Soomest on saamas juhtiv disaini mõju hindaja

Projekt sai alguse disainifirmade vajadusest hinnata oma tööd, eriti koostöös väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatega. Disainipealinna üks põhieesmärk on suurendada arusaama disaini rollist äritegevuse ja majanduse edendajana. Disaini mõju hindamine on äriedu nurgakive, mida ettevõtjad, disainifirmad ja ka avalik sektor on kaua oodanud.

Disaini mõju on ka varem hinnatud. Suurbritannias on välja arvutatud, et keskmine investeering disaini on suurendanud käivet 2,25 korda võrreldes investeeritud ressurssidega. Taanis on disaini investeerinud ettevõtjad saavutanud 22% suurema kasvu kui need, kes pole seda teinud, ning pidevate investeeringute korral tõuseb kasvuerinevus koguni 40%ni. Design ROI on selliste andmete hindamisvahendina rakendamise alal pioneer. Aalto Ülikooli professor Jaakko Aspara kommenteerib:

„Design ROI on eksperimentaalsest seisukohast väga ambitsioonikas projekt. Meil Soomes on väga head teadmised disainist ja ärijuhtimisest ning on igati alust arvata, et projekti saadab edu. Design ROI on väga praktiline lahendus äärmiselt suurele probleemile, mis on muidu nii kõrgelt arenenud disainisektori mõju ühiskonnale seni pärssinud."

Majanduses võib disainialase oskusteabe suurem kasu alles ees oodata, kuna hoolimata heast reputatsioonist kasutavad Soome ettevõtjad disaini sageli vaid taktikalisel tasandil. See tähendab, et disaini all mõistetakse toote omadusi ja väljanägemist ega suudeta võtta disainiprojekte osana ettevõtte strateegiaotsustest. Ikka veel leidub firmasid, kes arvavad, et disainil pole nende vallas midagi pakkuda ja et disaini investeerimist on raske põhjendada, kuna puuduvad selle kasu kinnitavad näitajad. Projektijuht Antti Pitkänen selgitab:

„Meie lahendus ei aita mitte üksnes disaini kasutegurit hinnata, vaid aitab mõista disaini laiemalt. Soomes on selleks tohutu potentsiaal, arvestades hulka ettevõtteid, kes pole disainist midagi kuulnud või rakendavad seda harva. Suur osa Soome ekspordist toetub disainile ja seda ekspordieelist saaks veelgi paremini ära kasutada."

Projekti meeskond eesmärk oli luua meetodid, kuidas mõõta disaini kasutamisest tulenevat majanduslikku mõju. "Kuigi on peaaegu võimatu ennustada täpset tulu, mida disainiinvesteering toob, aitab Design ROI tööriist osutada positiivsele või negatiivsele tulemusele ning prognoosida umbkaudseid numbreid," selgitab Pitkänen. 

Pitkänen soovitab disaineritele klientidega suheldes keskenduda ka disaini rakendamisega kaasas käivale majanduslikule kasule: "Probleemi iva peitub selles, et disainibürood suhtlevad klientidega läbi tehtud tööde, portfooliote, aga väga oluline on rääkida ka numbritest. Kui sa oled võimeline looma maatriksid ja paika panema selged eesmärgid, saab selgema arusaama ka lõpptulemustest. See aitab omakorda kliendil paremini mõista, miks nad peaksid disaini kasutama."

FDBA ja Aalto Ülikooli ühisprojektil on osa Maailma Disainipealinn Helsinki 2012 programmist. Projekti edasiarendus koos partneritega jätkub ka pärast disainipealinna projekti lõppu – eesmärga Soome edu veelgi suurendada.

Design ROI uuringuaruanne (soome keeles) on loetav siit:

 

Lisainfo:

Karoliina Salonen
FDBA, direktor
karoliina.salonen@designforum.fi
+358 43 824 5399

Antti Pitkänen

Design ROI projektijuht
antti.pitkanen@seos.fi
+358 50 573 4645

Design ROI projekt viidi ellu ajavahemikul september 2011 kuni september 2012 eesmärgiga arendada välja mudel ja indikaatorid disaini tehtud investeeringutest tuleneva kasu mõõtmiseks. Projekti rahastasid Aalto Ülikool, Soome Tehnoloogia ja Innovatsiooni Rahastamise Agentuur (Tekes), Maailma Disainipealinn Helsinki 2012 ja viisteist Soome Disainiettevõtete Liidu (FDBA) liiget.