Disain ühiskonnas

Uued lahendused ühiskonnale

Disainiga puutume kokku kõik ja kõikjal ilma, et me enamasti seda enesele teadvustaks. Disainil võib olla väga erinevaid väljendusviise: esteetiline, tehnoloogiline, kultuuriline, ergonoomiline, sotsiaalne, emotsionaalne, käitumuslik, majanduslik, tööstuslik, ökoloogiline. Kõige olulisem disaini ülesanne on mõista kasutaja vajadusi ja lahendada tegelikke probleeme.  

Disainist juhitud innovatsiooni roll ja väärtus avalikus sektoris tähtsustub üha enam, seda nii avalike teenuste kui poliitikate loomisel. Kaasaegsete avalike teenuste loomine toob keskpunkti alati teenuse saaja ehk lähtub kasutaja vajadustest. See on põhimõte, mis kehtib kõigis avaliku sektori valdkondades, avaliku sektori juhtimises ning poliitikakujundamises.

Disainimeetodite ja -töövahendite kasutamine avalike teenuste loomisel (teenusedisain) ühendab eri valdkonnad ja huvigruppide vaatepunktid ühte terviklikku protsessi. Disainiprotsessi kasutades on võimalik analüüsida huvigruppide unikaalseid vajadusi, välja töötada ja mõõdukate kuludega testida (prototüüpida) koosloomes disainitud lahendusi ning võimalikult lühikese ajaga turule tuua inimkeskseid ja innovaatilisi teenuseid, mille õnnestumise protsent on väga kõrge.

Disaini kasutamise võimalused avaliku sektori organisatsioonis ja ühiskonnas tervikuna sõltuvad organisatsiooni teadlikkusest ja teadmistest. Disainikasutuse alus on soov luua paremat ja inimkesksemat keskkonda, mugavaid ja efektiivseid teenuseid ning tooteid.

Disainikasutus ja valmisolek selleks on organisatsiooniti erinev, eristada saab kolme tasandit:

- Disaini ja disaineri kaasamine avaliku sektori organisatsioonis on projektipõhine, konkreetse probleemi lahendamiseks. Sellised projektid võivad olla mastaapsed ja tuua kaasa olulisi süsteemseid muudatusi ühiskonnas, kuid disainiprintsiipide järgimine on ühekordne ning laiemat mõju kogu organisatsioonile ei avalda.  

- Disainist teadlikum avaliku sektori organisatsioon rakendab disainmõtlemist kui kompetentsi. Organisatsioon on oskuslik disainiteenuse tellija ning kasutab disaini töövahendeid igapäevatöös ning otsustusprotsessides. Organisatsioonikultuur ja töömeetodid muutuvad oluliselt paindlikumaks, probleeme lahendatakse kiiremini, nutikamalt ja kodanikukesksemalt.

- Disainmõtlemine riigi strateegilisel tasandil ehk poliitikate välja töötamisel tähendab kodanike oskuslikku ja teadlikku kaasamist poliitikakujundamise protsessi ning poliitikate rakendamisega seotud riskide maandamist läbi korduva tööprotsessis testimise ja prototüüpimise.

Eesti Disainikeskus aitab kaasa disaini laialdasemal mõistmisel ja rakendamisel: nõustame, koolitame, aitame leida parima disainipartneri.

Leia disainer

Disainibüroode andmebaasist leiab 50 Eesti disainibüroo portfooliod.

Mine disainibüroode andmebaasi

Sündmused avalikule sektorile

Vaata kõiki