Tutvu meistriklassi III grupi koolitajate ja teenusedisaini mentoritega


Tutvu turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass 2022-2023 III grupi koolitajad ja teenusedisaini mentoritega!

Programmi mentoriteks on teenusedisainerid, sh nii traditsioonilisemad teenusedisainerid kui digitaalsete teenuste arendamise eksperdid, kes töötavad Eesti tugevaimates ja eriilmelistemas disainibüroodes ning omavad varasemat kogemust turismiettevõtetega seoses Disainibuldooseri ja EAS erinevate meistriklassidega. 

Kandideeri siin: puhkaeestis.ee


Tutvu meistriklassi koolitajate ja teenusedisaini mentoritega:

Martin Pärn
Iseasi

Martin on magistrikraadiga professionaalne disainer ja multidistsiplinaarse disainibüroo Iseasi tegevjuht. Lisaks on Martin TalTech ja EKA professor ning rahvusvahelise õppekava „Design and Future Technologies“ juht. Oma erialases tegevuses on Martin spetsialiseerunud toote-, teenuse- ja strateegilisele disainile. Oma valdkonnas on Martin üks vaieldamatuid arvamusliidreid. Martinil on pikaajaline kogemus koolitajana, seda ka rahvusvaheliselt.

Hegle Sarapuu-Johanson
Trinidad Wiseman

Hegle on TWN’i kaasasutaja ja innovatsioonijuht, kes vastutab teenuste ning organisatsiooni arendamise eest. Eesti ühe esimese UX spetsialistina on ta üle 20 aasta töötanud ja koolitanud kasutajakogemuse, teenusedisaini ja infotehnoloogia valdkonnas. Lisaks koolitab Hegle UX spetsialiste, on lektor ülikoolides ning vastutab meie ettevõtte ja ülikoolide vahelise koostöö eest.

Darja Prants

Trinidad Wiseman

Darja on TWN UX/UI/teenusedisainer. Ta on üle 10aastase kogemusega vanemdisainer UX/UI/teenusedisaini valdkonnas, sh prototüüpimine, koosloometöötoad, kasutajauuringud, navigatsiooni loomine, ideatsioon, testimine, intervjueerimine, kujundus. Lisaks disainitööle on ta viinud läbi koolitusi, töötubasid ning juhtinud disainiprojekte.Kaire Tekku
Trinidad Wiseman

Kaire on TWN interaktsioonidisainer. Ta on rohkem kui 10aastase kogemusega vanemdisainer (UX, UI, teenused), kellel on väga palju kogemust väga erinevate klientide ja projektidega. Kaire on läbi viinud erinevaid töötubasid ning mentordanud projektides nooremdisainereid.

Daniel Kotsjuba
Innoteam

Daniel on Riigikantselei Innoteami projektijuht-teenusedisainer, kellel on
väga suur kogemus teenusedisaini alasel koolitamisel, teenusedisaini projektide juhtimisel, võrgustiku ja koostöö edendamisel. Daniel on väga särav koolitaja – 2021.
aastal tunnustati teda täiskasvanud õppija nädala raames aasta koolitaja eripreemiaga. Disainerina on ta keskendunud kõiki kaasavale ehk kõigi ühiskonnagruppidega arvestavale disainile.

Helen Susan Selirand
Trinidad Wiseman

Helen Susan on TWN strateegiline disainer. Ta on rohkem kui 5 aastase kogemusega
ja erialase magistrikraadiga teenuse- ja kasutajakogemuse disainer, kes on koostööd teinud nii füüsilisi kui digitaalseid tooteid arendavate ettevõtetega nii avalikus kui ka erasektoris. Kogemused hõlmavad strateegilist disaini, teenusedisaini, koosdisaini, disain- uurimuse läbiviimist, kasutajavajaduste ja kasutajakogemuse analüüsi, töötubade
ja koolituste läbiviimist, kasutajateekonna kaardistust, persoonade loomist, proto- tüüpide valmistamist ja kasutajaliidese disaini.

Katri Selg 
Trinidad Wiseman

Katri on teenusedisaini ja kasutajakoge- muse disainer. Tal on valdkonnas 8 aastane töökogemus ning omab magistrikraadi Teenuste disain ja juhtimine erialal. Katri on kogenud kasutajauuringute ja töötubade läbiviija ning tema igapäevaste tööülesannete hulka kuuluvad ka intervjuude ja vaatluste läbiviimine, prototüüpide loomine, kasutata- vuse testimised ning uute lahenduste elluviimine.

Enne TWNi tööle asumist on Katri väga tihedalt olnud seotud turismiga. Ta on töötanud erinevates turismiasutustes aastatel 2006 - 2011 ja omandanud haridust ka hotellimajanduses. TWNis töötades on ta saanud turismi arengule kaasa aidata läbi Tallinna ametliku turismiveebi kasutajakogemuse parendamise.

Madeleine Tults 
Trinidad Wiseman

Madeleine on teenusedisaini ja kasutajakogemuse disainer. Ta omab magistrikraadi interaktsioonidisaini alal Eesti Kunstiakadeemiast. Madeleine on kogenud disainmõtlemise, ja teenusedisaini töötubade läbiviija ja lektor Eesti ettevõtetes ja kõrgkoolides. Igapäevaselt tegeleb ta nii avaliku kui erasektori arendusprojektides klientide eesmärkide kaardistamise ning kasutajauuringute läbiviimisega, kasutajateekondade kaardistamise, teenuste prorotüüpide loomise ning testimisega, samuti analüüside koostamisega.

Enne Trinidad Wisemaniga liitumist töötas Madeleine kommunikatsioonijuhina mitmetes rahvusvahelistes ettevõtetes ning nõustas kliente strateegilise kommunikatsiooni alal ettevõtjana.

Brigite Helena Sarapuu 
Trinidad Wiseman

Helena on kasutajakogemuse disainer, kellel on TWN’is kolmeaastane töökogemus.
Tal on kogemust erinevate suurustega projektidega nii avalikus- kui ka erasektoris. Tema peamised tööülesanded on hõlmanud kasutatavuse uuringuid, prototüübi loomist, koosloometöötubade läbiviimist, kasutajaliideste disaini, kasutajavajaduste analüüsi ning persoonade loomist. Kogemust on ka ettevõtete sisekommunikatsiooni ja koostöö kaardistamise ning parendamisega.

Timo Treit 
Trinidad Wiseman

Timo on teenuse ja kasutajakogemuse disainer, kellel on erialase töö kogemust ligi neli aastat. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemias Interaktsioonidisaini magistrikursuse ning täiendanud end teenusedisaini kursusel Oslo Arhitektuuri- ja Disainikoolis. Oma erialases töös on ta keskendunud kasutaja alusuuringute teostamisele ning uute strateegiliste lahenduste väljatöötamisele. Mh tegeleb ta kasutaja vajaduste väljauurimise, sihtgruppide ja kasutajateekondade kaardistamise, prototüüpimise, kasutatavuse testimise (ka pilgujälgimise ja neuro UX vahenditega) ning koosloome ja ideatsiooni töötubade läbiviimisega. Lisaks on ta kasutajakogemuse disaini teemal ka mentordanud ja koolitanud.

Ingela Viks 
Trinidad Wiseman

Ingela on enam kui 6-aastase kogemusega vanemdisainer UX/UI valdkonnas. Kogemusi erineva suurusega projektidega nii avalikus- kui ka erasektoris. Tema peamised tööülesanded on hõlmanud kasutatavuse uuringuid, koosloometöötubade läbiviimist, prototüübi loomist ja kasutatavuse testimist kuni kasutajaliideste disainini välja. Ingela
on täiendanud end Šveitsis ning omab tootedisaini magistrikraadi. Lisaks disainitööle on andnud UX/UI baaskursust TalTech’is.

Andres Kostiv 
Futurist

Andres on Google disainisprintide serti- fitseeritud läbiviija, koolitaja, UI/UX disainer, teenusedisainer ja Google disainisprintide agentuuri Futurist juht. Läbi inimkesksete ja kasutajasõbralike digitaalsete toodete ja teenuste arendamise on Andres võtnud oma südemasjaks muuta inimese kokkupuute tehnoloogiaga nauditavaks. Andresel on enam kui 20 aastane töökogemus toodete ja teenuste loomisel, millest viimased viis aastat on ta keskendunud UX disainile ja strateegiale. Lisaks on Andres UI/UX disaini, digitootedisaini ja Google disainisprintide koolitaja. Andres oli Äripäeva Akadeemia - IT koolitus “Aasta koolitaja 2020”.

Kadri Hansson 
Futurist

Kadri on UI/UX ja teenusedisainer, kes koos Futuristi meeskonnaga Google Disainisprinte vedanud üle kahe aasta. Erasektori ja startupide kõrval on Kadri töötubasid läbi viinud ka Maksu- ja Tolliametile, Haigekassale, Haridus- ning Välisministeeriumile. Lisaks aitab Kadri kaasa Eesti suurima Interneti tugiteenuste pakkuja Zone Media kasutusmugavuse parandamisele ja tegeleb igapäevaselt ka enda disainibüroo edendamisega, kus tiimiga läbi brändingu ning UX/UI toe aidatakse ettevõtetel edukalt turule tuua uusi põnevaid lahendusi - alates koolinoorte konverentsidest kuni NFT rakendusteni.

Kadri on õppinud ja töötanud aastaid nii Suurbritannias kui Ameerika Ühendriikides, omab magistrikraadi ärijuhtimises ning lisaks UI/UX ja teenusedisainile pikaajalist kogemust ka toote- ja graafilise disaini erialal ning müügis.

Kristian Lember 
DUX

Kristian on viimased 8 aastat digitaalse disaini teenuseid ja tooteid arendava stuudio DUX (Design UX) UX disainer ja partner. Kristian on spetsialiseerunud interaktiivsele kasutajakogemuse kujundamisele, uutele ägedatele tehnoloogiatele ja nende kasutamisele. Kristian on ka väga hea esineja ning hinnatud koolitaja.

Kairi Loomet 
Palo Alto Club

Kairi naudib oma rolli igapäevaselt startup maastikul kogukonna juhina ja on eelnevalt pikalt olnud seotud avaliku sektoriga. Hea rahvusvahelise kogemuse on ta saanud õppides ja töödates mitmeid aastaid erinevates riikides.

Hetkel on Kairi lõpetamas oma magistriõpinguid teenuste disaini ja juhtimise erialal ning lähtudes just disainmõtlemisest ja kasutajakesksusest läbi viinud mitmeid uute digiteenuste loomise projekte. Nende raames on ta teinud disainiauditeid, uuringuid, intervjuusid ja loonud persoonasid, kasutajateekondi, story boarde. Ta on läbi viinud nii koosloome töötubasid kui ka oma enda loodud prototüüpide testimisi ning lisaks proovinud kätt ka UX/UI disainis.

Kairi suudab näha nii suuremat strateegilist pilti kui samal ajal püüab silm kinni ka iga väiksema detaili.

Ulvi Vahtra

Ulvi on strateegiline disainer, kes on koostööd teinud väga erinevate ettevõtetega väga erinevatest sektoritest, alustades abikäe ulatamisest EAS turismiarenduskeskusele ja turismisektoris toimetavatele ettevõtetele, jätkates jaekaubandusettevõtete äristrateegia ja kontseptsioonide loomise ning panga võtmeteenuste arendusega. Ulvil on kirju taust, töö erinevates Eesti juhtivates agentuurides (nt Taevas, Velvet) mitmete Eesti suuremate ja väiksemate klientidega, nii strateegialoome-, brändingu-, digi- kui
ka turunduskommunikatsiooni projektide raames on andnud talle rikkaliku praktiliste kogemuste pagasi. Ulvi special skill on kasutajauuringute läbiviimine ja sogases vees selguse loomine.

Sofia Vega Anza 
Velvet

Sofía on kogenud disainijuht ja Velveti strateegilise disaini valdkonna juht. Tema mitmekülgne haridus ja kogemus erinevate disainidistsipliinide strateegilisel rakendamisel on võimaldanud tal planeerida, juhtida ja läbi viia mitmeid teenuse- ja strateegilise disaini projekte nii Eestis kui ka välisriikides, nii avalikus- kui ka erasektoris.

Tema igapäevane töö on suunatud Velveti disainikompetentside ja meeskonna pidevasse arengusse ning Velveti klientidele pideva strateegilise konkurentsivõime kasvu tagamisse.

Sofía on juhendaja ja mentor ka mitmete Eesti kõrgemat disainiharidust pakkuvate õppekavade tudengitele Eesti Kunstiakadeemias ja Tallinna Linnavalitsuse strateegiabüroos.

Carolina Maia Groisman 
Velvet

Carolina kirg on kompleksetele probleemidele süsteemsete lahenduste loomine ja tähenduslike kogemuste disainimine. Teenusedisainerina on tema eesmärgiks ühendada inimesi ja organisatsioone, rakendades selleks empaatiavõimet ning disainipõhist lähenemist. Carolinal on põhjalik kogemustepagas nii kasutajauuringute läbiviimisel, olemasolevate teenuste ja konteksti analüüsil ning kaardistamisel ja mitmete teenusekontseptsioonide loomisel. Tema viimaste kliendiprojektide hulka kuuluvad Stockmann, SYNLAB, Omniva ja Eesti Rahvastikuregister.
Klarika Mäeots Uustal
Velvet

Klarika on teenusedisainer ja strateegia meeskonna liige Velvetis. Tema multdistsiplinaarne taust, mis hõlmab muu hulgas nii antropoloogiat kui keskkonnadisaini, on aidanud arendada tema mitmekülgseid oskusi erinevates projektides, eesmärgiga kasvatada empaatiat ja edendada koostööd avaliku ja erasektori organisatsioonide meeskondades. Tema töö keskmes on keerukuse lihtsustamine.

----

Turismiarenduskeskuse ja Eesti Disainikeskuse poolt välja kuulutatud „Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass 2022-2023“ programmi kolmandasse gruppi kandideerimine on alanud. Meistriklassi 3.gruppi saab kandideerida Puhka Eestis veebilehel 6. oktoobrini 2022. 4.gruppi kandideerimine avaneb alates detsembrist 2022.

Meistriklass on suunatud turismiettevõtetele, kellel on soov arendada ja turule tuua uusi turismiteenuseid ning muuta need külastajatele atraktiivsemaks ja kättesaadavamaks disainmõtlemise ja digilahenduste kaasabil. Meistriklassi esimene grupp startis 12. jaanuaril 2022 ning esimeses grupis osalenud ettevõtetega saab tutvuda siin. Esimese grupi võitja Rummu eduloo leiad siit. Teise grupi võitja selgub 5. oktoobril toimuval lõpusündmusel, kus ettevõtjad esitlevad oma väljaarendatud turismiteenuste prototüüpe. Meistriklassi 2. grupis osalevate ettevõtetega saab tutvuda siin.

Meistriklass toimub kahes grupis, mõlemas grupis kuni 12 turismiettevõtet. Igast ettevõttest ootame meistriklassi 2-3 inimest. Ühe grupi meistriklassi pikkuseks on 4-5 kuud ning programmi silmapaistvaimate läbijate vahel läheb jagamisele 10 000 € suurune auhinnafond. 

Meistriklassi eesmärk on edendada teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise kasutamist Eesti turismiettevõtetes, et seeläbi tõsta ettevõtete ekspordi- ja innovatsioonivõimekust ning turismiteenuste atraktiivsust välisturgudel.

Meistriklassi tulemusena valmib ettevõttel uus välisturgudele suunatud turismiteenuse prototüüp. Lisaks saavad osalejad praktilise kogemuse koostööst teenusedisaineriga ning teadmised, kuidas kasutada andmeid ja digitaalseid lahendusi oma äriprotsesside arendamisel ja juhtimisel.

Meistriklassi viivad läbi kogemustega koolitajad Martin Pärn, Daniel Kotsjuba, Hegle Sarapuu-Johanson, Darja Prants, Kaire Tekku ja tipptasemel teenusedisaineritest mentorid, sh nii traditsioonilisemad teenusedisainerid kui digitaalsete teenuste arendamise eksperdid.


Meistriklassi kandideerimise info on täies mahus kättesaadav Puhka Eestis veebilehel:

www.puhkaeestis.ee/et/turismiprofessionaalile/teenused-ja-toetused-turismisektorile/teenusedisaini-meistriklass-2022-2023

 

Turismiarenduskeskuse partneriks „Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass 2022-2023“ elluviimisel on Eesti Disainikeskus.

Meistriklassi läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

„Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass 2022-2023“ projektijuht on Eesti Disainikeskus MTÜ: meistriklass@disainikeskus.ee

Meistriklass, Meistriklass 3grupp