EAS toetab kümmet erialaliitude projekti

Eesti Disainikeskus plaanib toetuse abil ellu viia projekti „Ringdisain“, mille eesmärgiks on väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ringdisainialase teadlikkuse tõstmine, neile praktiliste võimaluste pakkumine võimaldamaks neil osaleda ökoinnovatsioonis ja ringmajanduse poole liikumises.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetab kümmet ekspordi, tootearenduse ja digitaliseerimise ning loomemajanduse projekti enam kui poole miljoni euroga.


„On rõõm näha, et esmakordselt korraldatud ideekonkurss on end igati õigustanud. Konkursile esitati väga häid algatusi ning olen kindel, et kõikidest toetuse saanud projektidest saavad kasu paljud Eesti ettevõtted ka pikas perspektiivis. Eesti majanduse eduka käekäigu jaoks on väga oluline, et meil oleksid tugevad erialaliidud, mida esitatud projektid kahtlemata tõestasid," ütles EASi toetuste keskuse direktor Monica Hankov.

Erialaliidud ja ettevõtete esindusorganisatsioonid esitasid ideekonkursile kokku 26 ideed, millest otsustati rahastada kümmet projekti kogumahuga 528 620,60 eurot.

Eesti Arhitektide Liit sai rahastuse, et ellu viia projekt „PuuExpo“, mille eesmärgiks on suurendada Eesti arhitektide, inseneride ja puidutootjate pikaaegsemat koostööd nii omavahel kui ka välisarhitektidega, pakkudes neile praktilist koostööplatvormi esimese ühisprojekti läbiviimiseks. „Soovime projektiga tutvustada Eesti arhitektuuri ja puidusektori potentsiaali rahvusvahelisel tasemel ekspositsioonil, kus on esitletud innovaatiliste lahendustega toodetud eksperimentaalsed puitinstallatsioonid. Lisaks soovime rahvusvaheliselt rändava ekspositsiooniga tutvustada Eestit kui keskkonnasõbralikku disaini- ja tootmisprintsiipe rakendava riigina,“ sõnas Eesti Arhitektide Liidu direktor Ingrid Mald.

Eesti Disainikeskus plaanib toetuse abil ellu viia projekti „Ringdisain“, mille eesmärgiks on väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ringdisainialase teadlikkuse tõstmine, neile praktiliste võimaluste pakkumine võimaldamaks neil osaleda ökoinnovatsioonis ja ringmajanduse poole liikumises. „Selleks, et ettevõtted suudaksid tulevikus konkurentsis püsida ja jätkusuutlikult majandada, peab toimuma muutus nii mõtlemises kui ka ärimudelites. Ringdisain vähendab ettevõtete kulusid ja aitab viia toodete või teenuste üldise keskkonnamõju miinimumini, parandades seejuures ettevõtete mainet. Ühtlasi aitab ringidisain haarata kinni uutest kasvuvõimalustest,“ ütles Eesti Disainikeskuse projektijuht Kaire Rannik.

Arhitektuurikeskus on varasemalt saanud projektikonkursi raames rahastust PuitAit vol.1 projekti läbiviimiseks, mis osutus väga edukaks projektiks. „Kui esimene puitAIT oli mentor- ja koolitusprogramm, mille eesmärk oli leida arhitektuuri, inseneeria ja tööstuse ühisosa puidu- ja puitmajatööstuse sektoris, siis nüüd sai rahastuse ka Arhitektuurikeskuse projekt PuitAIT vol.3, mille eesmärk on välja töötada ja testida uut ärimudelit läbi müügi- ja tarneahela digitaliseerimise, kus puitmajatootjate, arhitektide ja IT-sektori koostöös oleks võimalik tarneahela turunduse, müügi ja projekteerimise osa suures osas digitaliseerida, olla ressursisäästlik ning pakkuda sellega tellijale olulist lisandväärtust ja teisalt väärindada meie eksporditavat toodangut,“ ütles Eesti Arhitektuurikeskuse projektijuht Ragne Soosalu.

Teised rahastuse saanud projektid olid Eesti Meretööstuse Liidu projekt „Meretööstuse liitruum”, MTÜ Organic Estonia projekt „Organic Estonia suurprojekt 2018”, Eesti Toiduainetööstuse Liidu projekt „Välismessi Anuga 2019 ühiskülastus Kölnis“, Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit projektiga „ETPL ekspordi tugitegevus 2019”, Eesti Kaitsetööstuse Liit projektiga „ITAR – Innovatsioon ning Teadus- ja Arendustegevus Rahvusvaheliseks”. Loomemajanduse poolelt said veel toetust Eesti Kaubandus-Tööstuskoja projekt „Loomemajandusettevõtete ekspordi arenguprogramm” ning Tartu Loomemajanduskeskuse projekt „Ettevõtlusalane õpe noortele moedisaineritele”.

Konkursile oodati ideid kahte erinevasse teemavaldkonda. Esimese alla kuuluvad eksport, tootearendus ja digitaliseerimine ning teise alla loomemajandusalase teadlikkuse tõstmine ja loomemajanduse sidumine teiste sektoritega. Ideekonkursile esitatud projekti kogumaksumus võis olla 5000–200 000 eurot olenevalt projekti tüübist.

Ideekonkurss on varasema erialaliitudele suunatud projektikonkursi asemel uus teenus, et leida uusi ideid, mis tooksid pikas perspektiivis kasu paljudele ettevõtetele ning oleks ka pärast konkursi tulemusena elluviidud projektide lõppemist jätkusuutlikud. Konkurss viidi läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS), Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Kultuuriministeeriumi koostöös.

Ideekonkurssi rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Rohkem infot ideekonkursi kohta leiab aadressilt: www.eas.ee/teenus/ideekonkurss

Ringdisain