Eesti Disainikeskus otsib oma meeskonda FINANTSSPETSIALISTI

Peamised tööülesanded ja vastutusvaldkonnad on:

• keskuse eelarve tulude ja kulude täitmine ning rahavoogude juhtimine
• projektidega seotud finants- ja sisuaruannete koostamine ja esitamine
• hankepakkumuste ettevalmistamine
• arendusprojektide finantsplaneerimises osalemine
• lihtsamate lepingute ettevalmistamine
• igapäevase raamatupidamise koordineerimine ja suhtlus raamatupidajaga, finantsdokumentide korrasoleku tagamine

Ootame sind kandideerima, kui sul on:

• vähemalt 3-aastane praktilise töö kogemus finantsvaldkonnas
• kõrgharidus, soovitavalt majandusalane või pikaajaline finantsvaldkonna töökogemus
• Euroopa Struktuurifondidest rahastatud toetustaotluste aruannete koostamise praktiline kogemus
• projektide eelarvestamise ja projektitaotluste ning hankepakkumuste koostamise kogemus
• eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas

Kasuks tuleb:

• hea analüüsivõime ning oskus iseseisvalt probleeme lahendada
• süsteemsus, täpsus ja põhjalikkus, oskus süsteeme luua ja juurutada
• orienteerumine seadusandluses
• töökogemus mittetulundus- või avalikus sektoris
• kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, hea pingetaluvus

Eesti Disainikeskus pakub sulle:

• vaheldusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd loomingulise meeskonnaga inspireerivas keskkonnas
• eneseteostus- ja arenemisvõimalusi
• paindlikku töövormi ja -aega

Tööle asumise aeg: august 2012

Lepingu vorm: töö- või käsundusleping
Asukoht: Tallinn
Ametipositsioon: finantsspetsialist

Kandideerimiseks palume saata CV, kaaskiri ja palgasoov hiljemalt 2. juuliks 2012.

Eesti Disainikeskuse asutasid 2008. aastal Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Disainerite Liit ja Eesti Disaini Instituut, et arendada Eesti disaini.

Eesti Disainikeskus koondab Eesti parimaid disainibüroosid, nõustab ettevõtteid ja avalikku sektorit disaini tellimisel ja rakendamisel, korraldab koolitusi, seminare ja töötubasid, koostab näituseid, kirjastab raamatuid ja annab välja Tallinna Disainikaarti, osaleb aktiivselt rahvusvahelistes koostöövõrgustikes, esindab disainivaldkonda arengustrateegiate ja poliitikate kujundamisel ning tegutseb disainiala eksperdi ja konsultandina.

Keskuse sihte viib täna ellu kuueliikmeline Baltika kvartalis asuvas büroos tegutsev särav meeskond.

Loe meie tegemistest kodulehelt www.disainikeskus.ee

Kontaktisik:

Jane Oblikas, juhataja
+372 5629 4344
jane@disainikeskus.ee