Wanderlust viib loodusesse seiklema, mängima ja maitseelamusi nautima
Intervjuu teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassi 2. grupi võitjaga.

Turismiettevõtetele suunatud teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassi 2. grupi võitja Wanderlust Matkad ühe eestvedaja Reimo Mürgimäe sõnul kinnitas võit seda, et nad liiguvad ettevõttena õiges suunas ning tal on hea meel tõdeda, et nende plaane peetakse realistlikeks. Võit aitab Wanderlusti tiimil teha suure sammu edasi uue digilahenduse suunas, mis on peamiselt suunatud äriklientidele.

Foto: Wanderlust.ee

Mis täpsemalt on Wanderlust? Kuidas tutvustaksite seda inimesele, kes teie ettevõtmisest väga vähe või üldse kuulnud pole?

Wanderlust tähendab tõlkes sügavat tunnet, mis kutsub teele, et avastada maailma ja
iseennast. Just sellest tundest ongi meie ettevõtmised tiivustatud. Wanderlust Matkad
tegeleb tiimiürituste korraldamisega looduses üle Eesti - olgu selle sisuks siis matkamine, töötoad, nutimängud või elamustoitlustamine. Meie eesmärk on aidata tiimidel tulla rutiinist välja, koguda inspireerivas looduskeskkonnas uut energiat ja tugevdada omavahelisi suhteid.


Mis oli teie jaoks Eesti Disainikeskuse korraldatud teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassis osalemise eesmärk?

Meistriklassis osalemise otsus tulenes sellest, et tahtsime välja töötada veelgi ägedamaid teenuseid, samas tõdesime, et nende disainimiseks oli vaja lisateadmisi, tööriistu ja juhendamist. Programm tundus täpselt meile sobivat, et juurutada ettevõttes disainmõtlemist ning töötada välja digilahendusi, mis sobiks meie klientidele.


Foto: Wanderlust.ee

Mida meistriklassi 2. grupi võit teie jaoks tähendab?

Võit kinnitas seda, et liigume ettevõttena õiges suunas. Lisaks sellele oli hea meel tõdeda, et meie arengut meistriklassi vältel on märgatud ja meie plaane peetakse realistlikeks. Võiduga kaasnev auhinnaraha aitab meil teha suure sammu uue digilahenduse suunas, mis saab olema suunatud peamiselt äriklientidele ja võimaldab uute teenusepakettide broneerimist ning rätseplahenduste koostamist. Plaanis on parendada kodulehe kasutajakogemust ja kasutajaliideseid, et ürituste tellimine oleks veelgi mugavam.


Kirjeldage palun natuke seal osalemise protsessi ja tulemust.

Meistriklass sai alguse sellest, et tutvusime erinevate teenusedisainerite ja teiste osalevate ettevõtetega. Eesmärk oli leida meile sobiv mentor, kes on abiks nõu ja jõuga kogu protsessi vältel. Meie mentoriks sai Kairi Loomet, kellega tekkis kohe esimisest kohtumisest väga hea side ning edasine koostöö sujus suurepäraselt. Järgmise sammuna viis mentor läbi disainiauditi. Sellele järgnesid mitmed koolituspäevad ja kodutööd, mille käigus õppisime teenusedisaini kasutama nii praktilises kui strateegilises mõttes. Kogu programm päädis sellega, et lõpuseminaril esitlesime oma meistriklassi jooksul välja töötatud teenuste prototüüpi, mida hindas žürii.
Juba meistriklassi algusest peale oli meie jaoks oluline võtta sellest programmist kõik, mis võtta annab. Seetõttu panustasid Wanderlusti juhtgrupist kolm-neli inimest regulaarselt selle nimel, et koostöös mentoriga läbi töötada programmi kõik vajalikud tegevused ja teha seda ka õigeaegselt. Tagasi vaadates saab tõdeda, et tööd sai tehtud kõvasti, kuid see oli seda igati väärt. Motiveeritud ja ühtehoidva tiimiga on palju lihtsam suurelt asju ette võtta ja ära teha, kui üksi pusida.

Foto: Wanderlust.ee

Kuidas plaanite tulemust juurutama ja ellu viima hakata?

Väljatöötatud prototüüpi, mis aitab äriklientidel teenusepakette lihtalt kokku panna ja
broneerida, disainime ja testime aasta lõpuni. Järgmise aasta alguses plaanime antud
lahenduse veebiarendaja abiga tööle saada.


Kuidas Wanderlusti turundate ning kas ja kuidas ka väljapoole Eestit?

Hetkel turundame ennast peamiselt sotsiaalmeediakanalites (Facebook, Instagram), kuid kõige tulemuslikum on ikkagi füüsiline või virtuaalne kohtumine organisatsioonide
projektijuhtide, personalispetsialistide, osakonnajuhtide ja büroojuhtidega. Oma teenuste tutvustamine presentatsiooni vormis on küll hea, kuid veel parem on inimene endaga koos teenust kogema saada. See tähendab näiteks seda, et välismaistele reisikorraldajatele on kõige parem organiseerida meeleolukas päev koos meie meeskonnaga looduses, nautida metsarestorani ja vahetada mõtteid koostöövõimaluste osas.

Foto: Wanderlust.ee

Kas matkamine on taas moodi tulnud (eriti pandeemia ajal) või see polegi kunagi n-ö
moest läinud?

Matkamine ja looduses tiimiürituste korraldamine on kindlasti viimase paari aasta jooksul rohkem populaarsust kogunud. Seda on mõjutanud pandeemiast tulenevad piirangud, kus väga paljud töökollektiivid olid kodukontorites ja korporatiivsete suuniste kohaselt oligi võimalik nakkusriski maandamiseks teha teatud perioodidel ainult üritusi õues. Teisalt on suurenenud nende inimeste arv, kellel on tekkinud harjumus liikuda matkaradadel, kas sõprade või pere seltsis. Selleks, et avastada uusi matkapiirkondi, proovida turvaliselt matkamiseks erinevaid võimalusi (nt süsta, kanuu, räätsade või SUP-lauaga) ja koguda loodustarkusi, soovitame pöörduda professionaalsete matkakorraldajate poole.


Millised on teie tulevikuplaanid seoses Wanderlustiga?

Meie tegevusplaanid näevad ette, et teenuste portfell laieneb, tiim kasvab ja heade
koostööpartnerite arv suureneb. Aga kõike seda võtame ikka ette suure (wander)lustiga!

Fotod: Wanderlust.ee

Intervjuu viis läbi Laura Reiter

Turismiarenduskeskuse partneriks „Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass“

elluviimisel on Eesti Disainikeskus. Meistriklassi läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.


Meistriklass, Meistriklass 2 grupp, wanderlustmatkad