Eesti Disainikeskuse 2020 ja 2021

Kokkuvõte Eesti Disainikeskuse möödunud aastast ja sissevaade meie tulevikuplaanidesse


2020. aasta oli erakordne. Koroonakriis lõi segi kõik plaanid ja pani maailma lukku. Kriis õpetas meile sitkust ning otsima lahendusi.


Õppisime pidama loendamatuid Zoomi koosolekuid ja läbi viima webinare. Suutsime olla operatiivsed ja kohe kriisi alguses oma valdkonnas jõudusid koondades panime kokku disainibüroode kriisiaja pakkumised ning andsime sisendit ja tegime koostööd loomemajanduse kriisimeetmete väljatöötamisel. Andsime endast parima, et kriisi ajal pakkuda operatiivset infot ja hoida disainereid kursis kiiresti muutuvate olude ja toetusmeetmetega.

14.04.2020 toimunud Webinar: Kuidas disainerid saavad ettevõtjatel aidata kriisist maksimaalse kasuga välja tulla? Youtube‘s järelvaadatav

Kriisi tõttu jäi paraku päris palju plaanitust tegemata. Eelkõige puudutab see rahvusvahelisi tegevusi. Kuna märtsist alates läks maailm lukku, lükkusid edasi kevadesse planeeritud arengu- ja inspiratsioonireis Iisraeli, samuti disainerite rahvusvahelised praktikad (stažeerimine) ning ettevõtete ja disainibüroode kontaktseminarid. Loodame väga need ellu viia 2021. aastal. Sel kevadel, täpsemalt 9. mail, ootab meid ees ka armastatud disainiturg, mis tavaliselt on toimunud detsembrikuus.

Kõigele vaatamata, suutsime eelmise aasta märtsikuus käivitada disaineritele suunatud ekspordiprogrammi, mis on mõeldud Eesti Disainibüroode võrgustikku kuuluvatele disainibüroodele ekspordi suuna arendamiseks ja kasvatamiseks.

Fotol: Mentor Sissi Silván ja ekspordiprogrammis osalevate büroode esindajad.


Eesti Disainiauhinnad

Aastale tagasi vaadates on hea meel tõdeda, et kriisiaeg oli hea õppimise aasta, pidime olema leidlikud ning vaatamata kõigele sai ära tehtud päris palju. Kindlasti oli 2020.a. aasta üheks põhisündmuseks järjekordne Eesti Disainiauhinnad konkurss, mis elusale sündmusele omaselt on jätkuvalt arenemas ja läbimas muudatusi.

2020.aastal muutus nii kategooriate arv kui ka konkursi sisu, muutsime graafilise ja meediadisaini kategooriaid väärtuspõhisemaks. Juurde tuli kategooriaid, mis otsivad uusi arenguid ja valdkonna piiride nihutamist (Disainimuutja), tunnustavad silmapaistvaid tegevusi disainiteadlikkuse ja -kasutuse edendamisel ning disainivaldkonna arengute mõjutamisel (Disainitegu). Siin on muutuste juhtimises ka arusaadavaks tegemisel veel palju tööd teha. Kriisi tõttu toimus auhinnagala uuenduslikus vormis virtuaalse ja füüsilise sündmuse kombinatsioonina, mis koostöös Velvet Live’i ja RGB-ga edukalt teoks sai.

Fotol: Eesti Disainiauhinnad 2020

Kriisi tõttu toimus auhinnagala uuenduslikus vormis virtuaalse ja füüsilise sündmuse kombinatsioonina, aga usun, et arvestades olukorda saime sellega päris hästi hakkama. EDA 2020 virtuaalgala on järelvaadatav siin

Muutused on normaalsed, see näitab, et tegu on elusa sündmusega, mis soovib pidevalt täiustuda. Meie ülesanne on tagada, et need arengud liiguksid õiges suunas ja oleksid mõistetavad. Sellega tuleb meil sel aastal veel tööd teha.


Fotol: EDA 2020 näitus Võrus

Esmakordselt rändasid EDA võidutööd ka  Tallinnast välja - EDA 2020 näitust on saanud vaadata lisaks Tallinnale ka Võrus ja Tartus ning rändab kindlasti edasi veel Pärnusse ja Narva. Võimalusel kaasnevad näitusega vestlusõhtud disaineritega.


Uued globaalsed väljakutsed

2021. aastal räägitakse veel kõvema häälega uutest globaalsetest väljakutsetest: kliimamuutused, reostus, digitaliseerimine, demograafiline plahvatus, linnastumine. Nende väljakutsete lahendamisega tuleb lähiaastatel oluliselt enam tegeleda, et ühiselt kanda hoolt meie planeedi eest ja disainil on siin oma suur roll. Disain peab aitama lahendada, kuidas üle minna tõeliselt jätkusuutlikele lahendustele, mis on läbimõeldud, innovaatilised, kasutajasõbralikud, ressursse säästvad (ringmajandus) ning ka esteetiliselt nauditavad. Samal ajal peavad need olema ka ettevõtlusele ärilises mõttes kasulikud.

Meie elu hakkab suunama Euroopa roheline kokkulepe (European Green Deal), ettevalmistamisel on uus liikumine – New European Bauhaus - ja me peame olema selleks valmis.

Ringmajandus, ringdisain

Üheks meie viimaste aastate fookusteemaks on olnud ringmajandus ja ringdisain. Koostöös rahvusvaheliste partneritega oleme osalenud disaineritele ja ringmajanduse ekspertidele suunatud rahvusvahelise koolitusprogrammi kokkupanekul ja piloteerimisel. 

Moodustumas on rahvusvaheline ringmajanduse ja ringdisaini spetsialistide võrgustik, mis pakub ka meie disaineritele ja ringmajanduse spetsialistidele rohkem piirideülest nähtavust. Pakume meie disaineritele ringmajanduse sprindi läbiviimise koolitust jne.
Alustasime kahe uue ringmajanduse webinaride sarjaga: rahvusvahelised regulaarselt toimuvad HOW TO? kohtumised on avatud piirideüleseks ringmajanduse ja ringdisaini spetsialistide kohtumisteks ja oma kogemuste jagamiseks.

Kohalikud KUIDAS? webinarid, mida korraldame koostöös Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooniga ja Stockholm Environment Institute’ga, on kohalike lugude jagamiseks ja uute võimaluste otsimiseks.

Selge on see, et Eestis on vaja rohkem ringmajanduse alast teadlikkust ja oskusi disainerite seas, rohkem ringmajanduse ja –disaini eksperte, seega tahame 2021.a. toetada veel enam vastavate kompetentside arendamist kohalike ekspertide seas ning korraldame ringmajanduse ja –disaini meistriklassi. 

Disainijutud


2020. aastal alustasime ka uue üritusesarjaga Disainijutud, mis on leidnud oma koha meie disainimaastikul ja jätkub kindlasti ka edaspidi. Disainijuttudel tutvustame disainivaldkonna uusimaid suundi, põnevaid arenguid, käsitleme tänapäeva disainiteenuseid ja nende rakendamisest tõusvat kasu ettevõtetele ja avalikule sektorile.


Disainijutud vol1

2020.a. toimusid Disainijutud nii füüsiliselt ringmajanduse ja ringdisaini ning keskkonnasäästlikkuse teemal kui ka virtuaalselt, rääkides disainiprotsessist erinevates disainivaldkondades Eesti Disainiauhinnad võitjate näitel.  


Disainijutud vol2. Järelvaadatav Youtube‘i kanalis


Disainerite professionaalsus

Eesti disainivaldkonna arengukava 2023 pöörab olulist tähelepanu disainerite professionaalsusele, süsteemsele disainerite professionaalsete standardite kaardistamisele ja professionaalsuse arendamisele.

2020.a. alustas Disainikeskuse ettepanekul Kutsekoja juures disaineri kutsete väljatöötamise töörühm, mis jätkab oma keerulist tööd 2021.a.
Oleme andnud lubaduse korrastada arusaamist sellest, kes on disainijuht, mis kompetentsid tal peaksid olema ning töötada välja vastav valideerimissüsteem koos sobivate täiendkoolituse võimalustega. Tulemused peaks olemas olema 2021. aasta sügiseks. Sellele järgneb meistriklass.

Kui tahame, et disain aitaks lahendada kompleksseid probleeme, visualiseerida tulevikuarenguid, luua murrangulisi uuendusi ja laiemaid kultuurilisi väärtusi, peame Eestis hakkama toetama vastavate võimekuste arendamist. Kui turbulentne keskkond lubab tahame 2021. a. korraldada koostöös oma rahvusvaheliste partneritega Eestis midagi huvitavat tulevikustsenaariumite planeerimise teemadel.

Endiselt pakume disaineritele erinevaid koolitusi ja töötubasid, nii erialased, aga kindlasti jätkame õigusalaste, strateegilise juhtimise alaste ning jätkusuutlikkuse ja ringmajanduse alaste koolitustega.

2021. aastal hakkame EAS/Euroopa Regionaalarengu Fondi toel pakkuma disainibüroodele ettevõtluse ja strateegilise juhtimise alast coachingut.

Uuringu ‘‘Tärkavate disainipraktikate kaardistamine‘‘ tutvustus. Ruth-Helene Melioranski ja Martin Pärn (2020)

2020. aastal sai avalikuks uuring tärkavate disainipraktikate kaardistamisest. 2021. aastal jätkame uuringutega, Horizon 2020 rahastamisel hakkame koostöös Taani Disainikeskuse, Cardiff Metropolitan University ja Business and Cultural Development Centre’ga (KEPA) Kreekast tegelema disaini mõju mõõtmisega ettevõtluses.


Disainihangetest

Jätkuvalt on probleemiks disainihangete kvaliteet. Sageli puudub hanketingimuste koostajatel tahe või teadmine, kuidas disaini hankida, millised on ausad tingimused ja tulemuseks on tasuta proovitööd, pakkumuste esitamise liiga lühikesed tähtajad, žüriide koosseisud, kus otsuste tegemisse ei ole kaasatud disainiprofessionaale, pakkujatele seatud nõuded, mis välistavad pakkujate ringi laienemise ning väiksemad organisatsioonid, intellektuaalomandi küsimused jne. Seetõttu peame diskussioone erinevates töörühmades, aga pakume ka oma nõu ja abi hangete ettevalmistamises.

2020. aasta näitas hästi, et üha rohkem leitakse tee Eesti Disainikeskusesse. Anname nõu hanke ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks, aitame ette valmistada hanke dokumente, panna kokku hankekomisjone jne. Pakume alanud aastast jälle “Targa tellija” koolitusi teemal ‘‘Kuidas disaini tellida?’’

Disainibüroode võrgustik

Fotol: Eesti disainibüroode võrgustiku liikmed

Meil on järjest kasvav suurepärane disainibüroode võrgustik, kuhu kuulub hetkel 50 väga head Eesti disainibürood. Ettevõtetel on jätkuvalt meie kaudu võimalik otsida disainipartnereid, kas siis meie kodulehel oleva disainibüroode andmebaasi kaudu või otse meie poole pöördudes. Samuti võib tellida in-house koolitusi või küsida nõu, aga ka jagada meiega oma häid kogemusi disaini kasutamisest, et saaksime need Disainiblogis teistele eeskujuks nähtavale tuua.

Ei saa salata, et tunneme suurt heameelt ka oma uue hubase ja avara kontori üle, mis asub Telliskivi Loomelinnakus. Loodetavasti saame sel aastal sinna rohkem külalisi kutsuda ja ka ametliku soolaleivapeo ära pidada!

Fotol: EDK uus kontor, Telliskivi Loomelinnakus Kivi Paber Käärid restorani peal (II k).


Jõudu ja põnevaid väljakutseid 2021. aastal!

Tiia Vihand
Eesti Disainikeskuse juhataja