Tutvu uue meistriklassi koolitajate ja teenusedisaini mentoritegaTurismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass 2021-2022 koolitajad ja teenusedisaini mentorid


Programmi teostavad suurte kogemustega koolitajad/teenusedisainerid: Martin Pärn (Iseasi), Hegle Sarapuu-Johanson, Darja Prants ja Kaire Tekku (Trinidad Wiseman), Daniel Kotsjuba (Innotiim), Ionel Lehari (Identity) ja Kristian Lember (DUX). Programmi mentoriteks on 16 teenusedisainerit, sh nii traditsioonilisemad teenusedisainerid kui digitaalsete teenuste arendamise eksperdid, kes töötavad Eesti tugevaimates ja eriilmelistemas disainibüroodes ning omavad varasemat kogemust turismiettevõtetega seoses Disainibuldooseri ja EAS erinevate meistriklassidega.

Kandideerimise TÄHTAEG on 12. detsember 2021!

Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass 2021-2022 on suunatud turismiettevõtetele, kes on soovituslikult tegutsenud vähemalt kolm aastat ja kellel on soov arendada või olulisel määral parendada ja turule tuua uusi turismiteenuseid ning/või arendada ja optimeerida oma turismiteenuseid infotehnoloogiliste lahenduste kaasabil, muutes need külastajatele atraktiivsemaks ja kättesaadavamaks. 

Tutvu meistriklassi koolitajate ja teenusedisaini mentoritega:


Martin Pärn
Iseasi

Martin on magistrikraadiga professionaalne disainer ja multidistsiplinaarse disainibüroo Iseasi tegevjuht. Lisaks on Martin TalTech ja EKA professor ning rahvusvahelise õppekava „Design and Future Technologies“ juht. Oma erialases tegevuses on Martin spetsialiseerunud toote-, teenuse- ja strateegilisele disainile. Oma valdkonnas on Martin üks vaieldamatuid arvamusliidreid. Martinil on pikaajaline kogemus koolitajana, seda ka rahvusvaheliselt.


Hegle Sarapuu-Johanson
Trinidad Wiseman

Hegle on TWN’i kaasasutaja ja innovatsioonijuht, kes vastutab teenuste ning organisatsiooni arendamise eest. Eesti ühe esimese UX spetsialistina on ta üle 20 aasta töötanud ja koolitanud kasutaja-kogemuse, teenusedisaini ja infotehnoloogia valdkonnas. Lisaks koolitab Hegle UX spetsialiste, on lektor ülikoolides ning vastutab meie ettevõtte ja ülikoolide vahelise koostöö eest.


Darja Prants
Trinidad Wiseman

Darja on TWN UX/UI/teenusedisainer. Ta on üle 10aastase kogemusega vanemdisainer UX/UI/teenusedisaini valdkonnas, sh prototüüpimine, koosloometöötoad, kasutajauuringud, navigatsiooni loomine, ideatsioon, testimine, intervjueerimine, kujundus. Lisaks disainitööle on ta viinud läbi koolitusi, töötubasid ning juhtinud disainiprojekte.


Kaire Tekku
Trinidad Wiseman

Kaire on TWN interaktsioonidisainer. Ta on rohkem kui 10aastase kogemusega vanemdisainer (UX, UI, teenused), kellel on väga palju kogemust väga erinevate klientide ja projektidega. Kaire on läbi viinud erinevaid töötubasid ning mentordanud projektides nooremdisainereid.


Daniel Kotsjuba
Innoteam

Daniel on Riigikantselei Innoteami projektijuht-teenusedisainer, kellel on väga suur kogemus teenusedisaini alasel koolitamisel, teenusedisaini projektide juhtimisel, võrgustiku ja koostöö edendamisel. Daniel on väga särav koolitaja – 2021. aastal tunnustati teda täiskasvanud õppija nädala raames aasta koolitaja eripreemiaga. Disainerina on ta keskendunud kõiki kaasavale ehk kõigi ühiskonnagruppidega arvestavale disainile.


Ionel Lehari
Identity

Ionel on ligi 30aastase töökogemusega disainer, õppejõud ja koolitaja. Ta on kommunikatsiooni-firmade gruppi Creative Union kuuluva kontseptuaalse disaini agentuuri Identity loovjuht ja partner. Disainerina on Ioneli valdkondadeks eelkõige strateegiline disain, teenusedisain, kommunikatsiooni-disain.


Kristian Lember
DUX

Kristian on viimased 8 aastat digitaalse disaini teenuseid ja tooteid arendava stuudio DUX (Design UX) UX disainer ja partner. Kristian on spetsialiseerunud interaktiivsele kasutajakogemuse kujundamisele, uutele ägedatele tehnoloogiatele ja nende kasutamisele. Kristian on ka väga hea esineja ning hinnatud koolitaja.Pärtel Vurma
Velvet

Pärtel on üks disainivaldkonna kogenumaid juhtivspetsialiste. Tema rollide ja kogemuste mitmekesisus tarkvara-arendajana, teenusedisaini-projektide produtsendina kui ka disainijuhi ja koolitajana annavad talle unikaalse ja mitmekülgse kogemuste ja kompetentside pagasi.
Pärtel on juhtinud mitmeid avalike teenuste disainimise projekte nagu näiteks Maksu- ja Tolliameti e-teenuste disainimine ja Statistikaameti e-teenuste disain.
Vähemalt sama palju on tal kogemusi ka erasektori teenustega ning tema abil on oma teenuseid ja tooteid maailmaturule viinud nii mõnedki edukad start-up ettevõtted. Teenusedisainerina on Pärtel kogenud kasutajauuringute, intervjuude, fookusgruppide planeerija ja läbiviija. Täna koolitab ta läbi mitmete koolitusprogrammide avaliku sektori ametnikke kasutama disainimeetodeid avalike teenuste
loomisel ja nende valideerimisel. Pärtel on aktiivne osaline ka valdkonna hariduse- ja õppekavade planeerimisel ning disainerite kompetentsivajaduste hindamisel.Janno Siimar
Velvet

Janno on disainijuht ja üks Velveti asutajatest, kellel disainimaailmas kogemust rohkem kui Velvetil vanust ehk ligi 20 aastat. Janno on üks Eesti disainimaailma tuntumaid nimesid ja teenusedisaini kui mõiste ja distsipliini maaletooja ja populariseerija. Janno kogemus teenuste disainimisel katab paljusid avaliku sektori suuremaid ja nõudlikumaid disainiprojekte nagu näiteks Maksu- ja Tolliameti teenused ja mitmed keerukad riigi sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna teenused. Samuti on Janno disainijuhina välja töötanud teenuseid ja tooteid erasektori klientidele nagu näiteks MarkIT, Starman ja Telia.
Disainijuhina tegeleb Janno igapäevaselt innovatsiooniloome, kasutajakeskse disaini ja väärtuspakkumiste väljaselgitamisega. Üheks läbivaks meetodiks on selle juures kasutajauuringute läbiviimine ja uuringutulemuste analüüs ja süntees. Valdkonna arvamusliidrina viib ta läbi koolitusi, töötubasid ning on oodatud esineja igal valdkonna üritusel ja konverentsil.Sofía Vega Anza
Velvet

Sofía on kogenud disainijuht ja Velveti strateegilise disaini valdkonna juht. Tema mitmekülgne haridus ja kogemus erinevate disainidistsipliinide strateegilisel rakendamisel on võimaldanud tal planeerida, juhtida ja läbi viia mitmeid teenuse- ja strateegilise disaini projekte nii Eestis kui ka välisriikides, nii avalikus- kui ka erasektoris.
Tema igapäevane töö on suunatud Velveti disainikompetentside ja meeskonna pidevasse arengusse ning Velveti klientidele pideva strateegilise konkurentsivõime kasvu tagamisse. Sofía on juhendaja ja mentor ka mitmete Eesti kõrgemat disainiharidust pakkuvate õppekavade tudengitele Eesti Kunstiakadeemias ja Tallinna Linnavalitsuse strateegiabüroos.


Karin Paris
Trinidad Wiseman

Karin on kasutajakogemuse ja teenusedisaini spetsialistide tiimijuht. Tal on enam kui 9-aastane töökogemus valdkonnas. Lisaks projektijuhtimisele on tal pikaajaline kogemus kasutatavuse uuringute teostamisel nii suuremahulistele süsteemidele kui ka rahvusvahelistele veebikeskkondadele. Karin on täiendanud ennast Soomes ja Itaalias ning omab tootedisaini magistrikraadi.


Helen Susan Selirand
Trinidad Wiseman

Helen Susan on TWN strateegiline disainer. Ta on rohkem kui 5 aastase kogemusega ja erialase magistrikraadiga teenuse- ja kasutajakogemuse disainer, kes on koostööd teinud nii füüsilisi kui digitaalseid tooteid arendavate ettevõtetega nii avalikus
kui ka erasektoris. Kogemused hõlmavad strateegilist disaini, teenusedisaini, koosdisaini, disain-uurimuse läbiviimist, kasutajavajaduste ja kasutajakogemuse analüüsi, töötubade ja koolituste läbiviimist, kasutajateekonna kaardistust, persoonade loomist, prototüüpide valmistamist ja kasutajaliidese disaini.


Erle Luuk
Trinidad Wiseman

Erle on TWNi interaktsioonidisainer, kellel on kolmeaastane kogemus UX/UI ja teenusedisaini valdkonnas. Tema peamised tööülesanded on hõlmanud kasutatavuse uuringuid, prototüübi loomist, koosloometöötubade läbiviimist, kasutajaliideste disaini, kasutajavajaduste analüüsi ning persoonade loomist. Erlel on kogemusi mitmete avaliku ja erasektori veebide ning infosüsteemidega.Helen Kirs
Trinidad Wiseman

Helen on TWN tiimijuht teenusedisaini valdkonnas. Igapäevaselt on ta teenuse ja UX disainerite ning analüütikute mentor. Tema peamised projektid on seotud avaliku sektori teenuste disainimise ning parendamisega. Enne tiimijuhiks saamist oli Helen pikka aega äri- ja süsteemianalüütik, kes omab ka teenusedisaineri ja kasutajakogemuse disaineri kompetentsi. Trinidad Wisemanis on Helen töötanud alates 2016. aasta algusest ning osalenud mitmetes keerukates analüüsi-projektides peamiselt analüütiku rollis.


Riina Libe
Helmes

Riina on HELMES AS’i disainimeeskonna digitoote- ja teenusedisaini spetsialist. Ta on pühendunud kasutajakesksele lähenemisele läbi loova probleemilahenduse protsessi ehk disainmõtlemise ja omab valdkonnas pikaajalist kogemust. Tema missiooniks on aidata kaardistada ja kokku tuua organisatsioonide ja lõppkasutajate vajadusi, kasutades strateegilist mõtlemist, disainiprotsesse ja metodoloogiat, et tekiks soodne kasvupinnas parima võimaliku väärtuse loomiseks.


Mikk Tasa
Helmes

Mikk on pikaajalise kogemusega strateegiline disainijuht, mentor ja coach. Tema juhtida on Eesti suurima arendusmaja Helmes AS disainimeeskond, olla abiks Tehnopoli idufirmadele ning juhtida ettevõtteid läbi Disaini Meistriklassi. Tema tööks on aidata organisatsioonidel lahti mõtestada väljakutsed kasutajate ja jätkusuutlikuse seisukohast ning leida lahendusi parima kasutajakogemuse ja väärtuspakkumise loomiseks. Miku tugevuseks on süsteemne mõtlemine, disainiprotsesside juhtimine ning disainistrateegia loomine ja juurutamine nii era- kui ka avalikus sektoris. Mikk usub, et disainmõtlemine ning süsteemne lähenemine on võti jätkusuutlikuma tuleviku poole!


Anne Matiisen
Mobi Lab

Anne on Mobi Lab’i tootejuht ja Tartu Ülikooli disainmõtlemise ja digitootejuhtimise õppeprogrammi Sandbox (www.cs.ut.ee/et/delta-sandbox) asutaja, lektor ja mentor. Annel on üle 10 aasta kogemust kasutajakeskse disaini rakendamisel infotehnoloogia valdkonnas nii era- kui avalikus sektoris ja ta on koolitanud tulevasi spetsialiste disainmõtlemise ja digitootejuhtimise valdkonnas alates 2018. aastast.


Mathias Vain
NOPE Creative

Mathias on NOPE senior UX/UI ja teenusedisainer, kellel on võime leida tasakaal uudse ja innovaatilise ning tuttava ja harjumuspärase vahel. Mathiase üheks supervõimeks on oskus lisaks disainile mõelda ka tehniliste ja äriliste nüansside peale ning leida üles kõik kitsaskohad ja võimalused. Nele Erikson
NOPE Creative

Nele on NOPE disainitiimi kaasasutaja ja loovjuht. Lisaks põhitööle NOPEs õpetab Nele ka kasutajaliidese disaini kursust Kõrgemas Kunstikoolis Pallas ning on olnud külalisõppejõuks Tartu Ülikoolis tarkvaraarenduse projekti kursusel. Erialase töö kõrvalt on ta kaaskorraldajana vedanud eest Google’i arendajate rühma GDG Tartu ja olnud Google Women Techmakersi saadik Eestis (WTM Tartu).


- - - 

Meistriklassi on oodatud osalema kuni 30 ettevõtet, kes jaotatakse omakorda kahte gruppi. Igast ettevõttest oodatakse meistriklassi 2-3 inimest. Ühe grupi meistriklassi pikkuseks on orienteeruvalt kuni 5 kuud. Meistriklass jagab programmi silmapaistvaimate läbijate vahel 10 000 € suuruse auhinnafondi, mis on ettenähtud meistriklassi raames valminud prototüübi teostamiseks ettevõtetele, kes läbivad programmi kõige edukamalt. Auhinnafond läheb võrdselt jagamisele kahe grupi vahel. Programmi kandideerimine on juba alanud ning esimese grupi osalejad (15 ettevõtet) selguvad 21. detsembriks 2021. Esimene grupp alustab 12. jaanuar 2022 ja teine grupp aprill 2022.


Meistriklassi kandideerimine toimub Puhka Eestis veebiplatvormil:

https://www.puhkaeestis.ee/et/turismiprofessionaalile/teenused-ja-toetused/turismiettevotete-teenusedisaini-ja-teenuste-digitaliseerimise-meistriklass-2021-2022Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse partneriks „Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass 2021-2022“ elluviimisel on Eesti Disainikeskus. Meistriklassi läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

„Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass 2021-2022“ projektijuht on Eesti Disainikeskus MTÜ: meistriklass@disainikeskus.ee


Teenusedisain