Mobilab ja tulevikuvisioonid

Inimest ja tehnoloogiat ühendav agentuur Mobilab


Mobilab koondab endas tulevikuvisioone, mida aitavad luua tootejuhid, mobiilsete digitoodete disainerid ja mobiilsete rakenduste arendajad. Millest agentuur oma töös juhindub ja millised on tulevikuplaanid, räägib Mobilab tegevjuht Veiko Raime.


Fotol: Veiko Raime


Mis tüüpi disainialased väljakutsed on valdavalt teie töölaual ehk millega igapäevaselt tegelete?

Meie fookuses on digitooted mobiilsetele kasutajatele. Igapäevaselt tegeleme sellega, et meie lahendustel oleks reaalne tugev mõju tuleviku ärimudelitele, äride kasvule või effektiivsusele, lõppkasutaja kogemustele, teenuste disainile jne.


Mis on Mobi Labi moto, filosoofia, mille järgi tegutsete?

Meie missioon on muuta tehnoloogia lihtsasti kättesaadavaks mobiilsetele kasutajatele. Iga päev vajame järjest rohkem abi erinevatelt infotehnoloogia lahendustelt – pangad kolivad internetti, riik suhtleb meiega arvuti vahendusel ning isegi arsti aeg tuleb leida veebistl. Kui kasutaja ei istu kodus või kontoris, suure-suure arvuti ekraani taga, siis on tema ligipääs tehnoloogiljale piiratum. See tuleneb juba kasvõi sellest, et keskkond meie ümber on muutuv, üks hetk sajab vihma, järgmisel paistab päike, arvutid (telefonid, kellad jne) on väikese ekraaniga ja meie enda tähelepanu valdavalt hajutatud. Disain saab siin appi tulla ja muuta tehnoloogilised abivahendid lihtsamini kättesaadavaks.

Teine moto, mida me alati silmas peame on investeeringu tasuvus. Me usume, et disainil on reaalne positiivne mõõdetav mõju. Kliendid, kes investeerivad näiteks uutesse mobiilsetesse toodetesse, peavad selle tulemusena nägema, et investeeringul on mõistlik tasuvusaeg.


Mis on just teile omane tugevus, milline on teie meeskond?


Meie meeskonnas on esindatud kolm peamist suunda – tootejuhid, mobiilsete digitoodete disainerid ja mobiilsete rakenduste arendajad.

Disainerid esindavad meeskonnas peamiselt lõppkasutajat, kes seisavad hea selle eest, et inimesed/kasutajad teaksid, kuidas kasutada õiget funktsionaalsust just õigel ajahetkel.

Tootejuhi ülesanne on esindada klienti, firmat, kes soovib disaini või arendusse investeerides oma äri suurendada või kulusid vähendada.

Tarkvaraarenduse ülesandeks on valida õiged tehnilised tööriistad ja realiseerida disaini tulemus kvaliteetselt.

Peale väga tugeva fookuse mobiilile, on meie tiimi tugevuseks just koostöö eelpool mainitud rollide vahel. Kui tavapäraselt luuakse disain arendusest eraldi ja visatakse siis piltlikult üle aia arendusfirmale realiseerida, siis meie puhul suhtlevad disainer ja arendaja kohe projekti alguses. Teinekord võib olla väga lahe disainiidee, aga selle realmiseerimine tegelikkuses niivõrd kallis ja väikese ärilise väärtusega, et see võtab põhjendamatult suure osa eelarvest. See on hetk, kus arendajad saavad kohe pakkuda alternatiive, mis on sama kasulikud ja ägedad, samas kordades odavamad arendada.

Mida peate enda kõige õnnestunumateks projektideks senimaani ja miks?

20 aasta jooksul oleme töötanud väga paljude projektidega ja loomulikult on meie jalajälg olnud kõige suurem suurettevõtetega nagu Microsoft, Ericsson ja California start-upiga - NextPlus.

Samas on tööl Eesti ettevõtetega tihti suuremgi ambitsioon:

InPay näiteks on ühe väga innovaatilise ja ambitsioonika panga lahendus. Nende nägu on alati klientide poole ja väärtus lõppkasutajatele esmakohal.


Ühisteenused mobiilirakendus on suunatud inimesele, kes teeb oma keerulist igapäevatööd väljaspool kontorit. Usume, et oleme töötajate tööpäevad muutnud paremaks ja samas töö tegemise efektiivsemaks ka ettevõttele.Päris põnevad on ka projektid, mille puhul teenuse alguspunkt ei ole digitaalne. Digital Kingdom ehitab näiteks uue põlvkonna robotniidukeid.
Milline on teie põhiline kliendiprofiil?

Meie kliendid on reeglina heas mõttes uudishimulikud. Neil on soov teha suuri asju oma kitsas valdkonnas või laialt maailmas ja nad on näljased proovima, õppima ja avastama.

Suured tehnoloogia korporatsioonid soovivad meid kaasata oma väiksematesse innovatsiooni projektidesse. Väiksemad ettevõtted jällegi soovivad muuta oma äri läbi digitaalsete toodete. Klientide hulgas on ka palju iduettevõtteid, kelle ambitsiooniks on reeglina kasv, mille puhul nad saavad osaliselt ka meie kogemusele toetuda.


Milline on tööprotsess kliendiga, sellest hetkest alates kui klient uksest sisse astub?

Tööprotsess algab lõppeesmärgi sõnastamisega, sest projekti algus on ühise teekonna algus. See on hetk, kus kõik tiimid hakkavad koos liikuma ja meie soov on liikuda samas suunas, üksteist paralleelselt täiendades.

Kuigi Mobilabi töö tulemuseks on enamasti digitaalne toode või liides, siis meie disainiprotsessi esimene ots on rohkem teenusedisaini ja strateegilise disainikeskne. Kasutajate teekond enamasti ei alga mobiilirakendusest, vaid füüsilisest kogemusest ja meie ülesanne on aru saada kasutaja teekonnast enne ja pärast mobiiltelefoni või veebilehe kasutamist.


Milliseid kliente sooviksite tulevikus enda juures rohkem näha, milliseid töid, mis valdkonnas tahaksite lisaks teha?

Meie innovatsiooni laboratoorium on hetkel ühe enam keskendumas liitreaalsuse lahendustele. Kui me kunagi alustasime, kasutasime SMS sõnumeid tehnoloogia ja inimeste ühendamiseks, seejärel tulid erinevad mobiilirakendused, aga kuhu nüüd edasi? Usume, et liitreaalsus on üks täiendav inimest ja tehnoloogiat ühendav liides. Mida rohkem kliente ja partnereid on valmis meie uute hullude ideedega kaasa minema, seda õigema suuna saame ühiselt võtta.Mis on teie ambitsioon, kus näete end järgmise viie aasta pärast?

Meie jätkame oma missiooniga muuta tehnoloogia demokraatlikult ligipääsetavaks abivahendiks, hoolimata ajast ja kohast. Selle saavutamiseks loodame olla Euroopas kõige parem mobiilsete lahendustega tegelev ettevõte.


Mis teid inspireerib, kust ammutate igapäevaselt inspiratsiooni?

Meie inspiratsiooni allikaks on meie kliendid. Iga inimene näeb maailma unikaalselt läbi talle omase perspektiivi. Meie kliendid juhatavad meid maailmadesse, kuhu me oma igapäevaelus ei satu – laevade ehitusse, tööstustootmisse, pangandusse jne. Tuleb olla ainult piisavalt näljane ja uudishimulik selle kõige avastamiseks.

Mis on see üks asi, mis peab alati teie kontoris/tööruumis olemas olema, mis annab selle õige tunde?

Inimesed :)

Fotol: Camp Mobilab///

Mobilab kuulub Eesti Disainibüroode võrgustikku, kuhu hetkel kuulub 50 disainibürood/disainistuudiot. Võrgustiku andmebaasiga saab tutvuda siin.


Autor: Martina Tramberg

Mobi Lab, Disainibüroode võrgustik