Eesti Disainikeskus liitus Eesti tervisetehnoloogia klastriga Connected Health

Connected Health annab juurdepääsu Eesti terviseinnovatsiooni ökosüsteemile ning aitab leida partnereid, kelle ühiseks huviks on e-tervise lahenduste kasutuselevõtu kiirendamine rahvusvahelisel tasemel ja ärilises kontekstis. Klaster ühendab enam kui 70 partnerit, sealhulgas 43 tervishoiu valdkonna ettevõtet, uuringu- ja arenduspartnereid, tervise- ja heaolukeskusi, patsiendiorganisatsiooni ning avaliku sektori organisatsioone. Connected Health kuulub ühendusse European Connected Health Alliance ja ScanBalti võrgustikku.

“Tervishoiusüsteem on keerukas, probleemid on komplekssed ja head lahendused on need, mis on kasutajakesksed ehk lähtuvad patsientide ja tervishoiutöötajate tegelikest vajadustest. See on ideaalne olukord strateegilise disainmõtlemise ja teenusedisaini kasutamiseks. Kuigi oleme ka seni disainereid kaasanud, saame koostöös disainikeskusega teha seda rohkem ja süsteemsemalt,” ütles Connected Health klastri innovatsioonijuht Kitty Kubo.

Disainereid koondava ja disaini kasutamist edendava Eesti Disainikeskuse huvi on senisest enam tervishoiu sektori poole vaadata ja Connected Health klaster on selleks hea platvorm. “Mujalt on teada, et avalik sektor on väga oluline teenusedisaini klient, millest omakorda üks suurimaid on tervishoid. Tervishoiusüsteem on täis huvitavaid väljakutseid, Eestis ei ole disaini potentsiaali tervishoius veel piisavalt ära kasutatud ja loodame koostöös klastriga seda olukorda muuta” täiendas Eesti Disainikeskuse juhataja Tiia Vihand.

Disainikeskuse liitumisega tekkinud vahetu kasu disainibüroode võrgustikku kuuluvatele disaineritele seisneb selles, et nüüd saavad nad Connected Health klastri üritustel osaleda tasuta või soodushinnaga.

Eesti tervisetehnoloogia klaster Connected Health ühendab Eestis kõik tervise valdkonna innovatsiooniks vajalikud osalised: tervisetehnoloogia ettevõtted, klinitsistid ja kliinikud, tervishoiu regulaatorid ja rahastajad ning T&A asutused. Klastri partnerite visioonis on Eesti tervisetehnoloogia lahenduste tekkeks ja kasvuks parim paik maailmas. Klastri tegevusi veab eest Tehnopol ja toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse klastri meede.

Lisainfo: Kitty Kubo (Connected Health klastri innovatsioonijuht, www.connectedhealth.ee) ja Tiia Vihand (Eesti Disainikeskuse juhataja, www.disainikeskus.ee)