Tartu kutsub loovagentuure linna visuaalse identiteedi ideekonkursile

Tartu Linnavalitsus kutsub loovagentuure ideekonkursile, mille eesmärk on leida parim kavand Tartu linnale uue visuaalse identiteedi loomiseks. 


Tartu linna visuaalse identiteedi ideekonkursi tähtaeg pikenes selle nädala lõpuni. Uus tähtaeg on 23.01.2022 kell 23.59. Konkursi pikenemine on tingitud diskussioonist konkursi tingimuste üle. Täpsemalt saad lugeda Tartu linna Facebooki lehe postitusest.  


Ideekonkurss koosneb kahest voorust:

1. Portfoolio ja kandidatuurisoovi esitamine. Esimese vooru tulemusel valib žürii välja 5 parimat, kes saavad edasi ideekavandi(te) väljatöötamise vooru.


2. Ideekavandi(te) väljatöötamine. Teine voor jaguneb sõltuvalt žürii otsusest kas ühe- või kaheetapiliseks. Kui enim väärtuspunkte saanud osalejaid on rohkem kui üks ja esimeses etapis žüriil parimat osalejat valida ei õnnestu, jätkub konkurss teises etapis. Teises etapis jätkab kuni 3 osalejat tööde täiendamist vastavalt žürii ettepanekutele. Žürii hindab täiendatud kolme tööd samade kriteeriumite alusel nagu esimeses etapis.

"Paarkümmend aastat kasutuses olnud linna logo on visuaalselt aegunud ega kanna endas Tartu tänapäevaseid väärtusi", rääkis linna turundusjuht Helen Kalberg. "Möödunud detsembris valmis kasutajauuring, mis on algava ideekonkursi sisendiks ja mille tulemusel valmib Tartu linnale uus terviklik visuaalne identiteet," täpsustas ta.

Tartu uue visuaalse identiteedi eesmärk on rääkida Tartu linna lugu, toetada linna visiooni ja tugevdada kuvandit. Töö käigus valmib stiiliraamat, mis ühtlustab uute logo- ja värvilahenduste, tüpograafia ning pildi- ja sõnumikeele kaudu linna visuaalset kommunikatsiooni.

Osalema oodatakse kogenud meeskondi, kes on end visuaalse identiteedi loomisel juba tõestanud. Ideekonkursi aluseks on 2021. aasta sügisel tehtud kasutajauuring, mille põhjal tuleb osalejatel luua võistlustöö, mis võib sisaldada kuni kolme ideekavandit. Võistlustöid hindab valdkonna ekspertidest koosnev žürii. Esimese vooru žürii on viieliikmeline: Helen Kalberg, Anna-Liisa Unt, Jaanus Eensalu, Ruth-Helene Melioranski, Andres Kuusik.

Konkursil osalemise tingimused ja ideekavandi loomiseks vajaliku sisendi leiab Tartu linna kodulehelt: tartu.ee/et/visuaalse-identiteedi-ideekonkurss

Konkursi võidutöö valitakse välja tänavu märtsis, misjärel sõlmitakse võitjaga 6 kuu pikkune leping identiteedi ja stiiliraamatu viimistlemiseks ja lõplikuks väljatöötamiseks.
Ideekonkursi ajakava:

-     7. jaanuar 2022 – Ideekonkursi väljakuulutamine
-     23. jaanuar 2022 kell 23.59 – Osalemistaotluste esitamise tähtaeg
-       1. veebruar 2022 – Ideekonkursi esimeses voorus valitud osalejate avalikustamine ja ideekavandite väljatöötamise vooru algus
-     28. veebruar 2022 kell 23.59 – Võistlustööde esitamise tähtaeg
-       10. märts 2022 – Ideekavandite esitlemine žüriile
-       14. märts 2022 – Ideekonkursi tulemuste väljakuulutamine

* Kui ideekavandite väljatöötamise voor jätkub teises etapis, siis ajakava täpsustub.


Lisainfo: Tartu linna turundusjuht Helen Kalberg, Helen.Kalberg@tartu.ee, +372 513 3929

Foto Tartust: Mana Kaasikkonkurss