Eesti Disainikeskuse aasta


Eesti Disainikeskus tähistas tänavu oma 10. juubelit. Aasta on möödunud välgukiirusel. Oleme saanud ellu viia ja osa võtta paljudest põnevatest projektidest ning nii mõnedki uued algatused on uuel aastal teoks saamas.

Oleme vedanud eest ka uue disainivaldkonna arengukava loomist ja koostamist, valides alt-üles lähenemise. On rõõm tõdeda, et selle taha on tulnud suurem osa siinsest disaini ökosüsteemist.

Sel aastal toimusid ka Eesti Disainiauhinnad, mida korraldasime koostöös Eesti Disainerite Liidu, ADC* Eesti ja Teenusmajanduskojaga. Auhinnad tipnesid piduliku galaga septembris, selle eel leidsid aset erinevad välisesinejatega workshopid ja seminarid ning 190 nominendi tööde näitus Viru Keskuse aatriumis.


Kevadel osales Disainikeskus Interregi EcoDesignCircle projektis, kus lisaks meile olid partneriteks veel Saksamaa keskkonnaagentuur Umweltbundesamt, Internationales Design Zentrum Berlin (Berliini rahvusvaheline disainikeskus), Design Forum Finland, Stiftelsen Svensk Industridesign (Rootsi tööstusdisaini sihtasutus) ja Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia (Gdynia Pommeri teadus- ja tehnoloogiapark). Projekti käigus töötas Eesti-poolne meeskond välja disainiauditi metodoloogia Harri Moora (PhD) ja Markus Vihma (MA EKA Jätkusuutliku disaini laborist) eestvedamisel. Metodoloogiat rakendati neljas ettevõttes, neist ühe, Nefab Packagingi kogemus sai talletatud ka videoloona http://bit.ly/2SpBzw6.

Ettevõtted otsivad pidevalt konkurentsieeliseid, uusi tooteid ja teenuseid. Kogemus ja oskus mõelda igal sammul keskkonnasäästlikus võtmes ei ole paljudes valdkondades veel juurdunud. Soovime aidata kaasa tulevikuvõimaluste leidmisele ökodisaini (ringdisaini) ja ringmajanduse põhimõtteid rakendades. Läänemeremaadega koos oleme EcoDesignCircle projekti raames välja töötanud kompleksse teenuse mudeli, mis toetab ja innustab väikeettevõtteid üleminekul ringmajanduse põhimõtete rakendamisele ja selle konkurentsieeliseks muutmisele oma toote/teenuse arendamisel, kasutades ringdisaini võimalusi.

Peagi esitleme ka värskelt valminud disainiauditi käsiraamatut „Introduction to EcoDesign Audits“. Seetõttu ootame suure elevusega eesootavat aastat, mil saame EASi toel hakata ettevõtetele ringdisaini põhimõtteid tutvustama ning võimaldada neil osa saada koolitustest, sprintidest ning auditist ettevõttes.

Eesti Disainikeskus tänab kõiki, kes aitasid aasta põnevaks muuta. Uute kohtumiste ja ettevõtmisteni!

Tiia Vihand