EASi Tootearenduse meistriklass jõudis eduka finišini

Perioodil 2017–2019 toimus kokku neli Tootearenduse meistriklassi, mille jooksul läbis programmi 48 ettevõtet.


Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) Tootearenduse meistriklassi viimase grupi koolitus lõppes aprilli keskel. Pakutava koolitusprojekti eesmärk oli pakkuda ettevõtjatele võimalust omandada üheaegselt teoreetilisi teadmiseid kaasaegsest tootearendusest kui ka võimalust paralleelselt teooriat praktikas rakendada, läbi seotud kodutööde ja mentorluse.
 
EASi poolt loodud Tootearenduse meistriklassi programmi aitasid ellu viia BDA Consulting OÜ ja Eesti Disainikeskus MTÜ. Koolituste läbiviijateks olid Martin Pärn, Kaarel Mikkin, Priit Karjus, Egle Sarapuu, Kalev Kaarna ja Taani innovatsiooni ning tootearenduse büroo Attention Group koolitajad.


Meistriklass koosnes koolitusprogrammist, kolmest lühiseminarist, mentorlusest ning ettevõtete individuaalsest tööst. Lisaks oli ettevõtjatel võimalus oma kogemusi õppimisprotsessist peegeldada ja vahetada lühiseminaridel, kus sai kuulata ka Eesti parimaid kogemusi tootearenduse praktikatest.

Tootearenduse meistriklassis osalenud ettevõtted on oma tagasisides välja toonud, et antud koolituse tulemusel on nüüdseks hakatud kaasama tootearenduse protsessi oluliselt rohkem klienti ja ettevõtte erinevaid osakondi. Rakendusele on võetud efektiivsemad tootearenduse metoodikad, loodud on ettevõtte tootekatsetuste protsessid ja ühtlasi saadi uusi ideid prototüüpimiseks. Alustatud on erinevate vajalike tarbijauuringutega ning igapäevaselt rakendatakse disainmõtlemist.

Aigi Kukk (EASi tootearenduse ja disaini projektijuht): ”Tootearenduse meistriklassiga saime pakkuda ettevõtetele võimaluse leida lahendused tekkinud tootearendusetegevuste tõrgetele ja kitsaskohtadele. Eesmärk oli aidata ettevõtetel liikuda suurema lisandväärtuse loomise suunal ja seda just läbi oma toodete arendamise. Programmi abil said ettevõtted teadmisi tootearendusest, kui ka teha mentori abil protsessides arendusi. Usume, et programmi abil oskavad ettevõtted efektiivselt tootearenduses edasi liikuda ning seeläbi kasvatada oma ettevõtte väärtust ja suurendada konkurentsivõimet. Kes tunnevad, et tootearenduse osas sooviks lisaks järgmiseid samme astuda, neid ootame ka jätkuprogrammidesse Disaini Meistriklass ja Uue toote turule toomise meistriklass.

Tootearenduse meistriklassis osalenud ettevõtted hindasid kõrgelt koolitusprogrammi mitmekülgsust ja erinevaid vaatenurki. Hinnati võimalust saada aimu sellest, mida teised ettevõtted tootearenduse vallas teevad. Lisaks hinnati positiivselt võimalust igapäevarutiinist välja tulla ja süsteemselt tootearenduse teemadega tegeleda, milleks igapäevategevuste kõrvalt muidu aega ei jää.

Marikai Karilaid (BDA Consulting, projektijuht): ‘‘Rõõm on tõdeda, et huvi tootearenduse vastu tõi osalema nii kogenud kui tootearendusega alles alustavad ettevõtted. Lisaks koolitajate ja mentorite toele, oli ettevõtete sõnul just osalejate omavaheline suhtlus, kogemuste ning kontaktide vahetus hindamatu väärtusega. “

Martin Pärn (Toote- ja teenusesüsteemide disaini professor, Tallinna Tehnikaülikool): ‘‘Ettevõtted, kes teadsid, miks nad olid programmiga liitunud ja mida soovisid saavutada, tõusid poole aastaga päris lendu. Oli nii tõelisi ümbersünde, kus muutus nii ettevõtte nägu, mõtlemine ja käitumine kui ka ettevaatlikult disaini usku kaldujaid, kes ise kindlasti edasi pusivad ja õpitut samm sammult rakendavad. Paraku leidus ka neid, kes ei jõudnud mõistmiseni, mis rolli disain, tootearendus ja innovatsioon ettevõtte igapäevaelus ja eesmärkide saavutamisel omavad. Seeläbi koorus selgelt välja ettevõtte arengu visioonikeskne tähtsus või siis selle puudumisest tingitud võimetus ennast arenemas näha. Viimasel juhul ei suuda ka kõige värvikam koolitaja ettevõtet arenema panna.‘‘

Kõigi nelja grupi programm läbiti vastavalt planeeritud mahule ja ajagraafikule ning projektis osalenud ettevõtted demonstreerisid lõpuseminaril oma tootearendusalaseid teadmiseid ja projekti käigus saavutatud muutusi oma ettevõtte tootearendus-protsessis. Kokku osales neljas grupis 48 ettevõtet erinevatest valdkondadest, ühe koolitusgrupi ajaline kestus oli ca 6–7 kuud ning koolitused toimusid Tallinnas ja Laulasmaal.

Eesti Disainikeskusel on olnud rõõm olla osa Tootearenduse Meistriklassist. Panustame ka edaspidi Eesti ettevõtete heale käekäigule kaasa. Innustame ja toetame ettevõtteid ning avalikku sektorit rohkem disaini rakendama oma toodete ja teenuste arendamisel, pakkudes selleks nii ettevõtete nõustamist, disainiauditeid, erinevaid koolitusi ja programme, mh ringdisaini ja-majanduse programmid ettevõtetele, kes väärtustavad jätkusuutlikkust ja keskkonnahoidu.

Tootearenduse meistriklassis osalenud ettevõtted 2017 – 2019:

I grupp
Morek IT OÜ
Rabaconda OÜ
Regio OÜ
Nefab Packaging
Palmako AS
KOKO Arhitektid OÜ
Frog Plastic OÜ
Proekspert AS
Colspo OÜ
Lotus Timber OÜ
Mulieres OÜ
Hades Geodeesia OÜ

II grupp
Lipuvabrik OÜ
OÜ Eliko Tehnoloogia Arenduskeskus
AS Sami
AS Harju Elekter Elektrotehnika
Extery OÜ
Titania Tõlked OÜ
Pagaripoisid OÜ
Mainor Ülemiste AS
OÜ Võidu Invest
Lemmik mees OÜ
OÜ Alfrina
Loorent OÜ

III grupp
OÜ Muhu Leib
HK Hall OÜ
Saarioinen Eesti OÜ
Astrec Data OÜ
Merianto OÜ
Roman Tavast OÜ
Energogen OÜ
AVEN Metallitööd OÜ
Puidukoda OÜ
Baltic Marine Contractors OÜ
Protex Balti AS
Estko AS

IV grupp
Trendsetter Europe OÜ
Liviko AS
Õun Drinks OÜ
Balbiino AS
Threod Systems OÜ
Advertising Technology OÜ
Tervix OÜ
Barrus AS
Vipis OÜ
Salva AS
G4S AS
Aikkon Est OÜ