Jätkusuutlikkus

Soovime aidata kaasa ringmajanduse põhimõtete juurutamisele ja ringdisaini praktikate kasutusele võtmisele nii Eesti disainerite kui ka ettevõtete seas. 

Testi, milline on sinu ettevõtte jätkusuutlikkuse võimekus uuel ringdisain.ee veebilehel! 

Ringmajandus on lähenemine, kus majanduskasv lahutatakse loodusressursside ülekasutamisest ja sellega kaasnevatest ohtlikest keskkonnamõjudest. Ühtegi materjali ei raisata, vaid ressursid ja materjalid ringlevad lõputult ning toodavad seeläbi kauem väärtust. Tooted disainitakse ja ehitatakse nii, et toimub toodete, nende
komponentide ja materjalide korduvkasutamine ja taastamine. Eesmärk on vähendada vajadust uue, loodusest tuleva tooraine järele ning tagada, et loodusesse tagasi jõudvad ained ei tekita ebasobivaid kõrvalnähtuseid.

Disaini rakendamine toodete ja teenuste arendamisel mängib olulist rolli ringmajanduse põhimõtetele üleminekul. Ringdisain on disainiprotsess, mille eesmärgiks on toodetele ja teenustele uuenduslike ja jätkusuutlike lahenduste loomine, rõhutades loodusvarade mõistlikku tarbimist, jäätmete vähendamist ja uute innovaatiliste ärimudelite loomist, mis aitavad toodete ja teenuste ringsust ja nende kasutuse pikaajalisust tagada.

Ringdisaini edukas rakendamine eeldab ettevõtetelt teatud sisemise suutlikkuse ja pädevuse olemasolu. Ringdisaini suutlikkuse suurendamiseks saavad ettevõtted kasutada ka mitmeid abivahendeid ja koolitusprogramme. Eesti Disainikeskuse vahendusel saab tellida oma ettevõttele ringdisaini auditit või ringdisaini sprinti, vaata lähemalt siit.

Tutvu auditi ja sprindi metoodikaga:

Ringdisaini audit (EST) PDF 

Ringdisaini sprint (EST) PDF

Kuula Äripäeva raadio inervjuud Harri Mooraga: ‘‘Ainult ringmajandusega jääme ellu.‘‘

Materjalid ja lisainfo

EcoDesign Circle’s Circular Design Toolkit (ENG)
EcoDesign Sustainability Guide
EcoDesign Sprint: How to create circular business?
Loe EcoDesign projektist edasi siit
Liitu Ecodesign Circle 4.0 Facebooki grupiga


//

Ecodesign Competence Network (BEDA cluster)
The Circular Design Guide by Ellen MacArthur Foundation and IDEO 
Design For And From Recycling: Practical Guidelines For Designers (electronic devices) by PolyCE
The Step-By-Step Guide For Apparel Brands To Design And Launch A Rental Or Resale Pilot In 10 Months