenevalt sihtkohast kuni 4000 eurot, mida saab kasutada reisi- ja majutuskulude katmiseks.httpsmediavoogcom000000381850photos905120D0-7F39-4400-ACED-8B8ED4674278-1_blockJPG

Fotol 2019. aasta stažeerijad Uku K Küttis, Taavet Kohal ja Jüri Orgusaar

 

Tingimused:

- Stažeerimise periood peab olema vähemalt 3 - 4 nädalat, soovi korral võib periood olla ka pikem, kuid toetuse summa sellest ei suurene;

- Konkursile on oodatud osalema kõik disainerid, sõltumata tegevusvaldkonnast, kes töötavad põhikohaga disainibüroos, mis kuulub Eesti disainibüroode võrgustikku 2022. aasta seisuga;

- Hea, kui konkursil osaleval disaineril on juba vastu võttev büroo olemas. Juhul, kui seda ei ole, aitab Disainikeskus läbi oma rahvusvahelise kontaktvõrgustiku sobiva büroo leida.

- Stažeerimine peab olema läbitud hiljemalt 24. detsembriks 2022 a.

Kandideerimiseks tuleb esitada vabas vormis sooviavaldus Eesti Disainikeskusele: kaire.rannik@disainikeskus.ee

 

Avaldus peab sisaldama:

- Kandidaadi andmed, lühike ülevaade kogemusest disainerina;
- Kui on teada, kuhu soovitakse minna, siis: võõrustava disainibüroo andmed; võimalusel ka informatsiooni töö kohta, mida disainer seal tegema hakkab;
- Kui vastuvõtvat bürood veel ei ole, siis kirjeldus ootustest büroole ja sihtkohale;
- Orienteeruv aeg, millal on lähetus planeeritud / võimalik lähetusse minna.


Kandideerimise tähtaeg: 15. september 2022

 


Tegevust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.stažeerimine, Disainibüroo, Disainibüroode võrgustik