Tulevikku vaatav Pernova Hariduskeskus soovib olla teejuht tänastele ja tulevastele noortele


Pildil: Pernova Hariduskeskus


Mis täpsemalt on Pernova Hariduskeskus? 

Pernova seisab kolmel olulisel sambal ning kätkeb endas mitut erinevat funktsiooni.

Esiteks oleme loodus- ja täppisteadusi ning ekstreemspordi valdkonda õpetav huvikool. Meie huvikoolis tegutseb 33 erinevat huviringi, mis jagunevad loodusmaja, tehnikamaja, motomaja ja skatepargi vahel.

Teiseks oleme aktiivne külastuskeskus loodushuvilisele perele ja aktiivne ekstreemspordikeskus Skatepark. Mõlemad külastuskeskused annavad võimaluse Pärnu hooajalisust vähendada ja pakkuda võimalusi aktiivseteks tegevusteks koos peredega.

Kolmandaks oleme õpiruum kõigile Pärnu linna õpilastele. Pakume oma erinevatel õppesuundadel võimalust saada osa huvihariduse ja formaalhariduse ühisosadest. Õppetöö üldhariduskoolidele toimub läbi õppeprogrammide ja praktikumide, mida juhendavad huvihariduse õpetajad ning aitame läbi selle viia teadmised omavahel seostatud tulemusteni.

Nimi Pernova seob omavahel vana Pärnu nime Pernau ning Nova ehk uue ja uuendusmeelse mõttelaadi. Nii kannamegi sloganit „Uus põlvkond – teadlik tulevik“.Pildil: Pernova Loodusmaja liblikad


Millega tegelete ja kuidas tutvustaksite seda inimesele, kes teie ettevõtmisest väga vähe või üldse kuulnud pole?

Tänases kontekstis soovime rääkida Pernova Loodusmajast. Loodusmaja on unikaalse arhitektuuriga külastuskeskus, mis jutustab lugusid kodukoha ja laiema maailma looduse elurikkusest. Soovime olla teejuhid tänastele ja tulevastele noortele, ning peame oluliseks suunata märkama loodust ja selle vastu huvi tundma. Tänases muutuvas ajas pakub loodus- ja keskkonnavaldkond üha uusi teadmisi.  

Väärtustame koosveedetud aega, mis on oluline perele ja igale põlvkonnale. Ühistel ringkäikudel majas jagub uudistamist igas eas loodusesõbrale. Koosveedetud aeg ja uued teadmised loovad olulisi väärtusi. Keskus pakub  loodusrännakut kolmel korrusel ja võimalust osa saada Pernova külastuskeskuse näitustest, perehommikutest ja erisündmustest. Meie erilise atmosfääriga majas on lisaks võimalus läbi viia inspireerivaid seminare, meeskonnaüritusi ning tähistada meeldejäävaid pidulikke sündmusi.Pildil: Pernova Hariduskeskus


Mis oli teie jaoks Eesti Disainikeskuse korraldatud teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassis osalemise eesmärk? Millist probleemi lahendada soovisite?

Meie eesmärgiks oli võtta fookus välisturisti külastajaskonna suurendamisele. Olime sellel suunal teinud juba esimesi samme ning tundus, et uks uue sihtgrupini võiks olla rohkem avatud. Soovisime leida oma meeskonna jaoks n-ö kiirendi, mis aitaks meil hoida fookust ja liikuda kindlalt, kiirelt ning süstemaatiliselt eesmärgi suunas. Keskus oli sellel hetkel juba osaliselt digitaliseeritud ning andis võimaluse saada muukeelse külastuskogemuse, samas ei olnud meil läbimõeldud klienditeekonda, mis aitaks meieni jõuda ning meie juurest ka midagi väärtuslikku ja elamust pikendavat kaasa võtta.


Mis teie jaoks meistriklassi 3. grupi võit teie jaoks tähendab?

Võit on meile seatud eesmärkide puhas boonus. Olime tulnud sihiga teha oma tööd ja saavutada selle tulemusena juba käesoleval aastal nähtav tulemus või vähemasti olla ühe sammu võrra lähemal meie eesmärgile.

Minule, juhina, tuli võistlusmoment isegi üllatusena ja sai selgeks alles siis, kui olime juba esimesel tutvustaval seminaril. Seega polnud võit eesmärk omaette, vaid väga hea koostöö sünergia ja tulemuslikkusele suunatud koostöö tulemus. Olime võidu üle väga üllatunud ja ka väga õnnelikud - nagu ikka, kui midagi tehakse hinge ja suure pühendumusega. Püüdsime olla terves protsessis igati mõttega kohal ning sellel teekonnal oli meile väga suureks toeks meie mentor Kadri Hansson.


Kirjeldage palun natuke osalemise protsessi ja tulemust.

Teadsime, et protsess saab olema väga pingeline. Mitte niivõrd meistriklassist tulenevalt, vaid sellest vaatest, et pidime oma niigi tihedale töölauale ruumi juurde leidma. Ruumis koosolemiseks, ühiselt kaasamõtlemiseks, samas ajas ja mõtteruumis olemiseks – unistamiseks. See, et seda päriselt lähebki ja väga intensiivselt vaja, seda saime teada siis, kui kõlas START.

Valisime alati võimaluse olla koos, mitte kõik eraldi ekraanide taga. Panustasime meeskonna sünergia toele, mis aitab õhust mõtteid paremini tajuda ning neid õiges suunas vormistada. Olla ühel lainel, ilma segajateta. See oskus ja vajadus saab olema üks tuleviku, 21. sajandi, oskusi. Kuidas rööprähklemise vahel leida aega päriselt süveneda ja kohal olla.

Lisaks süstemaatilistele kohtumisele oma mentoriga üle veebi, oli meie jaoks väga oluline kohtumised koolituspäevadel Tallinnas. Lisaks täiendavatele teadmistele kasutasime seda aega alati oma kodutööde vormistamisele, lõppviimistlustele, uute eesmärkide ja tähtaegade seadmisele ning tööülesannete ja rollide jagamisele uutes ülesannetes. Et see kõik meile nii oluliseks osutub, see teadmine on juba tagasivaataja pilk.

Meie lõpptulemuses said kokku terve klienditeekond ja seda alates linnapiiril tervitavast meie uuest maskotist Kratt, külastuskogemuse parendamisest läbi majajuhi kuni n-ö interaktiivse elamusraamatuni, mida saab digilahendusena elamuse pikendajana kaasa võtta. Raamat võimaldab Eestis kogetud külastuse koju kaasa võtta, viies nutikalt uued kogemused ja reisielamused sõprade, pere ja vanavanemate ringi.


Kuidas plaanite tulemust juurutama ja ellu viima hakata?

Tulemus ärkab ellu juba kahe kuu jooksul. Soovime loodud prototüübi tuua klientideni juba sel suvel ning saada sellest hooajast maksimaalsed kogemused, mida siis vastavalt kliendiuuringule edasi arendada.

Loodetavasti hiljemalt sügisest võib koos Pernova tegemistega avatud linnaruumis näha ka Kratti koos meiega toimetamas. Lihtsamad turundustegevused, näiteks mitmekeelne kodulehekülg, on juba oma järjekorda ootamas.


Pildil: Pernova Hariduskeskus


Kuidas hariduskeskust turundate ning kas ja kuidas ka väljapoole Eestit?

Väljapoole peegeldavad meie tegemisi erinevad sotsiaalmeediakanalid, koostöö Visit Estonia ja teiste portaalidega, mis on info edastamise platvormid ja annavad võimaluse meie sisu edasi anda. Lisaks on olulised reklaamikanalid mitmekeelne kodulehekülg ning reklaam avalikus linnaruumis. Parimaks turundamise viisiks on aga kliendi poolt juhitud sotsiaalmeedia kajastus, jagades edasi oma pilte ja kogemusi Pernova Loodusmaja külastusest.


Millised huvialased tegevused on täna noorte seas kõige populaarsemad?

Tõusvas trendis on matkahuviringid, skatepargi tõukerattatreeningud, motokrossiring, robootika ja leiutamise huviring ning kokanduse huviringid läbi erinevate vanuseastmete.


Kas näete nutiseadmete pealetungi ja üleüldise digitaliseerumise valguses, et noori on käeliste huvitegevuste juurde ja loodusesse üha raskem n-ö meelitada? Mis oleks teie silmis lahendus?

Jah, nii on. Parim lahendus on luua võimalusi, mis aitavad tuua need võimalused omavahel kokku. Olulisel kohal on ka noorte seas info kiire tarbimine ja leidmine. Teeme kõik ühiseid pingutusi, et neid kahte erinevat maailmaruumi omavahel delikaatselt ja osapooli kahjustamata ühendada. Peame olema valmis muutusteks, käima kaasa aja ja arengutega meie ümber. Seega püüame hoida nii oma hariduskeskuse kui ka külastuskeskused interaktiivsed ja ajakohased, pakkudes võimalikke parimaid lahendusi külastuselamuse rikastamiseks ja õpioskuste arendamiseks.


Millised on teie tulevikuplaanid seoses Pernova Hariduskeskusega?

Pernova Loodusmaja vaatab tulevikku. Uue külastusobjektina on valmimas Loodusmaja hoovile kliimahariduse näidisala SmartPark, mis viib tavainimese lähemale teadmistele taastuvenergia kasutusviisidest. Uus näidisala saab valmis 2024. aasta märtsiks. Oma osa saab olema ka selle projekti rakendamisel meie meistriklassist kogutud teadmistest, kuidas paremini oma ideid kättesaadavaks muuta ja ellu äratada. Usun, et selles saab olema väärt teadmisi ning külastuskogemust rikastavaid elamusi nii Pärnu linna elanikule, õpilastele kui meie keskust külastavale turistile.

Lisaks on valmimas Pärnu linna kliimahariduse õppekava ning õpetajate/juhendajate tööd toetavad materjalid. Väljakutseks on, kuidas muuta kliimaärevus millekski, mis aitab meil ühiselt teha tarku ja tarmukaid valikuid. Selleks on vaja jõuda muutustega kõigi sihtgruppideni ning olla heas mõttes suunamudijaks uute muutuste tuules. 

Vaatame tulevikku ning usun, et just kliimaharidus on see, mis paneb eri põlvkondi vaatama ühes suunas - seda nii tehnoloogiliselt kui loodust tunnetades. Igal juhul oleme tulevikku vaatavad ja valmis üheskoos uue põlvkonnaga astuma otsustavaid, kuid samas tasakaalukaid samme uue tuleviku suunas.


 Intervjueeris: Laura Reiter