Kreeka ettevõtlus- ja kultuuriarenduskeskus hakkab koostööd tegema Eesti ja Taani disainikeskustega

Kreeka ettevõtlus- ja kultuuriarenduskeskus viib koostöös Eesti ja Taani disainikeskustega läbi projekti “Co-create Design Innovation”.

Projekti eesmärk on ühiselt lahendada probleeme, mis tekivad disainist juhitud innovatsiooni toetavate teenuste väljatöötamisel ja elluviimisel. Selleks tutvutakse projektipartnerite kogemustega ja uuritakse nii edulugusid kui ebaõnnestumiste asjaolusid.

Kõigil kolmel projekti partneril on pikaajaline kogemus innovatsiooni toetavate teenuste pakkumisest väike ja keskmise suurusega ettevõtetele. Projekti jooksul tegeletakse kogu disaini kasutamist soodustava innovatsiooniteenuse tsükliga – alustades planeerimisfaasist, elluviimisest kuni järeltegevusteni välja.

Projekt ise kestab 12 kuud ja selle tulemusena valmib juhendmaterjal, kuidas planeerida ja teostada disainist juhitud innovatsiooni toetavaid projekte. Materjal sisaldab hulgaliselt kolme partnerorganisatsiooni edulugusid ja soovitusi, mida teha või mitte teha, kui peaks uuesti tegema. Projekti rahastatakse programmist Horizon2020.

Projekti puhul on ainulaadne, et partnerid testivad vastvalminud juhendmaterjali ka praktikas läbi ja loovad Kreekas ühiselt uue disaini kasutamist soodustava teenuse. Selline isetestimine ja pilootteenuse loomine annab vajaliku tagasiside ja kogemuse, mida hiljem ka teiste sarnaste organisatsioonidega jagada, kes saavad tulevikus oma teenuste loomisel sellest juhinduda.

Projekti juhtpartner on Kreeka Ettevõtlus- ja Kultuuriarenduskeskus, Business & Cultural Development Centre. Projekti kaaspartnerid on Eesti Disainikeskus, Estonian Design Centre ja Taani Disainikeskus, Danish Design Centre.

rahvusvahelised projektid