Intellektuaalomandi case study - riidepuu disainikaitse kohtuvaidlus

Inglismaa kohtuvaidlus kohtuasjas Mainetti (UK) Ltd v Hangerlogic UK Ltd. puudutas riidepuude disainikaitset ning rikkumist. Mainetti on üks maailma suurimaid riidepuude tootjaid (www.mainetti.com), hageja konkurendiks ning riidepuude tootjaks oli kostja Hangerlogic (www.hangerlogic.com).

24.10.2012 otsustega otsustas kohus, et Mainetti disainid on kehtivad ning Hangerlogic on oma toodetega rikkunud vastavaid disainiõigusi.

Riidepuude erinevad disainid registreeris Mainetti Inglismaal aastatel 1996 ning 1999, kokku oli registreeritud kolm disaini. Kohus leidis, et disainiregistreeringud on kehtivad, kuna registreerimise ajahetke seisuga erines nende väljanägemine varasematest registreeritud lahendustest ning turul pakutavatest.

Hangerlogic'u disaini osas leidis kohus, et see rikub varasemaid disainiregistreeringuid, kuna need ei loonud tähelepanelikule ja informeeritud vaatlejale erinevat üldmuljet.

Disaini rikkumist illustreeris kohtuniku jaoks piisavalt veenvalt ka kohakuti asetsetud disainijoonised ning rikkuva toote foto.

riidepuu

riidepuu2

 

riidepuu3

Märkimisväärne on kohtuniku mõttekäik disaineri tegutsemisvabaduse kohta (punktis 24):

"Riidepuu põhiliste parameetrite (toruga sobiv riidepuu keskel asetsev konks, rõivaste õlgade sobiv riidepuu kuju ja ulatus jne) raames, on siin piisavalt ruumi disaineri tegutsemisvabaduse teostamiseks. Mulle esitati tutvumiseks Daniel Rozensztroch raamat pealkirjaga „Cintres, Hangers", mis sisaldab fotosid sadadest erinevatest autori poolt aastate jooksul kogutud riidepuudest. See demonstreerib disainerite laia loomingulist ulatust, mis eksisteerib riidepuude disaini valdkonnas, sealhulgas ühekordsete plastikust riidepuude maailmas ...".

Seega kohus leidis disainid olevat kehtivad ning omaniku ainuõiguse rikutud. Mainetti saab kohtule esitada edasised taotlused rikkumise lõpetamise korraldamiseks ning soovi korral kahjuhüvitise määramiseks.

Kohtuotsust ennast on võimalik lugeda siit.

Almar Sehver

AAA Patendibüroo

www.aaa.ee