Stardib Eesti disainibüroode uus ekspordiprogramm

Eesti disainibüroode uus ekspordi-programm alustab
5. märtsil 2020


Eesti Disainikeskus korraldab juba teist korda Eesti Disainibüroode võrgustikku kuuluvatele disainibüroodele õppeprogrammi ekspordi suuna arendamiseks ja kasvatamiseks. Läbi tiheda konkursisõela valiti programmi osalema viis disainibürood: Neway, BYNEW, DF, Mobi Lab ja Valge Creative.

NB! Teatud ekspordiprogrammi osad on avalikud ning sinna on oodatud kõik Eesti disainibüroode võrgustiku liikmed väikese tasu eest. Tutvu programmiga SIIN.

Juba 5. märtsil algav ekspordiprogramm pakub rohkesti inspiratsiooni ja konkreetseid juhiseid disainibüroodele rahvusvahelisel tasemel kasvamiseks ning personaalset mentorlust agentuuritaustaga professionaalide poolt Põhjamaadest. Muuhulgas võimaldab ekspordiprogramm disainibürool läbi vaadata oma ärimudel, valmistuda välisturgudele minekuks nind saada esmased teadmised ja kogemused kolmest välisturust. Suur roll on ka kogemuste ja teadmiste vahetamisel disainibüroode juhtide endi vahel, mis annab võimaluse üksteiselt õppida. 

Programmis osalemine loob unikaalseid võimalusi kontaktide loomiseks potentsiaalsete partnerite, klientide ja finantseerijatega. Programm lõpeb 2021. aasta sügisel osalejate võimalike kasvuplaanide ja ekspordistrateegiate esitlustega. Mitmekülgse programmi on kokku pannud suure kogemustepagasiga ärimentor ja strateeg Sissi Silván, kes on aidanud paljudel ettevõtetel kasvada rahvusvahelistele turgudele. Tema klientideks on olnud näiteks Fysios, Reima, Viru Keskus, Mehiläinen, Tiimari, L-Fashion Group ja  Friitala. Sissi on ka Finnish Business Angels FIBAN liige.


Fotol: Sissi Silván ©Sandra Luks anditshappening.ee 


Disainibüroosid aitab juhendada ka teine Soome päritolu ärimentor Antti Eklund, kes on elanud Ameerikas alates 12. eluaastast. Anttil on arhitektuuri ja disaini taust ning ta on töötanud ka õppejõuna Aalto Ülikoolis.

Fotol: Antti Eklund

Eesti Disainikeskuse juht Tiia Vihand usub, et ekspordiprogramm annab Eesti disainibüroodele väga hea võimaluse astuda oma büroo arenguprotsessis järgmine samm. ‘‘Viime ekspordiprogrammi läbi teist korda, eelmine ekspordiprogramm näitas, et disainibüroodel on sellisel tasemel koolitust vaja. Alustav programm on dünaamiline ja võimalusterohke kuna programmi koordinaatoril ja ühel mentoritest Sissi Silvánil on väga tugev rahvusvaheline taust ja suured kogemused ning programmis osalevad väga kogenud ja põneva taustaga rahvusvahelised tippspetsialistid, ‘‘ lisab Vihand.

Programmis osalemise tulemusena fokusseerivad disainibürood enda ekspordistrateegia, testivad müüke reaalses situatsioonis programmis pakutavatel sihtturgudel Soomes, Saksamaal ja Rootsis või Taanis. Programmi läbiviimise eesmärgiks on luua tingimused väiksemate disainiteenust pakkuvate büroode ekspordimüükide kasvatamiseks ja tõsta disainisektori turukäibeid, sh ekspordi osakaalu, kogu loomemajandusvaldkonnas Eestis.


Soovime Eesti Disainikeskuse poolt osalejatele edu ja julget pealehakkamist!

Programmi kaasfinantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse.Ekspordiprogramm