Design Blog

In design blog

JDF –  funktsioon, tasakaal, meisterlikkus

JDF – funktsioon, tasakaal, meisterlikkus


JDF tegeleb nii graafilise- kui ka tootedisainiga. Kuidas jõudsite disaini juurde ja kumb valdkond käivitas algselt rohkem - kas füüsilised objektid või graafika? Kust pisik alguse sai?

JDF on kaubamärk, mille alla ma oma disainitöid olen koondanud. Olen saanud võimaluse tegeleda nii graafilise- kui tootedisainiga, kuid ajapikku kadus tootedisaini pool ära. Esmalt ei leidnud enam ise ressurssi, sest see on tõeliselt ajamahukas töö, et teha seda klientide jaoks ja hiljem ei saanud teiste valdkondade kõrvalt ka enam omatoodetega tegeleda - nii ta vaikselt seisakusse jäigi. Ei julge välistada comebacki omatoodetega kunagi tulevikus. Tootedisain on kütkestav. Kuid samavõrd paeluv on ka graafika. Parim ja ühendav hetk on nende mõlema esmane jõudmine nö pärisellu.


Pisiku sain vist ootamatust kohast - raamat lapsepõlvest "Schrift und Schreiben" - saksakeelne raamat tüpograafiast aastast 1981. Miks ja kuidas see mulle koju saabus ei tea, aga igatahes mäletan, et see oli ühele lasteaiapoisile peamurdmiseks ning uks mingisse teise kummalisse maailma.

Kuidas ja millal sündis Jco Design Factory? Millisele disainile olete spetsialiseerunud ja milliseid kliente ootate?

JDF sündis, kui lahkusin suurema reklaamiagentuuri juurest. Soov oli rakendada ennast teistes distsipliinides, näha kas saab ka teisiti hakkama. Agentuuri töö oli kindlatel rööbastel liikumine ja tundsin, et tahan sellest välja. Iseseisvalt tegutsemine andis võimaluse õppida juurde asju, milleks muidu ei oleks olnud aega ega võimalust. Sain valida oma tegevusi ja koostööpartnereid. Kõigega kaasnes palju uusi teadmisi, partnereid ja võimalusi, milledest enne ei osanud mõeldagi. Tagant järele täppisteadusena oleks võinud selle sammu astuda varemgi.

Olen aastatega keskendunud järjest rohkem brändingu loomisele ja sellega kaasnevatele graafilise disainiga seostuvatele tugiteenustele. Aitan brändidel alustada ja kasvada, teha esimesi valikuid ning ehitada põhja. Kui asi kasvab juba suureks, siis annan asja üle suurematele agentuuridele, kellel on võimekus hallata suuremaid mahte ja ise jään sobivusel nõustaja rolli.

Ideaalklient ( :) ) Soovib jõuda julge tulemuseni, kaasav, sihikindel, aga valmis kuulama nõuandjaid. Ei kopeeri, vaid läheb asja sisse ja heas mõttes leiutab selle uuesti. Sellises meeskonnas on hea tunne panustada.
Olete loonud disaini nimekatele klientidele, kellest paljud peavad kõnetama lõpptarbijat. Kas kliendid tulevad teie juurde kindla nägemusega või oodatakse loomingulist protsessi rohkem teilt? Kuidas ühe brändi disainiprotsess välja näeb?


Kõik on vaikselt kasvanud. Alustatud väiksematest töödest ja siis on usaldatud suuremaid. Seejärel tulnud juba suuremad ettevõtted, kes algselt usaldanud väiksemaid asju ja siis juba järjest suuremaid. Aga nagu ütlesin, tuleb mingil hetkel mahu piirang ette. Tuleb seda tunnistada, et kust jookseb sinu võimaluste piir ja kust maalt oleks kliendi jaoks teine lahendus parem. Minu jaoks ei ole suuri ja väikseid kliente - loeb töö sisu. Tihti on suured nimed isegi potentsiaalse kliendi jaoks pelutavad (mõned on seda hiljem ise tunnistanud :)), kuna arvatakse et tegeled vaid suurte ja rahvusvaheliste ettevõtetega, kellel teised mastaabid. Seega on see keerukas seis.

Kliendid aga tulevad ikka enamasti oma kindlate vajadustega. Koos tuleb need asjad läbi rääkida ning siis saan ma oma teadmistega aidata, et mis on see, mida kliendil kõige optimaalsemalt vaja on. Kuidas alustada ja mida mis järjekorras teha.

Brändide loomises ja ka kõiges muus disaini puudutavas lähtun kolmest põhimõttest - funktsioon, tasakaal, meisterlikkus.

Funktsioon - miks, mida ja kellele? Neile küsimustele peab leidma alati vastused. Need on aluseks kõigele järgnevale. Tasakaal - see märksõna kannab endas sobiva lahendustee leidmist. Kuidas jõuda eesmärgini? Milliseid vahendeid valida, mida rakendada? Meisterlikkus - disaineri oskused. Võime näha tervikut ja luua parim versioon võimalikest.

Neid põhimõtteid püüan ikka järgida - on lihtsam kogu protsessi raamistikus hoida ja kontrollitud tulemuseni jõuda.
Teil on valdkonnas aastakümnete pikkune kogemus. Kuidas tehnoloogia areng on disainiprotsesse mõjutanud?

Kiirus. Kõik on muutunud väga palju kiiremaks. Protsessid, ootused realiseerimisele, tahtmine kõike kohe ja korraga kõikjal näha toimimas. Disaini kandumine paljudesse meediumitesse, mida varem ei olnud. Kõige selle koos hoidmine ja adekvaatselt vajadustele reageerimine on väljakutse, mille mahuga palju aastaid tagasi ei osanud keegi vist arvestada. Ühest küljest tehnoloogia areng võimaldab sellega hakkama saada, teisalt see ise seda tempot tõstabki. Aga ilma selleta ka ei taha enam.
Millise projekti/tulemuse üle olete kõige uhkem? Mis on olnud huvitavaim disainiprotsess?

Uhke ei ole. Alati tahaks midagi hiljem mõneti täiendada. Selles töös on kõige alus see, et see ka ennast kliendile ära tasuks. Rõõmus, kui loodu kasvatab ettevõtteid ja ettevõtmisi ja näitab, et ju ikka üht-teist on sihikindlalt ka õigesti tehtud.

Kõige huvitavamad on nn laboriprojektid, kus pannakse kokku pisike meeskond erinevatest oma eriala spetsalistiidest ja lahendatakse koos midagi täiesti uut. Tihtii ei jõua see erinevatel põhjustel tavakasutusse, kuid sealt saadakse meeletult kogemusi ja oskuseid. Loodav annab aga kliendile väärtusliku know-how innovatsiooniks ja teadmise, kuidas võimaluste avanedes tulemuseni jõuda - reaalse tunnetuse oma oskustest ja võimekustest.


Kuidas hoiate end disainivaldkonna arengutega kursis ja kuidas ammutate inspiratsiooni?

Järjest vähem kasutan raamatuid ja ajakirju. Need kajastavad järjest enam paraku olnut ja on sellisena mingit kogumit kokkuvõtvad konservid. Kõik uus on sotsiaalmeedia kanalites ja erialastes portaalides. Kõike hõlmata on võimatu, kuid trende näeb tulemas küll. Inspireerib kõik hea ja terviklik mida näed või kasutad. Ka täiesti teistes distsipliinides ja ootamatutes kohtades. Inspiratsioon ei küsi kohta, kus ta sind leiab.

Millise maailmakuulsa brändi sooviksite ümber disainida?

Mitte ühtegi. Ainult seda, mille omanik tunneb vajadust ja soovi seda teha.


________________


JDFi looja on Jaakko Matsalu (sündinud 1978). Jaakko lõpetas 2001. aastal Eesti Kunstiakadeemia. Pärast töötamist Eesti Päevalehes, Kontuur Leo Burnett Groupis, Division McCann-Ericksonis kutsus ta 2007. aastal ellu JDFi.

Jaakko Matsalu on töötanud toote- ja graafilise disainerina erinevates valdkondades ja paljudes riikides. Jaakko on teostanud sadu projekte nii era- kui avaliku sektori klientide jaoks.
JDF –  funktsioon, tasakaal, meisterlikkus

Estonian Design Centre`s project “Promoting competences to enhance the competitiveness and export capacity of design companies”
Project duration: 02.10.2023 - 31.03.2025
With this project we support the development and internationalization of the competences of Estonian designers and design companies, and we develop and broaden the designers' cooperation with companies and organizations from other sectors in order to enable them to be more economically capable, more internationally competitive, more capable of intervening in social developments and better support Estonian organizations in implementing the green revolution and in developing innovative, forward-looking products, services, systems and in developing strategies.

Contact:

NGO Estonian Design Centre
Telliskivi 60a-7, 2nd floor
10412, Tallinn

info@disainikeskus.ee

Founders: