Miks osaleda turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassis? Vol3

Küsisime Hegle Sarapuu-Johansoni käest, miks on kasulik osaleda turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassis.


Hegle on üks meistriklassi peamistest koolitajatest ja mentoritest. Ta on ka Trinidad Wiseman kaasasutaja ja innovatsioonijuht, kes vastutab teenuste ning organisatsiooni arendamise eest. Eesti ühe esimese UX spetsialistina on ta üle 20 aasta töötanud ja koolitanud kasutaja-kogemuse, teenusedisaini ja infotehnoloogia valdkonnas. Lisaks koolitab Hegle UX spetsialiste, on lektor ülikoolides ning vastutab meie ettevõtte ja ülikoolide vahelise koostöö eest.


Fotol: Hegle Sarapuu-Johanson


Miks ja kuidas saab teenusedisaini rakendada oma ettevõttes?

Teenusedisaini on vajalik kasutada selleks, et saada konkurentsieelist, võimalust küsida kliendilt rohkem raha, kuna pakutav teenus on omanäoline, paremat või ägedamat kogemust loov. Teenusedisain on võimalus luua kogemust ning parendada teenust ette mõeldes, süstemaatiliselt ning rohkem ette ennustatava tulemusega. Ehk juhusele jääb vähem ruumi.

Teenusedisaini puhul on oluline märksõna kliendikesksusel aga ka ettevõtte jätkusuutlikkusel. Hea näide - klient tahaks alati rohkem odavamalt ning ägedamat, aga ettevõte ei pruugi nii ellu jääda. Teenusedisaini ülesanne on leida üles kohad, kus saab luua kliendile paremat teenust nii, et ettevõte suudaks seda jätkusuutlikult pakkuda. Samas kliendi jaoks on see nii suur väärtus, et ta on selle saamiseks valmis astuma ekstra sammu või maksma rohkem raha. Teenusedisaini ülesanne on leiada üles ka kohad, kus klient on jäänud mingil põhjusel rahulolematuks.

Teenusedisaini metoodikaid ja töövõtteid on palju, aga üks asi on kindel, alustada võib väga väikeste sammudega. Vestelda mõne potentsiaalse kliendiga tunni, võid saada aasta jagu ideid, mida katsetada. Oluline on soov leida lahendusi ja ideid ning neid rakendada ning sellest õppida.

Fotol: Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassi 2. koolituspäev. Lõuna-Eesti Golf at field work


Miks peaks üks turismiettevõte osalema teenusedisaini ja digitaliseerimise meistriklassis?

Esmalt teenusedisaini metoodikaid on mitmeid, need ei pruugi alati sama moodi toimida ning omal käel katsetamine võtab teinekord väga kaua aega. Käesolev programm annab võimaluse õppida mentoritelt ja koolitajatelt, kes on neid metoodikaid näinud kasutusel erinevates ettevõtetes ning kes suudavad neist töövõtetest võtta välja maksimumi (isegi, kui neid on vaja teinekord veidi tuunida).

Teiseks annab selline programm võtta kiires ajas hetke mõtlemiseks, oma ettevõtte lahti mõtestamiseks ning teise nurga alt analüüsimiseks. Näeme tihti seda, et igapäeva toimetused viivad fookuse paljudele väiksematele ülesannetele ning rutiinsetele protsessidele ning ettevõtte võtmeisikud pole aastaid leidnud võimalust leida häid momente ega põhjuseid koos arutada ettevõtte tuleviku üle (tihti ka oleviku). Nähes säravaid silmi ja entusiasmi isegi peale pikka koolituspäeva, on äärmiselt südant soojendav ja annab ikka kinnitust selliste programmide väärtuslikkusele. Seda ainult seetõttu, et me saime arutada teemadel, milleks polnud kunagi aega, aga need olid tegelikult väga olulised teemad.


Fotol: Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassi 2. koolituspäev


Näen ettevõtteid, kes programmis peavad vastama küsimustele - miks me siin maailmas eksisteerime ning ettevõtteid, kes tulid just seda ühte projekti ära tegema. Programm annab mõlemal juhul hea raamistatud viisi eesmärgi saavutamiseks. Samas on see programm ettevõtte jaoks tegelikult ju alles algus - esimene suur samm valitud arenguteekonnal.


Mida praktilist saab ta mentoritelt?

Mentori näol saad endale esmalt kaasamõtleja. Me kõik oleme kuulnud väljendit, et tipus on üksik olla - seda juhtub tegelikult väga palju ning tihti, mitte päris nii nagu esmases ettekujutuses võiks arvata. Oleme nimelt näinud, et paljudel väiksematel turismiettevõtetel on peamine algatus ja entusiasm tulnud ühelt inimeselt, kes muuhulgas teeb mitmeid asju korraga. Ta panustab seal, kus parasjagu kõige kitsam kipub olema.. Kui paljusid nendest teemadest tulenevaid asju saab tihti koos teistega teha, siis pikaajaliste plaanide ja ideede põrgatamisega kipuvad need inimesed ikkagi jääma üksi. Eriti kui need teemad puudutavad kogu ettevõtet ning selle võimalikke kaugema tuleviku arengusuundi.

Fotol: Kristian Lember (DUX, mentor) ja Kristina Halla (Elamuskeskus Tuuletorn)


Projekti käigus on mentorid peamiselt toeks. Toeks projektiga töötamisel nii läbi juhendamise ja tagasiside andmise kui ka aitavad vaadata natuke rohkem raamidest välja - tavaliselt küsides kiuslikke küsimusi :).


Väga väärtuslik on mentorite poolt tehtav disainiaudit, mis aitab näha terviklikku pilti hetkeseisust. See annab hea sisendi tulevikuplaanide tegemiseks. Mentoritelt saab välja peilida ka hulka kogemuslugusid ning parimate tööriistade vihjeid. Siin muidugi sõltub väga mentee enda aktiivsusest.


Loe ka: 

1) Miks osaleda turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassis? Vol1 (Kristian Lember)

2) Miks osaleda turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassis? Vol2 (Ionel Lehari)


///

Kõikide Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassi 1. grupis osalevate ettevõtetega saab tutvuda siin.

Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassi 2. gruppi saab veel kandideerida 15. märtsini (k.a) ja seda saab teha Puhka Eestis veebilehel:

https://www.puhkaeestis.ee/et/turismiprofessionaalile/teenused-ja-toetused/turismiettevotete-teenusedisaini-ja-teenuste-digitaliseerimise-meistriklass-2021-2022
 
 
Meistriklassi tulemusena õpivad turismiettevõtted kasutama süsteemsemalt teenusedisaini, sh digitaalsete teenuste arendamise metoodikaid ja tööriistu ning saadud kogemusele toetudes väärtustama teenusedisaini kasutamist ettevõtte strateegilises juhtimises. Lisaks saavad ettevõtted praktilise kogemuse koostööst teenusedisaineriga ning teadmised, kuidas andmeid ja digitaalseid lahendusi strateegiliselt kasutada oma äriprotsesside arendamisel ja juhtimisel.
 
Mõlema grupi meistriklassi pikkuseks on orienteeruvalt kuni 5 kuud ning programmi silmapaistvaimate läbijate vahel läheb jagamisele 10 000 € suurune auhinnafond.

///

EAS Turismiarenduskeskuse partneriks „Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass 2021-2022“ elluviimisel on Eesti Disainikeskus. Meistriklassi läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

„Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass 2021-2022“ projektijuht on Eesti Disainikeskus MTÜ: meistriklass@disainikeskus.ee

Küsis: Katrin Tomiste