Rahvusvaheline stažeerimise konkurss disaineritele

Eesti Disainikeskus kuulutab uuesti välja rahvusvahelise stažeerimise (executive internship) konkursi Eesti disainibüroode võrgustikku kuuluvatele disaineritele


Stažeerimine (executive internship) on mõeldud selleks, et disainerid saaksid omandada kogemusi rahvusvahelistes meeskondades töötamisest, laiendaksid oma kontaktvõrgustikku, õpiksid lähemalt tundma, kuidas toimivad teiste riikide disainibürood ning viiksid Eesti disainikeelt ka mujale maailma. Toetus rahvusvaheliseks stažeerimiseks on olenevalt sihtkohast kuni 4000 eurot, mida saab kasutada reisi- ja majutuskulude katmiseks.

Fotol 2019. aasta stažeerijad: Uku K Küttis, Taavet Kohal ja Jüri Orgusaar


Tingimused:

- Stažeerimise periood peab olema vähemalt 3 – 4 nädalat, soovi korral võib periood olla ka pikem, kuid toetuse summa sellest ei suurene;

- Konkursile on oodatud osalema kõik disainerid, sõltumata tegevusvaldkonnast, kes töötavad põhikohaga disainibüroos, mis kuulub Eesti disainibüroode võrgustikku 2021. aasta seisuga;

- Taotluse võivad esitada nii disainerid, kellel on vastuvõttev disainibüroo olemas, aga ka disainerid, kes vajaksid abi vastuvõtva disainibüroo leidmisel;

- Stažeerimine peab olema läbitud hiljemalt 1. juuliks 2022 a.

NB! Käesolevas voorus on eelistatud kandidaadid, kellel on vastuvõttev büroo olemas ning kes on kauem praktiseerinud Eesti disainimaastikul. Toetust antakse kuni neljale disainerile.

Kandideerimiseks tuleb esitada vabas vormis sooviavaldus Eesti Disainikeskusele kaire.rannik@disainikeskus.ee


Avaldus peab sisaldama:

-   Kandidaadi andmed, lühike ülevaade kogemusest disainerina;
-   Võõrustava disainibüroo andmed, kuhu soovitakse minna ja kui on teada, siis informatsiooni ka töö kohta, mida disainer seal teeb;
-   Orienteeruv aeg, millal on lähetus planeeritud.

 KANDIDEERIMISE TÄHTAEG: 10. oktoober 2021!


///

Antud projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.
stažeerimine, Disainibüroode võrgustik