TAGASIVAADE AASTALE 2022 JA MIDA ON OODATA AASTALT 2023

Kogu maailm muutub praegu väga kiiresti – ja nende muutuste kujundamisel võiks olla suur roll disainil kogu oma paljususes ja erinevates tahkudes. Nagu ütles Leyla Acaroglu maailma disainipealinnas Valencias toimunud rahvusvahelisel disainipoliitika konverentsil eelmise aasta novembris: disain on kui keel aitamaks inimestel muutuda, tööriist maailma muutmiseks, ühiskonna ümberkujundamiseks ning meie enda varasemalt loodud probleemide lahendamiseks.

 

Kuidas disaini muutuste kujundamiseks kasutada? Kaasates disaini oma mõtlemis- ja ärimudelitesse, piirkondade arendamisse, rohepöörde läbiviimisse, innovatsiooni, … Selleks on aga samaaegselt tarvilik ühelt poolt, et disaini vajalikkusest ja võimalustest saadaks aru ka väljaspool disainimaailma, et me suudaksime demonstreerida disaini kui muutusteks asendamatu tööriista mõju ka väljaspool disainimaailma ennast, viisidel ja keeles, millest ka mittedisainerid aru saavad, teiselt poolt on oluline, et disainiprofessionaalid ise tunnetaksid oma vastutust, mõtestaksid ümber oma rolli tänapäeva keerulises ja muutuvas reaalsuses ning otsiksid selleks vajalikke uusi teadmisi ning oskusi.


Mida oleme meie Eesti Disainikeskuses omalt poolt 2022.a. selleks teinud?


(Euroopa Disainiauhinnad 2022, autor: Aron Urb) 


Üheks läinud aasta kõrgsündmuseks oli koostöös mitmete Eesti ja rahvusvaheliste disainiorganisatsioonide ja paljude disaineritega juunis korraldatud vägev Euroopa Disainiauhindade festival , mille raames tuli Tallinna mitusada väliskülalist paljudest erinevatest disainibüroodest üle terve Euroopa ja kaugemaltki. Festival koosnes rahvusvahelisest konverentsist Beyond Design, erinevatest töötubadest sotsiaalse disaini (Marksteen Adamson, UK), positiivsete sotsiaalsete muutuste ellukutsumise, jätkusuutlikkuse ja ringmajanduse (Leyla Acaroglu) ning tulevikuseire ja tuleviku disainimise (disainibüroo Bespoke, Taani) teemadel ning paljudest muudest põnevatest sündmustest. Selliste sündmuste korraldamine aitab lisaks professionaalsele inspiratsioonile tõmmata laiemat tähelepanu sellele, mida disain saab teha Tallinna ja kogu Eesti elanike elu, majanduse, sotsiaalse struktuuri ja keskkonna parandamiseks. Eesti disainibürood DUX, Velvet, Neway, Platvorm koos Stuudio Stuudio, Disainiosakonna ning inphysica stuudioga tõid Euroopa disainiauhindadelt koju kokku 5 auhinda.(Eesti Disainiauhinnad 2022, foto autor: Aron Urb)


Lisaks Euroopa Disainiauhindadele toimus 2022.a. septembris meie oma konkurss, disainivaldkonna olulisim tunnustusüritus Eesti Disainiauhinnad, sedakorda juba 6. korda. Ka sel aastal oli konkursile esitatud palju väga häid disainilahendusi, aplaus võitjatele! Siiski tuleb nentida, et tegelikult on Eestis väga palju head disaini, mis kahjuks konkursile ei jõua. Peame mõtlema, kuidas teha nii, et oma disainilahenduste auhindadele esitamine oleks disaineritele või disainitellijatele veel prestiižsem, et Eesti Disainiauhindu nähtaks veel rohkem kui võimalust (oma) heast disainist rääkida, seda nähtavaks teha.


(kuvatõmmis, näitus ''Rääkiv Linnaruum'')


Selleks, et tuua disain inimestele lähemale, korraldasime 2022.a. ka 2 näitust. Oleme uhked, et Euroopa Disainiauhindade raames sai loodud näitus Rääkiv Linnaruum  (kuraator Kai Lobjakas, tekstide autorid Ivar Sakk, Karin Paulus, Anton Koovit, Kai Lobjakas, fotode autor Juta Kübarsepp). Sellel põneval näitusel eksponeeritakse läbilõiget graafilise disaini ja tüpograafia kaasaegsetest ning ajaloolistest kihistustest Tallinna linnaruumis, mis on leitavad  veebipõhises kaardirakenduses Tallinn. Design


(Eesti Disainiauhinnad 2022 näitus, foto autor: Aron Urb)


Juba traditsioonilise näitusena sai korraldatud Eesti Disainiauhinnad 2022 nominentide näitus, sel korral Solarise keskuses ning mis rändas seejärel Pärnusse Port Arturi keskusse. Edasi peaks näitus liikuma veel teistessegi Eesti linnadesse.


(Disainijutud ''Laps disaini teejuhina'')


Oktoobris toimunud Disainijuttudel „Laps disaini teejuhina “ tutvustati Eesti Disainiauhinnad 2022 Grand Prix saanud õppevahendit Educase (disainibüroo Velvet), Lennusadama külastajakogemuse uuringut (Rakendusliku Antropoloogia Keskus) ning VIVITA disainisprinti lastega, et saada sisendit laste endi vajadustest ja ootustest seoses püsiekspositsiooniga. Educase ehk meeltemättad on Velveti, Keskkonnaameti ja partnerite koostöös loodud õppevahend looduse tutvustamiseks eelkõige nägemis- ja kuulmispuudega lastele. (artikkel leitav siit)

Möödunud aastal jäi läbi mitmete sündmuste ühe olulise teemana kajama disaineri vastutus. Me elame üha suuremate kriisidega maailmas. Meil on ökoloogiline kriis, kliimakriis, energiakriis, sõda, tervishoiukriis, linnastumine jne. Disaineril peaks olema vastutus oma tööga kas aidata kaasa probleemide lahendamisele või vähemalt mitte toetada arutut tarbimist ja probleemide süvendamist. Hea disain lahendab probleeme ja parim disain aitab neid vältida, ütles Brandon Gien (Austraalia).  

Nagu ikka, peame väga oluliseks ja katsume toetada disainerite professionaalsust ja kompetentside arendamist. Osalesime terve aasta valdkondlikus ühistöös disaineri kutsestandardite väljatöötamisel, sh tegelesime koostöös valdkonna esindajatega disainijuhtide kompetentside kirjeldamisega. Töö kestab, loodetavasti jõuame sellega lõpuni ja saame tulemusi esitleda 2023.a.(GROW Design Leadership Programme)


Hea meel on tõdeda, et Eestis on nüüd olemas esimesed  rahvusvaheliselt tunnustatud disainijuhid. 2022.a. jõudis esimest korda Eestisse rahvusvaheline disainijuhtide ja disainikorraldajate koolitusprogramm GROW Design Leadership Programme, mille 2022.a. läbisid 10 disainijuhti. Programmist lähemalt siit.

2022.a. sai korraldatud ka väga oluline Digiligipääsetavuse koolitus disaineritele, koolitaja Mari-Ell Mets Trinidad Wisemanist. Koolitusel anti ülevaade ligipääsetavuse olulisusest digitaalses keskkonnas, direktiividest ja nõuetest ning TTJA seires tuvastatud enamlevinud probleemidest.


(Turismiettevõtete teenusedisaini ja digitaliseerimise meistriklass)


Eesti Disainikeskus ei paku ise disaini teenuseid ega konkureeri disainibüroodega teenuste pakkumisel, mis on turul olemas. Küll oleme alati valmis sekkuma, kui see on vajalik selleks, et viia organisatsioonideni uut disainiteadmust, -tööriistu, uusi disainiteenuseid, koondada disainiteenuste pakkujaid, et sellest sünniks uus sünergia ja kvaliteet, töötada välja uusi koolitusprogramme, meistriklasse ja neid piloteerida, kõik selleks, et aidata organisatsioonidel paremini ja uutel viisidel oma arengutes disaini kaasata. See oli põhjus, miks käivitasime mitmete Eesti tugevaimate disainibüroode ja teenusedisaineritega koostöös teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassi turismiettevõtetele. Meistriklass on suunatud turismiettevõtetele, kellel on soov arendada või olulisel määral parendada ja turule tuua uusi turismiteenuseid ning/või arendada ja optimeerida oma turismiteenuseid infotehnoloogiliste lahenduste kaasabil, muutes need külastajatele atraktiivsemaks ja kättesaadavamaks ning jätkusuutlikumaks. Oleme väga rahul, et meistriklass on turismiettevõtete poolt hästi vastu võetud ja ka juba käegakatsutavaid tulemusi andnud. (Loe lisaks: disainikeskus.ee/disainiblogi/tourest-ehk-turismirahva-laulupidu-sai-varske-hingamise ja disainikeskus.ee/disainiblogi/eesti-esimene-hotell-taiskasvanud-kulalistele)


Üks jätkuvalt väga tähtsaid ja probleeme tõstatavaid teemasid on hangete teema. Disainikeskus pakub juba mitu aastat soovijatele disainihangete alast nõustamist ja on hea meel, et meid üha rohkem üles leitakse. Alustasime valdkonnasiseses koostöös ka disainiteenuste hanke hea tava koostamist, loodetavasti valmib see 2023. aastal. 2022. aastasse jäid näiteks Tartu uue identiteedi konkurss ning seda puudutav valdkondlik seminar Disainikeskuses (Disainijutud – Tartu uus identiteet), samuti Tallinna loomaaia uue identiteedi konkurss. Selliste ühiskonnas tuliste teemade, nagu Tartu uus identiteet, avalikke aruteluringe tahaksime edaspidigi korraldada.

Korraldame ettevõtetele erinevaid disainialaseid koolitusi, seda soovikorral ka ettevõtetesiseselt. 2022. aastasse jäid näiteks inspiratsioonikoolitus Postimehe kujundajatele (Martin Veisman disainibüroost Ruum 414) ja infograafika koolitus Rahandusministeeriumi töötajatele (Helena Nagel disainibüroost Dint). 

Vajalik on luua  erinevaid võimalusi ettevõtjate ja disainerite omavaheliste kontaktide loomiseks ja koostöö edendamiseks. 2022.a. toimusid kontaktseminarid  disainibüroodele ja Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidu liikmetele Tallinnas ning Ida-Viru ettevõtetele Jõhvis.  

Traditsiooniliselt korraldame disainibüroodele arengureise erinevatesse maailma paikadesse, et vahetada kogemusi ja koguda inspiratsiooni.  Aastal 2022 toimusid reisid Dublinisse ja 2022.a. maailma disainipealinna Valenciasse. Lähemalt saab külastuste kohta lugeda Disainikeskuse blogist. 


(Fotol: ''Disainiampsud'', vestlusring Statistikaameti peadirektori Urmet Leega)


2022.a. alustasime ka disaineritele mõeldud sündmuste sarjaga Disainiampsud, et tuua disaineritega arutama huvitavaid inimesi teistest eluvaldkondadest. Piloteerisime seda mõtet, korraldades väga huvitava vestlusringi Statistikaameti peadirektori Urmet Leega.  Sellel aastal paneme sündmused hooga käima!


Aasta lõpuks käivitusid uue hooga arutelud Kultuurikapitali disaini sihtkapitali loomisest. Toetame seda väga ja oleme selle ettevalmistamisse ka omalt poolt palju panustanud. Loodame, et see teema ei sumbu valimistesse ja disain saab lõpuks oma koha Kultuurkapitali sihtkapitalide seas.


Mida toob aasta 2023

Meie 2023.a. fookusteemad on kliimamuutused / kestlikkus / jätkusuutlikkus / ringdisain, aga ka tulevikuseire ja –stsenaariumid ning sotsiaalne disain. 

Peame pöörama jätkuvalt tähelepanu disainerite professionaalsusele. Loodetavasti suudame 2023.a. lõpuni viia disainerite kutsestandardid ja kirjeldada olulisemad disainerite kompetentsid. 2023.a. on kavas lõpuni viia disainijuhi ja teenusedisaineri kompetentside kirjeldamine. 

Me ei saa lahendada tuleviku probleeme eilsete oskuste ja tööriistadega, vaja on luua  võimalusi kompetentside arendamiseks.  

Alates 2022.a. osaleb Disainikeskus suuremahulises rahvusvahelises kõrgkoolide, rahvusvaheliste innovatsiooni- ja arenduskeskuste, tervishoiu-, transpordi- ja toiduainetööstuste ettevõtete koostöös, kus tegeleme üleminekuga jätkusuutlikumale Euroopa majandusele, aidates arendada kestlikkuse, digitaalsete ja tulevikuseire oskusi ja rohelisi ärimudeleid üliõpilaste, disainiprofessionaalide ja ettevõtete seas. Koostöö on rahastatud Erasmus+ poolt. Projektist lähemalt siit: www.sf4s-project.com/e (ERASMUS+ rahastusel).

Grow Design Leadership programm jätkab 2023.a. Eestis 2. koolitusgrupiga. 

Kindlasti jätkame kestlikkuse/ringmajanduse teemadega. Rohepöördega toimetulemiseks on kõigil vaja uusi oskusi, tööriistu, mõtteviise ja koostöömudeleid. Soovime 2023.a. käivitada ringdisaini meistriklassi tootmisettevõtetele.  

Ees on ootamas töö disainivaldkonna mõistetega ning tuumiktekstidega.

Lubame, et ka sellel aastal saab Eestis näha mitmeid inspireerivaid ja mõjukaid disainereid, strateege ja mõtlejaid. Kevadel tuleb veel korra Eestisse Leyla Acaroglu, et seekord viia läbi 2-päevane meistriklass disaineritele disruptive design meetoditest ringmajandusele liikumisel.

Sügisel on soovijatel võimalus osaleda Angela Oguntala ja disainibüroo Greyspace meistriklassis, mille raames nii üksikisikud kui organisatsioonid saavad sissevaate ja oskused selliste tööriistadele ja mõtteviisile, mida on vaja laialdaselt tulevikule mõtlemiseks ning arendab osalejate tulevikuseire suutlikkust, et navigeerida ja olla innovaatiline ebakindlates keskkondades.

Ja veel, 2023. aastal tahame lõpuks ära proovida kaardistada Eesti disainivaldkonna ja leida üles võimalikult paljud Eestis tegutsevad disainerid. Hädasti on vajalik saada parem ülevaade Eesti disainivaldkonnast ja seal töötavatest inimestest, võimaldamaks valdkonda paremini mõista ja mõõta. Kahjuks ei ole olemasolevad riiklikud andmekogumid piisavad, mistõttu otsustasimegi käivitada uue kaardistuse, et paremini aru saada, kes on tänapäeval disainer, milline on nende taust ning millist disaini nad praktiseerivad. Selleks koostasime küsimustiku, millele ootame vastuseid veebruari keskpaigani. Loodame väga, et kõik disainerid võtavad selle 5 minutit ja annavad ankeedis endast märku! Kaardistuse tulemusi jagame 2023. aasta mais-juunis.

 

Aitäh kõigile, kes on meie tegevustesse panustanud!

Huvitavate kohtumisteni!eestidisainikeskus