Eesti tippettevõtete juhid tutvustasid disainiauditite tulemusi

Disainibuldooseri projekti valiti sel kevadel osalema kümme Eesti tugevamat disainijuhti ning kümme ekspordile suunatud ettevõtet. Pilootprojekti eesmärk on disainijuhi ja ettevõtte juhtkonna koostöös ettevõtte arenguks innovatiivne lahendus, lähtudes inimeste vajadustest ning jõuda uute, inimeste vajadustest lähtuvate toodete ja teenuste pakkumiseni. Disainjuhtimise keskne lähenemine on pikaajaline strateegia, millega kasvatada ettevõtte äri- ning konkurentsivõimet nii kodu- kui ka välisturgudel.

Projektis osalevad ettevõtted on teinud koos disainijuhtidega mitu kuud tõsist tööd. Disainiauditi raames küsitleti ettevõtete võtmetöötajaid ning otsiti vastust viiele põhiküsimusele:

1. Kuhu ettevõtte teel on (bränd ja visoon)?

2. Kuidas sinna jõuda?

3. Mida maailmale öeldakse?

4.Mis peab muutuma?

5. Kuidas kestma jääda?

Disainiaudit aitas ettevõtetel leida fookuse, milliste küsimustega tuleb lähema 18 kuu jooksul kindlasti tegeleda. Kümnest ettevõttest kuues on disainiprojekt seotud ühel või teisel moel visiooni ja brändi täpsustamise ning sellega kaasnevate organisatsioonisiseste muutuste juhtimisega. Väga huvitavaks kujuneb Tallinna Sadama projekt, mis hõlmab sadama arendusprojektide jaoks oluliste sidusgruppidega dialoogi avamist ja sidusgruppide kaasamist ning konkreetsemalt vanasadama ala välja arendamist lähtuvalt inimkeskse disaini põhimõtetest. Kõige praktilisemaks disainitööriistaks kujuneb ilmselt klienditeekonna (customer journey) kaardistamine, mis annab sisendi nii brändide täpsemaks kirjeldamiseks kui ka toodetele või teenustele lisaväärtuse andmiseks.

Kõikide Disainibuldooseri disainiprojektidega saab tutvuda aadressil: http://www.disainikeskus.ee/et/disainibuldooser/