Disainibüroode võrgustiku info

Eesti Disainibüroode võrgustikuga on oodatud liituma erinevate valdkondade disainibürood / stuudiod /
agentuurid ja ka kogenud freelancerid, kes otsivad uusi koostöövõimalusi. Liikmeks olemine annab võimaluse olla nähtav, luua kontakte nii valdkonna siseselt kui ka uute klientidega, rääkida kaasa valdkonna arengule ja osaleda inspireerivatel reisidel ning koolitustel. Hetkel kuulub Eesti disainibüroode võrgustikku 52 bürood.


Sooviavaldusi võrgustikuga liitumiseks ootame aastaringselt, ent kasulikum on võrgustikuga liituda kohe aasta alguses, sest see tagab, et saate maksimaalselt osa kõigist hüvedest, mis Disainibüroode võrgustikku kuulumine endaga kaasa toob.

Uued liitujad saavad oma sooviavalduse täita siin.


Eesti Disainibüroode võrgustiku liige tasub olla, sest see loob võimaluse:

- leida uusi kliente läbi Eesti Disainibüroode andmebaasi, mis on paljude ettevõtete ja avaliku sektori jaoks esimeseks kohaks disainibüroo leidmisel. Koondame andmebaasi Eesti disainibüroode paremiku, anname ülevaate teie töödest ning teenustest ja suuname pidevalt potentsiaalseid kliente andmebaasi külastama. Andmebaas on nii eesti kui inglise keeles ja sinna on tehtud 2019 aastal ca 7000 päringut.

- luua kontakte ettevõtete ja avaliku sektoriga läbi Disainikeskusesse tulevate kohalike ning rahvusvaheliste päringute, ettevõtete infopäevade, kontaktürituste ja disaini rakendamist toetavate programmide nagu ringmajandus ja ringdisain, tootearenduse meistriklass, Disainivedur jmt;

- ligipääsu klastri Connect Health võrgustikule ja osalemisvõimaluse klastri üritustel samadel alustel klastri liikmetega;

- sõlmida kontakte ning jagada kogemusi teiste disainibüroodega läbi ühissündmuste, koolituste ning reiside;

osaleda inspiratsioonireisidel välisriikidesse, mida korraldame võrgustiku liikmetele eesmärgiga külastada erinevaid disainibüroosid, tutvuda erinevate büroode töökorralduse ja töödega, sõlmida kontakte ning saada inspiratsiooni ja kogemusi. 

- leida oma suurepärastele töödele kajastust (sotsiaal)meedias, uudiskirjas, kodulehel ja disainiblogis; leida parimaid töötajaid läbi Disainikeskuse kommunikatsioonikanalite; rääkida kaasa Eesti disainivaldkonna arendamisele, olles kaasatud oluliste teemade nagu valdkondliku arengukava väljatöötamine, riigihangete läbiviimine jne. aruteludes;

- osaleda 20% soodsamalt EDK koolitustel – korraldame tipptasemel rahvusvaheliste koolitajatega erialaseid täiendkoolitusi disaineritele ja disainijuhtidele; olla Disainikeskuse infoväljas – saadame jooksvalt värsket infot toimuvatest koolitustest, konkurssidest, hangetest jm olulisest, mis valdkonnas toimumas;

- kasutada EDK raamatukogu.

Disainibüroode võrgustik aastal 2020. Foto: Ken Oja


Küsimuste korral kirjutage Kaire Rannikule (kaire.rannik@disainikeskus.ee)

Eesti Disainibüroode võrgustiku aastane liikmemaks  


 Töötajate arv

Liikmemaksu suurus €

 1 - 2 200€
 3 - 10300€
 11 -...400€

Lisainfo: Kaire Rannik
kaire.rannik@disainikeskus.ee