Stardib turismiettevõtetele suunatud teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassi IV grupp

Turismiarenduskeskuse ja Eesti Disainikeskuse poolt välja kuulutatud „Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass 2022-2023“ programmi neljandasse grupi ettevõtted on selgunud! 18 kandidaadi seast valiti välja 10 turismiettevõtet, kes alustasid meistriklassiga 22. veebruar 2023.

Antud meistriklass on suunatud turismiettevõtetele, kellel on soov arendada või olulisel määral parendada ja turule tuua uusi turismiteenuseid ning/või arendada ja optimeerida oma turismiteenuseid infotehnoloogiliste lahenduste kaasabil, muutes need (välis)külastajatele atraktiivsemaks ja kättesaadavamaks.

 

Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass 2022-2023 IV grupi 10 ettevõtet:

-       R2 Spa OÜ (V Spa)
-       Tõnis ja Pojad OÜ (Fishing Village)
-       Kuusikaru OÜ (Piesta)
-       Hingega Looduses OÜ (Rändajad)
-       Osaühing Tesmasan (Loodus BioSpa)
-       Marta Vintage OÜ
-       Valgeranna Seikluspark OÜ
-       Werrew OÜ (Elva Seikluspark)
-       Põnka Puhketalu
-       Arensburg OÜ


Meistriklassi tulemusena õpivad turismiettevõtted kasutama süsteemsemalt teenusedisaini, sh digitaalsete teenuste arendamise metoodikaid ja tööriistu ning saadud kogemusele toetudes väärtustama teenusedisaini kasutamist ettevõtte strateegilises juhtimises. Lisaks saavad ettevõtted praktilise kogemuse koostööst teenusedisaineriga ning teadmised, kuidas andmeid ja digitaalseid lahendusi strateegiliselt kasutada oma äriprotsesside arendamisel ja juhtimisel.


Meistriklassi esimene grupp lõpetas 18. mail 2022 ja teine grupp 5. oktoobril 2022 ning kolmas grupp esitles enda välja arendatud prototüüpe lõpuseminaril 16.veebruaril. Nii eelnevate, kui ka neljanda grupi meistriklassi pikkuseks on orienteeruvalt kuni 5 kuud ning iga grupi silmapaistvaimate läbijate vahel läheb jagamisele 5000 € suurune auhinnafond.


Koolitusprogrammi viivad läbi suurte kogemustega koolitajad: Martin Pärn (Iseasi), Hegle Sarapuu-Johanson, Darja Prants ja Kaire Tekku (Trinidad Wiseman), Daniel Kotsjuba (Innotiim), Madeleine Tults (Trinidad Wiseman), Andres Kostiv (Futurist) ja Meelis Mikker.

Programmi mentoriteks on kogenud teenusedisainerid, sh nii traditsioonilisemad teenusedisainerid kui digitaalsete teenuste arendamise eksperdid, kes töötavad Eesti tugevaimates ja eriilmelistemas disainibüroodes ning omavad varasemat kogemust turismiettevõtetega seoses Disainibuldooseri ja EAS erinevate meistriklassidega. Tutvu meistriklassi koolitajate ja teenusedisaini mentoritega Disainiblogis.

Meistriklassi info on täies mahus kättesaadav Puhka Eestis veebiplatvormil.///


Turismiarenduskeskuse partneriks „Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass 2022-2023“ elluviimisel on Eesti Disainikeskus. Meistriklassi läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

„Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass 2022-2023“ projektijuht on Eesti Disainikeskus MTÜ: Annemai Mägi, meistriklass@disainikeskus.ee