Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass (lõppenud)


Meistriklassi eesmärk oli edendada teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise kasutamist Eesti turismiettevõtetes, et seeläbi tõsta ettevõtete ekspordi- ja innovatsioonivõimekust ning turismiteenuste atraktiivsust välisturgudel.

Meistriklassi tulemusena valmis ettevõttel uus välisturgudele suunatud turismiteenuse prototüüp. Lisaks said osalejad praktilise kogemuse koostööst teenusedisaineriga ning teadmised, kuidas kasutada andmeid ja digitaalseid lahendusi oma äriprotsesside arendamisel ja juhtimisel.

Meistriklassi pikkuseks oli 4 kuud.

Meistriklassi ajakava

Avapäev ja tutvumine teenusedisaineritega
Ettevõte sai kogu meistriklassi ajaks partneriks tipptasemel teenusedisainerist mentori, kes toetas ja nõustas nii koolituspäevadel kui teenusearenduse elluviimisel.

Disainiauditi läbiviimine
Enne esimest koolituspäeva viis teenusedisainerist mentor ettevõttes läbi disainiauditi, kasutades Eesti Disainikeskuse ja rahvusvaheliste partnerite poolt välja töötatud metoodikat (kestusega 10 tundi).

Koolitusprogramm koosneb 5 koolituspäevast
Koolitustel õpiti süsteemsemalt kasutama teenusedisaini ning väärtustama seda kui strateegilise juhtimise tööriista. Omandatud teadmised toetasid ettevõtte praktilist ülesannet arendada oma turismiteenus meistriklassi lõpuks prototüübini.
Igale koolituspäevale järgnes iseseisev töö seotud teemal, mis oli ühtlasi sillaks kahe koolituspäeva vahel.

Iseseisev koostöö teenusedisainerist mentoriga (mahus 30 tundi)
Teenusedisainerid nõustasid osalejaid programmi vältel nii koolituspäevadel kui iseseisva töö teostamisel. Mentorkohtumised olid üles ehitatud vastavalt koolituste ja iseseisvate tööde teemadele, et meistriklassis osalejatel oleks praktiline tugi turismiteenuse prototüüpi arendamisel.

Järelüritus ehk lõpuseminar
Lõpuseminaril esitlesid ettevõtted meistriklassis välja arendatud turismiteenuste prototüüpe. Grupi edukaimaks hinnatud ettevõte võitis peaauhinnaks 5000 € valminud projekti ellu viimiseks!


Meistriklassi koolituspäevad

Inspiratsioonipäev
Mis on teenusedisain, disainmõtlemine, disain kui strateegiline tööriist? Megatrendid. Innovatsioon turismisektoris. Turismiteenuste arendamine kasutades andmeid, infotehnoloogilisi lahendusi, ägedaid tehnoloogiaid – alateemad: teenusedisaini ja tehnoloogia sidumine, andmete kasutamine teenuste planeerimisel, teenuste digitaliseerimise protsess, mis see on ja kuidas seda teha, teenuste digitaalne teekond. Teenuste ligipääsetavus ja kasutajakesksus. Jätkusuutlikkus, keskkonnahoid, ringdisain.

Vanast mõtlemisest lahtilaskmise päev
Teine koolituspäev viis ettevõtte läbi praktilise kogemuse välja oma maailmast ja aitas vabastada mõtted probleemide teistmoodi nägemiseks. Käsitletavad teemad: Kasutajauuringud, kuidas kasutaja- ja kliendiuuringut läbi viia ja praktiline harjutus Tallinna vanalinnas koos teenusedisaneritega. Probleemi ümberraamistamine (Kees Dorsti metoodika). Praktilise harjutuse näitel probleemi uuesti raamistamine (aluseks osaleva ettevõtte enda probleem).

Ideede genereerimise päev
Koolituspäeva eesmärk oli anda osalejatele teoreetilised teadmised ja praktilised võtted, kuidas uusi ideid tekitada, kuidas õiget ideed välja valida, kuidas ideesid visualiseerida ja valideerida. Käsitletavad teemad: Ideede genereerimine, visualiseerimine, sõelumine ja arendus. Kasutaja/kliendi teekond. Kasutajauuringud, kliendi kaasamine. Koolituspäev andis sisendi edasises koolituses kasutatavate tööriistade valikuks.

Ideedega töötamise päev
Koolituspäeva eesmärk oli õpetada osalejaid ideedega töötama, et neid ka päriselt ellu viia ning anda osalejatele oma teenuste (sh digitaalsete) arendamise tööriistad. Käsitletavad teemad: Teenusedisaini tööriistad. Ülevaade asjassepuutuvatest tööriistadest, sh digitaalsete lahenduste loomiseks. Mõne ühise, kõigile sobiva tööriista põhjalikum tundmaõppimine. Prototüüpimine, sh digitaalse prototüübi kontseptsioon. Testimine, tulemuslikkuse mõõtmine.

Ideedega töötamise ja elluviimise päev
Koolituspäeva eesmärk oli anda osalejatele teadmised ja oskused oma ideede elluviimiseks. Käsitletavad teemad: Turundus ja elluviimise juurutamine, sh väärtuspakkumine, teenuse pakendamine, sõnastamine, kommunikatsioon, turuletoomine.


Meistriklassi meeskond

→ Koolitajad

→ Mentorid


Meistriklassi väärtus turismiettevõtjale

Oma ala tippspetsialistidest koolitajate koolitusmetoodika valik toetab innovatsiooni ning avatud mõtlemist kasutajakesksete turismiteenuste arendamisel. Programmis osalemine ja teenusedisaineri tugi aitab hoida teenuste arendamise ja teenuse digitaliseerimise temaatika ettevõtete jaoks prioriteetsena muude igapäevaste operatiivjuhtimise teemade kõrval.

Koolitajad, teenusedisainerid ja teised programmis osalevad ettevõtted jagavad oma praktilisi kogemusi sarnastes olukordades ning aitavad osalejatel seeläbi neist õppida ning oma ettevõtte kontekstis rakendada. Koolitajad ja teenusedisaineritest mentorid pakuvad objektiivset ja hinnanguvaba jooksvat tagasisidet.

Meistriklassi ülesehitus toetab koostööd osalevate turismiettevõtete vahel. Programmis on võimalus tutvuda ja kogemusi vahetada teiste ettevõtetega, et sobivusel arendada kas piirkondlikku või klienditeekonna ülest koostööd oma teenuste arendamisel.
Peale meistriklassi läbimist pakub Eesti Disainikeskus osalenud ettevõtetele vajadusel ja soovi korral jätkutuge või osalemist jätkutegevustes ja -programmides.


Meistriklassi 1. grupi ettevõtted

MOMU Mootorispordi Muuseum (MTÜ Eesti Mootorispordi Ajalugu)
Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu (Kistler-Ritso Eesti SA)
Estfish OÜ
Käru Muuseum (MTÜ Käru Heade Tegude Muuseum)
RUMMU Quarry | Prison (Rummu Invest OÜ)
Saaremaa Toidufestival (Saaremaa Turism SA)
Otepää Golf Center (Sihtasutus Lõuna-Eesti Golf)
Elamuskeskus Tuuletorn
Punane Puu/Tigutoit (Laesson ja Partnerid OÜ)
Saaremaa Viikingid OÜ
Jaanihanso Siidrivabrik (Jaanihanso OÜ)
OÜ Kodade
Parvsaun24 OÜ
Mäetaguse Mõisa Hotell & Spa (Mehntack OÜ)
Örrekese Meistrikoda (Sinka OÜ)

Meistriklassi 1. grupi võitja: RUMMU Quarry | Prison 
→ Intervjuu võitjaga


Meistriklassi 2. grupi ettevõtted

Kalevi Veekeskus OÜ
INTEX CONSULT OÜ
Wanderlust Matkad OÜ
Ilmavald OÜ
Pidula Wakepark OÜ
Siidrikoda OÜ
Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liit
AS Narva-Jõesuu sanatoorium
Palmse mõis (SA Virumaa Muuseumid)
SA Kiviõli Seiklusturismi Keskus
Vango OÜ
Tartu Ülikooli Muuseum (Tartu Ülikool)
Jääaja Keskus
SA EHTNE Saaremaa märgis
Pihtla õlleköök (Taako OÜ)

Meistriklassi 2. grupi võitja: Wanderlust Matkad
→ Intervjuu võitjaga


Meistriklassi 3. grupi ettevõtted

Kivitalu Country Hotel
Loovusait
Tehvandi Spordikeskus, Kääriku  Spordikeskus
Padise klooster
Rebala piirkond (Jõelähtme Vallavalitsus)
Guidio
Viinistu Kunstisadam
Pernova Loodusmaja
MTÜ Hara Sadam
MTÜ Altveski

Meistriklassi 3. grupi võitja: Pernova Hariduskeskus
→ Intervjuu võitjaga


Meistriklassi 4. grupi ettevõtted

R2 Spa OÜ (V Spa)
Tõnis ja Pojad OÜ (Fishing Village)
Kuusikaru OÜ (Piesta)
Hingega Looduses OÜ (Rändajad)
Osaühing Tesmasan (Loodus BioSpa)
Marta Vintage OÜ
Valgeranna Seikluspark OÜ
Werrew OÜ (Elva Seikluspark)
Põnka Puhketalu
Arensburg OÜ

Meistriklassi 4. grupi võitja: Piesta Kuusikaru talu
→ Intervjuu võitjaga


Kajastused veebis

Puhka Eestis: 

→ Täiskasvanute spaahotellist muusikamasinani – tuttavad turismiteenused uues kuues tänu teenusedisainile

Disainikeskuse disainiblogi: 

→ Wanderlust matkad on meistriklassi 2. grupi võitja!

→ Teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassi 4. grupi võitjaks on Piesta Kuusikaru talu

→ Tourest ehk turismirahva laulupidu sai värske hingamise!

→ Eesti esimene hotell täiskasvanud külalisteleEttevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse partneriks „Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass" elluviimisel oli Eesti Disainikeskus.

Meistriklassi läbiviimist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.