Liitu Eesti disainibüroode võrgustikuga

Ootame uusi disainibüroosid ja disainereid liituma Eesti Disainikeskuse poolt koordineeritava Eesti Disainibüroode võrgustikuga.


Liikmeks olemine annab võimaluse olla nähtav, luua kontakte nii valdkonna siseselt kui ka uute klientidega, rääkida kaasa valdkonna arengule ja osaleda inspireerivatel koolitustel, töötubades, arenguprogrammides ning -reisidel.


Uued liitujad saavad oma avalduse täita siin.

Liituma on oodatud erinevate valdkondade disainibürood / stuudiod / agentuurid ja ka kogenud freelancerid, kes otsivad uusi koostöö-võimalusi. Hetkel kuulub disainibüroode võrgustikku 50 bürood. Disainibüroode võrgustiku liikmetega saab tutvuda siin. Sooviavaldusi võrgustikuga liitumiseks võtame aastaringselt, aga kõige kasulikum on võrgustikuga liituda aasta alguses.

Eesti Disainibüroode võrgustiku liige tasub olla, sest see loob võimaluse:

- Leida uusi kliente läbi Eesti Disainibüroode andmebaasi, mis on paljude ettevõtete ja avaliku sektori jaoks esimeseks kohaks disainibüroo leidmisel. Kõik võrgustiku liikmed on koondatud ühele platvormile, kus antakse kiire ülevaate teie töödest ning teenustest. Eesti Disainikeskus suunab pidevalt potentsiaalseid kliente andmebaasi külastama. Andmebaas on nii eesti kui inglise keeles ja aastal 2021 tehti sinna ca 7000 päringut.

- Luua kontakte ettevõtete ja avaliku sektoriga. Läbi Disainikeskusesse tulevate kohalike ning rahvusvaheliste päringute, hankekutsete, kontaktseminaride, ettevõtete infopäevade ja disaini rakendamist toetavate programmide (ringmajandus- ja disain, disainiaudit) jne;

- Rääkida kaasa Eesti disainivaldkonna arendamisele, olles kaasatud oluliste teemade arutellu nagu valdkondlik arengukava, erinevad riiklikud strateegiadokumendid, riigihangete läbiviimine, disainerite kompetentsid jmt;

- Sõlmida kontakte ning jagada kogemusi teiste disainibüroodega, läbi erinevate ühissündmuste;  

- Leida oma saavutustele kajastust Disainikeskuse sotsiaalmeedias (Facebook ca 9300 jälgijat / Instagram ca 2500 jälgijat / Linkedin ca 600 jälgijat), uudiskirjas (ca 2600 tellijat), EDK kodulehel ja disainiblogis;

- Osaleda 20% soodsamalt ja eelisjärjekorras EDK korraldatud koolitustel ja arenguprogrammides  – 2022. aastal oleme korraldamas disaineritele mitmeid rahvusvaheliste ja kohalike koolitajatega täiendkoolitusi ja meistriklasse, jätkame disainerite rahvusvahelise stažeerimisprogrammiga, coaching jne;

- Ligipääsu klastri Connected Health võrgustikule ja liikmesoodustustega osalemisvõimaluse klastri sündmustel;

- Osaleda iga-aastastel arengu- ja inspiratsioonireisidel (kui rahvusvaheline olukord seda jälle võimaldab!). Arengureiside eesmärk on tutvuda disaini valdkonda edendavate organisatsioonide ja disainibüroode esindajatega välismaal, et vahetada kogemusi, saada inspiratsiooni ja luua kontakte rahvusvahelise koostöö algatamiseks. Inspiratsioonireiside eesmärgiks on külastada erinevaid disainibüroosid, tutvuda erinevate büroode töökorralduse ja töödega, saada inspiratsiooni, kogemusi. Varasemalt on teiste riikide seas külastatud ühiselt Berliini, Barcelonat, Varssavit, Singapuri ning 2022. aastal on ettevalmistamisel reis Iisraeli, Iirimaale ja Hispaaniasse.

- Olla rahvusvaheliselt nähtav. Pakume läbi oma rahvusvahelise võrgustiku esinemisi rahusvahelistel sündmustel, osalemist rahvusvahelistes koostööprogrammides jne.

- Olla Disainikeskuse infoväljas – saadame jooksvalt värsket infot toimuvatest koolitustest, konkurssidest, hangetest jm olulisest, mis valdkonnas toimumas;

- Kasutada Disainikeskuse raamatukogu - täiendame raamatukogu jooksvalt värske disainialase leküüriga ning anname sellest ka teada kui mõni uus raamat riiulisse jõudnud.

 

Eesti Disainibüroode võrgustiku aastane liikmemaks:

1-2 töötajat: 200 €

3-10 töötajat: 300 €

11-...töötajat: 400 €

Küsimuste korral kirjutage Kaire Rannikule: kaire.rannik@disainikeskus.ee


Disainibüroode võrgustik