Ettevõtluse auhinna konkurss

Ettevõtluse auhinna konkurss on riigi kõrgeim tunnustus silmapaistvatele ja edumeelsetele ettevõtetele, mis sel aastal antakse välja viies valdkonnas.


Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Tööandjate Keskliidu eestvedamisel toimub tänavune konkurss 19. korda. Ajalugu on näidanud, et avalik tunnustus ja tähelepanu on avanud ettevõtetele uusi uksi – see on selge signaal konkursi mõjust ja olulisusest.
Sel aastal antakse auhinnad välja viies kategoorias:

- Eksportöör 2019
- Uuendaja 2019
- Disaini rakendaja 2019
- Pereettevõte 2019
- Välisinvestor 2019


DISAINI RAKENDAJA 2019

Kandideerida saavad ettevõtted, kelle toote või teenuse edus on oluliseks komponendiks disain, või kelle arendusprotsessi keskseks osaks on disainmõtlemine.

Hinnatakse järgmisi majandusnäitajaid:

- Uuest disainist tingitud käibe absoluutmaht 2018. aastal (10%)
- Uuest disainist tingitud käibe protsentuaalne kasv perioodil 2016–2018 (10%)
- Uuest disainist tingitud kasumi protsentuaalne kasv perioodil 2016–2018 (10%)


Märkimisväärne saavutus vähemalt ühes järgmistest valdkondadest (70%):

- Maailmas ainulaadne toode/teenus
- Toodete/teenuste väljapaistvus välisturgudel
- Disainerite kaasamine uute toodete väljatöötamisel
- Disain, kui töömeetod, mida kasutatakse teadlikult arendus- või juhtimisprotsessides
- Panus ühiskondlikku arengusse läbi sotsiaalse, keskkondliku, kogukonna, töökeskkonna, looduskeskkonna või turukeskkonna probleemi lahendamise


Ettevõtte majandusnäitajaid ja avatud küsimuste vastuseid hinnatakse iga kriteeriumi osas eraldi ning kõiki osakaale arvestades moodustub pingerida, mille alusel selguvad disaini rakendaja kategooria kolm nominenti. Nominendid esitatakse kategooria võitja väljavalimiseks konkursi „Ettevõtluse auhind 2019” žüriile.

Disaini rakendaja 2019 ankeet


Iga ettevõte saab kandideerida kuni kahes kategoorias.
Kandideerimine on avatud 3. juulini.