Miks osaleda turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassis? Vol1

Küsisime Kristian Lemberi käest, miks on kasulik osaleda turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassis.


Kristian Lember on üks meistriklassi peamistest koolitajatest ja mentoritest, kes on viimased 20 aastat disaininud ja arendanud digitaalseid tooteid ning teenuseid. Hetkel tegutseb ta disainibüroo DUX disaineri ja partnerina, kus peamine rõhk on digitaalse kasutaja-kogemuse kujundamisel ning uute tehnoloogiate rakenduste leidmisel.

Fotol: Kristian Lember (DUX)

Miks ja kuidas saab teenusedisaini rakendada oma ettevõttes?

Sageli peitub keeruliste väljendite taga tegelikult lihtne lähenemine, nagu seda näiteks teenusedisaini, ringdisaini ja interaktsioonidisaini puhul kohata võib. Asja iva peitub tegelikult süvenemises oma ettevõtte ärimudelisse, teenusesse, tootesse, protsessidesse. Disain vaatab seda kõike inimese seisukohast, ehk siis me näeme seal kasutajat. Läbi disainiprotsessi me saame hakata avama ja analüüsima detailsemalt erinevaid tahke, et näha asju teise pilguga. Selle protsessi tulemus võib rakenduda erinevalt. Näiteks võib see tähendada mingi uue teenuse sissetoomist, või siis olemasoleva muutmist. Võime teha efektiivsemaks tööprotsesse või siis viib see uute tehnoloogiliste lahenduse sissetoomiseni. Disain avab selle võimaluse, toob esile ning annab kätte suunad, kuhu liikuda - annab probleemile lahenduse.

Fotol: Iglucraft veebiplatvorm erinevates seadmetes


Miks peaks üks turismiettevõte osalema teenusedisaini ja digitaliseerimise meistriklassis?

Turismivaldkond on viimasel ajal saanud palju kannatada. Vanad mudelid vajavad ümbervaatamist ning tuleb kohaneda uute oludega. Ettevõte, kes osaleb meistriklassis, peaks kätte saama tööriistad ning suunad, kuidas oma ärisse tuua pööre või uuendus. Aga kui osaleda meistriklassis, siis esiteks peaks sinna tulema avatud meelega. Mul endal on selline moto, et kui ma kuskil koolitusel osalen ning kui saan sealt kas või ühe asjaliku mõtte, mida ka rakendada, siis on asi juba seda väärt.

Fotol: Telliskivi loomelinnaku veebiplatvorm erinevates seadmetes


Mida praktilist saab ettevõte mentoritelt?

- Meetodid ja protsessid kuidas jõuda probleemi ivani ja lahenduseni;
- Vaadata asju oma kliendi vaatenurgast;
- Praktilisi näiteid valdkonnast ja ka valdkonna väliselt;
- Tuge teekonna läbimisel;
- Näha asju just konkreetse ettevõtte vaatenurgast.

Kõikide meistriklassi koolitajate ja teenusedisaini mentoritega saab tutvuda Disainiblogis.


Meistriklassi saab kandideerida kuni 20. detsembrini! Meistriklass on suunatud turismiettevõtetele, kellel on soov arendada või olulisel määral parendada ja turule tuua uusi turismiteenuseid ning/või arendada ja optimeerida oma turismiteenuseid infotehnoloogiliste lahenduste kaasabil, muutes need külastajatele atraktiivsemaks ja kättesaadavamaks. 

Meistriklassi on oodatud osalema kuni 30 ettevõtet, kes jaotatakse omakorda kahte gruppi. Igast ettevõttest oodatakse meistriklassi 2-3 inimest. Ühe grupi meistriklassi pikkuseks on orienteeruvalt kuni 5 kuud. Meistriklass jagab programmi silmapaistvaimate läbijate vahel 10 000 € suuruse auhinnafondi, mis on ettenähtud meistriklassi raames valminud prototüübi teostamiseks ettevõtetele, kes läbivad programmi kõige edukamalt. Auhinnafond läheb võrdselt jagamisele kahe grupi vahel. Programmi kandideerimine on juba alanud ning esimese grupi osalejad (15 ettevõtet) selguvad 30. detsembriks 2021. Esimene grupp alustab 12. jaanuar 2022 ja teine grupp aprill 2022. 

Esimesse gruppi kandideerimise tähtaeg on 20. detsember 2021 ja teise gruppi kandideerimise tähtaeg on 7. märts 2022.

Meistriklassi kandideerimine toimub Puhka Eestis veebiplatvormil: https://www.puhkaeestis.ee/et/turismiprofessionaalile/teenused-ja-toetused/turismiettevotete-teenusedisaini-ja-teenuste-digitaliseerimise-meistriklass-2021-2022Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse partneriks „Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass 2021-2022“ elluviimisel on Eesti Disainikeskus. Meistriklassi läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

„Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass 2021-2022“ projektijuht on Eesti Disainikeskus MTÜ: meistriklass@disainikeskus.ee