19. juunil esitletakse Kõiki kaasava elukeskkonna juhendit.

Värskelt on valminud "Kõiki kaasava elukeskkonna loomise ja kavandamise" juhendmaterjal, mille eesmärgiks on tutvustada erinevate inimgruppide vajadustega arvestava elukeskkonna kavandamise ja rajamise parimaid praktikaid.

Juhendmaterjali esitlus leiab aset 19. juunil kell 11.00–13.00 KUMUs.


ajutise sissepsu_silt


Oleme olukorras, kus esiteks sarnaselt kogu ülejäänud arenenud maailmaga vananeb Eesti rahvastik erakordse kiirusega ning teiseks on seni meie ühiskonnas erivajadustega inimeste probleemidele äärmiselt vähe tähelepanu pööratud. Just eelkõige keskkonnast tulenevad suured takistused puudega inimeste iseseisvaks toimetulekuks. Nimetatud probleemid nõuavad kasutatavalt keskkonnalt, tootelt kui ka teenuselt kõigile sobivat madalamat lävendit, siis just sellel eesmärgil ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse tellimusel saigi koostatud "Kõiki kaasava elukeskkonna loomise ja kavandamise" juhend.

"Materjali loomise mõte ja selle sünd sai teoks meie erivajadusega klientide poolt toodud näidetest neile halvasti või täiesti ligipääsmatutest keskkonna lahendustest. Need halvasti ja teadmatult ning vaid osalisele elanikkonnale planeeritud keskkondi vajavad igapäevaseks toimetamiseks ka puuetega inimesed. Need lood näitasid meile, et nii elu- kui avaliku keskkonna kujundajatele, loojatele ja tellijatele on vaja Eesti eripära arvestavat juhendmaterjali, " räägib Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse juhataja Mari Rull.

Kõiki kaasava elukeskkonna loomise ja kavandamise juhendmaterjali üheks peamiseks eesmärgiks on avada diskussioon teemal, kuidas planeerida hästi toimiv elukeskkond meile kõigile, mitte ainult erivajadustega inimestele. Juhendmaterjali suurem osa tutvustab just erinevate inimgruppide vajadustega arvestava elukeskkonna kavandamise ja rajamise parimaid praktikaid.

Juhendmaterjali autorite meeskonda kuulusid nii Eesti arhitektid ja disainerid kuid samuti ka sisearhitektid, maastikuarhitektid, insenerid ja füsioterapeudid. Kõiki kaasav elukeskkond on kõigile ühine.

19. juunil kell 11-13 toimub KUMU auditooriumis juhendmaterjali tutvustav sündmus, kus teistehulgas esinevad sotsiaalminister Hanno Pevkur, AS Hoolekandeteenused juhatuse esimees Maarja Mändmaa ning mitmed juhendmaterjali koostajad. Esitlus on tasuta ja kõik huvilised on oodatud.

Esinejad:

Hanno Pevkur - Eesti Vabariigi sotsiaalminister
Maarja Mändmaa - AS Hoolekandeteenused juhatuse esimees
Lylian Meister - Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna dekaan
Ruth-Helene Melioranski - disainer, juhendmaterjali koostaja
Veronika Valk - arhitekt, juhendmaterjali koostajad,
Andres Levald - maastikuarhitekt, juhendmaterjali koostajad

Diskussiooni modereerib Tiina Kalevik Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusest.

Juhendi esitlusele saab registreerida siin.

Juhendmaterjali koostajad on Eesti Arhitektide Liit, Eesti Disainikeskus, Eesti Kunstiakadeemia. Projekti rahastaja on Euroopa Sotsiaalfond.

Esitlust on ühtlasi võimalik jälgida otseülekandena veebi vahendusel aadressil: http://www.abivahendikeskus.astangu.ee/

Valminud juhendmaterjaliga saab tutvuda järgmiselt aadressilt: http://www.abivahendikeskus.astangu.ee/kaasav-elukeskkond/juhendmaterjal.html