Kuidas luua disainiettevõttele ärimudelit ja strateegiat?

Intervjuu ‘‘Ettevõtte ärimudelist ja strateegiast‘‘ töötoa läbiviijate Marko Rillo ja Mart Kikasega


17. ja 25. märtsil toimub kahepäevane praktiline töötuba disainiettevõtetele ja disaineritele - ‘‘Ettevõtte ärimudelist ja strateegiast‘‘, mille eesmärk on saada aru ettevõtte ärimudelist ja strateegiast, et olla oma kliendile veel parem vestluspartner ning saavutada tõhusamaid tulemusi disainiprojekti elluviimise juures. Küsisime töötoa läbiviijatelt paar küsimust.


Fotol: Mart Kikas ja Marko Rillo

Olete märtsikuus läbi viimas kahepäevast töötuba, kus keskendute disainiettevõtte ärimudeli ja strateegia analüüsimisele. Millises kasvufaasis disainiettevõttele see on mõeldud?


Töötuba ei ole suunatud konkreetsele kasvufaasile. See on mõeldud ennekõike disainiettevõttele, mis otsib võimalusi oma ärilise poole selgeks mõtlemiseks. Ärimudel on üldistus, mis kirjeldab komponente, mis omavahelises kooskõlas määravad, kas mingi organisatsioon saab järjepidevalt äriliselt tulemuslik olla.

Töötubade käigus esitame osalejatele küsimusi, mis aitavad läbi mõelda, mis elementidest nende disainiettevõte äriline edukus koosneb ja kas mingite tükkide asendamise või teistmoodi kombineerimisega oleks võimalik nutikamalt ja tulemuslikumalt tegutseda. Teine pool töötoast keskendub strateegiale. Strateegia on teatavasti valikute kunst. Milliseid otsuseid teeme ja millised valikud jätame tegemata. Tegemist on iseenesest lihtsate küsimustega, aga nendele vastamine võib olla keeruline, sest valikute tegemine eeldab mingitele asjadele keskendumist ja mingitest teistest asjadest selget loobumist.


Kui äriteadlik peaks disainer olema, kelle igapäeva fookuses on justkui peaasjalikult siiski disaini loomine, miks peaks disainerid üldse mõtlema ärimudeli ja strateegia arendamise peale?


Ilmselt pole ühelgi disainiettevõttell luksust mitte mõelda ärile. Iga disainer loob disaini kellegi jaoks. Jah – mõningatel juhtudel on sihtrühmaks linnaruum või juhuslik mööduja või suvaline kasutaja. Aga sõltumata sellest, kelle jaoks see valminud töö lõpuks eksisteerima saab, esimeseks partneriks disainerile on siiski klient. Klient on see, kelle jaoks disainer loob väärtust. Seetõttu käib disaineri tööga kaasas pidevalt mitmete rollide kombineerimine – ühest küljest tuleb mõelda loodava disaini sisule kasutajate rakursist, teisalt enda subjektiivsest esteetikast ja teadmistest tulenevalt. Nende kõrval on alati tähtis üritada mõista oma kliendi eelistusi ja vajadusi – mis on need aspektid, mis muudavad töö tulemuse tema jaoks piisavalt väärtuslikuks, et ta oleks valmis disaineri poolt loodu eest tasuma.


Kas see koolitus on mõeldud ainult disainiettevõtte omanikeringi kuuluvatele disaineritele või ka laiemalt disaineritele?


Koolitusele on oodatud mõlemad. Vajadus ärilist poolt mõista on neil ühine.


Mida hõlmab endas koolituse praktiline pool, milleks peaks valmis olema ja millega saab koju tulla?


Meie töötuba ongi väga praktiline. Koolituse käigus võtab iga disainiettevõte ette omaenda äri ja meie poolt kirjeldatud näidete varal mõtestab lahti kõige olulisemad äri komponendid. Koolituse lõpuks võiksid oma kõige olulisemad ärilised valikud selgemaks saada.


Mis on teie jaoks selle töö juures kõige motiveerivam osa?


Meile on kõige sümpaatsem kui koolitusel osalejad on valmis kaasa mõtlema pisut pöörastele ideedele ja julged tegema valikuid oma äri ümber mõtestamiseks. Disainiettevõtted/disainibürood on selles mõttes väga lahe kamp, sest loovusest enamasti puudust ei tule.

17. ja 25. märtsil toimuva kahepäevase praktilise töötoa ‘‘Ettevõtte ärimudelist ja strateegiast‘‘ programmiga saab tutvuda siin


Koolitust toetab EAS läbi Regionaalarengu Fondi.


Autor: Martina Tramberg