Koolitused

Teenusedisaini koolitus

Pakume avaliku sektori organisatsioonidele võimalust korraldada oma töötajatele teenusedisaini koolitust. Koolituse eesmärk on anda osalejatele arusaam teenusedisaini olemusest, võimalustest ja tööriistadest avaliku sektori kontekstis, õppida teenusedisaini tööriistu kasutama ja neid praktikas rakendama. Koolituse eesmärk on inspireerida osalejaid kasutama teenusedisaini enda haldusalas olevate avalike teenuste arendamisel ning olema asjatundlikud disaini tellijad.


Hea avalik teenus (nii füüsiline kui ka e-teenus) on meile arusaadav, lihtne, mugav, säästlik ja mis kõige tähtsam – vastab inimeste tegelikele vajadustele, on kasulik ja kasutatav. Teenusedisain tegelebki just sellega, kuidas ehitada teenus üles kasutajavaatest lähtuvalt. Teenusedisaini koolituse korraldab Eesti Disainikeskus koostöös tunnustatud teenusedisaineritega.

Kellele?

Koolitus on mõeldud avaliku sektori juhtidele, vahejuhtidele ja teenuste "omanikele". Koolitusel saab osaleda 10-20 inimest. 

Mis? Kuidas?

Kahepäevasel teenusedisaini koolitusel saadakse ülevaade kasutajakesksest mõtlemisest, tutvutakse teenusedisaini tööriistadega ning rakendatakse neid kohe praktilise probleemilahenduse käigus. Koolitusel keskendutakse reaalsetele teenustele, millega osalejad on seotud, et koolitus võiks osaleva organisatsiooni jaoks anda maksimaalselt praktilist väärtust. Koolituse jooksul jagatakse ka teisi praktilisi näiteid teenusedisaini rakendamisest nii Eestist kui mujalt. 

Tulemus:

Koolituse läbinu omab arusaama teenusedisaini olemusest, õpib vaatama avalikku teenust selle kasutaja vaatenurgast, õpib kasutama teenusedisaini tööriistu, hindama olemasoleva avaliku teenuse olukorda ja nägema kitsaskohti ning teenust süsteemselt arendama. 

Maksumus:

Koolituse korraldamisel lähtub Eesti Disainikeskus Täiskasvanute koolituse seadusest ning Täiendkoolituse standardist. Eesti Disainikeskus on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis täienduskoolituse pakkujana. 

Huvi korral võta ühendust: info@disainikeskus.ee

Koolitusprogammid

Korraldame koostöös parimate Eesti ja rahvusvaheliste disaini- ja konsultatsioonibüroodega koolitusprogramme avaliku sektori tippjuhtidele, kus keskendutakse disainiprotsessi ja disainjuhtimise kasutamisele strateegilises juhtimises ja poliitikakujundamises.

Võta ühendust ja küsi pakkumist: info@disainikeskus.ee