Miks osaleda turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassis? Vol2

Küsisime Ionel Lehari käest, miks on kasulik osaleda turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassis. 

Ionel Lehari on üks meistriklassi peamistest koolitajatest ja mentoritest, kes on ligi 30aastase töökogemusega disainijuht, õppejõud ja koolitaja. Ta on Creative Union gruppi kuuluva kontseptuaalse disaini agentuuri Identity loovjuht ja partner. Ioneli käe all loodi ja viidi ellu hiljuti uus digitaalse teenuse visioon A.H. Tammsaare muuseumile Vargamäel, mis sisaldab maamärkidega elamusradasid ja digitaalseid rakendusi. Disainerina on Ioneli valdkondadeks eelkõige strateegiline disain, teenusedisain, kommunikatsioonidisain.

Fotol: Ionel Lehari

Miks ja kuidas saab teenusedisaini rakendada oma ettevõttes?

Teenusedisaini on mõtet rakendada uute sihtgruppide kaasamiseks või juhul kui uueneb väärtuspakkumine. Teenusedisain võib juhtida tervet kontseptsiooni loomist, aga parendada ka olemasolevat teenust detailides. Näiteks A.H. Tammsaare muuseumile Vargamäel loodud maamärkidega elamusrajad, koos digitaalse rakendusega avasid võimaluse maastikul jalutada ning seda tehes kuulata oma telefonist just selle paiga tarbeks loodud ilukirjandust. Vargamäe külastusteradade uue rakendusega saab tutvuda siin.


Fotodel: A.H. Tammsaare muuseumi visioon: maamärkidega elamusrajad, koos digitaalse rakendusega


Miks peaks üks turismiettevõte osalema teenusedisaini ja digitaliseerimise meistriklassis?

Meistriklass annab võimaluse saada ja jagada kogemusi ning uusi ideid. Kindlasti aitab see kaasa digitaalse ja füüsilise kogemuse suhestumise mõistmisele — oluline on, et nad täiendaksid, mitte ei asendaks teineteist!


Fotol: A.H. Tammsaare muuseumi visioon: maamärkidega elamusrajad, koos digitaalse rakendusega


Mida praktilist saab ettevõte mentoritelt?

Kindlasti saab konkreetseid ideid ja ettepanekuid oma teenuse parendamiseks. Siin loeb palju ka osaleja oskus etteantud raamistikus nõu välja nõuda.


Kõikide turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassi koolitajate ja teenusedisaini mentoritega saab tutvuda Disainiblogis.


///

Meistriklassi saab kandideerida kuni 20. detsembrini! Meistriklass on suunatud turismiettevõtetele, kellel on soov arendada või olulisel määral parendada ja turule tuua uusi turismiteenuseid ning/või arendada ja optimeerida oma turismiteenuseid infotehnoloogiliste lahenduste kaasabil, muutes need külastajatele atraktiivsemaks ja kättesaadavamaks.

Meistriklassi on oodatud osalema kuni 30 ettevõtet, kes jaotatakse omakorda kahte gruppi. Igast ettevõttest oodatakse meistriklassi 2-3 inimest. Ühe grupi meistriklassi pikkuseks on orienteeruvalt kuni 5 kuud. Meistriklass jagab programmi silmapaistvaimate läbijate vahel 10 000 € suuruse auhinnafondi, mis on ettenähtud meistriklassi raames valminud prototüübi teostamiseks ettevõtetele, kes läbivad programmi kõige edukamalt. Auhinnafond läheb võrdselt jagamisele kahe grupi vahel. Programmi kandideerimine on juba alanud ning esimese grupi osalejad (15 ettevõtet) selguvad 30. detsembriks 2021. Esimene grupp alustab 12. jaanuar 2022 ja teine grupp aprill 2022.

Esimesse gruppi kandideerimise tähtaeg on 20. detsember 2021 ja teise gruppi kandideerimise tähtaeg on 7. märts 2022.

Meistriklassi kandideerimine toimub Puhka Eestis veebiplatvormil: https://www.puhkaeestis.ee/et/turismiprofessionaalile/teenused-ja-toetused/turismiettevotete-teenusedisaini-ja-teenuste-digitaliseerimise-meistriklass-2021-2022Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse partneriks „Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass 2021-2022“ elluviimisel on Eesti Disainikeskus. Meistriklassi läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

„Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass 2021-2022“ projektijuht on Eesti Disainikeskus MTÜ: meistriklass@disainikeskus.ee