Kuidas olla tark disainitellija? Targa disainitellija koolitus Tartus


Novembri keskpaigas toimus Eesti Disainikeskuse ja disainer Alari Oravaga (disainibüroo AKU) koostöös Targa Disainitellija koolitus Tartu Linnavalitsuse ning Tartu Ülikooli töötajatele. Koolitus toimus Tartu 2040 arengustrateegia raames eesmärgiga anda meeskonnale teadmised paremaks disainitellimiseks järgnevate sammude planeerimisel.

Miks on vaja teadmiseid disaini tellimiseks?

Kuigi disainikasutus ettevõtetes on aasta-aastalt üha laialdasem ning disainmõtlemine on leidnud tee paljudesse töötubadesse, võib praktikas siiski leida näiteid, kus disaineri poole pöördutakse alles projekti lõpufaasis. Ehk, et alles siis kui on vaja midagi visualiseerida või atraktiivsel moel presenteerida - see jätab disainerile aga suhteliselt kitsa mänguruumi kasutamata ära võimalusi, mida hea disain ettevõttele pakkuda suudaks. Disaineri kaasamine protsesside algfaasis aga annab eeldused oluliselt paremate lahenduste tekkimiseks (asutakse lahendama õigeid probleeme ning jõutakse kiiremini kvaliteetse ja jätkusuutliku lahenduseni, hoides kokku väärtuslikku aega ja raha).


Millest Targa disainitellija koolitusel räägiti?

Koolitusel räägiti disaini olemusest ja disaineri rollist tänases maailmas ning arutleti teemadel:

- Mis on disain ja disainiprotsess?

- Miks on oluline õige probleemi püstitus?

- Kui oluline on mõista kasutaja tegelikku eesmärki?

Edukas disainitellimine eeldab teadmist disainiprotsessidest ning valmidust koostööks. Koolituse käigus ei ole võimalik välja pakkuda ühte toimivat mudelit, küll aga avada eri osapoolte mõttemaailma, selgitada olulisi põhimõtteid ning tuua näiteid parimatest praktikatest.

Arengustrateegiad ja muud sarnased dokumendid kipuvad olema tekstitihedad ning seega raskesti tarbitavad. Koolitusel räägiti, kuidas muuta keerulist infot erinevatele kasutajatele lihtsamini arusaadavaks.

Fotol: Alari Orav ja mõned Targa disainitellija koolitusel osalenud. Tartu 2020


Kellele targa disainitellija koolitus mõeldud on?

Targa disainitellija koolitus on mõeldud nii avaliku sektori kui ka erasektori ettevõtetele ning ei eelda eelnevat kogemust disainitellimisel. Eesti Disainikeskus pakub koolitust koostöös Eesti parimate disaineritega, kellel on rikkalikult kogemusi, millest õppida ning kes suudavad probleemkohad disainitellimise juures lihtsas keeles lahti seletada.

Disain võimaldab arendada ettevõtete suutlikkust olla valmis muutusteks, tõstab komplekssete probleemide lahendamise võimekust ning arendab koostööd probleemide lahendamisel. Võta meiega ühendust, et saada paremaks disainitellijaks ning anna võimalus disainil oma ettevõte veelgi paremaks muuta!

Lisainfo: info@disainikeskus.ee