EAS alandab tootearendustoetuse alammäära

Senise 31 000 euro asemel saab nüüd taotleda juba ka 20 000 euro suurust toetust. Toetusprogrammi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

„Alammäära vähendamine võimaldab toetada suuremat hulka ettevõtteid. Samuti sobib madalam alammäär väiksematele ja ka alustavatele ettevõtetele, kelle mahud ja võimsus pole kohe suured," kommenteeris EASi innovatsioonidivisjoni direktor Ilmar Pralla. „Nüüd saame olla ettevõtete vajaduste suhtes paindlikumad, võimaldades ühtlasi suuremal hulgal ettevõtetel saada osa tootearenduse toetusest, mis on sageli arengu käivitajaks nende ettevõtmises," lisas Pralla.

EASi tootearendustoetus on mõeldud kõigile Eesti ettevõtetele, kes suurusest sõltumata soovivad välja töötada uusi tooteid, teenuseid ja tehnoloogiaid või arendada edasi olemasolevaid. Toetatakse kolme peamist tegevust: eeluuringute tellimist arendustööde ettevalmistamiseks, tootearenduse jaoks vajalike rakendusuuringute läbiviimist ja tootearendust ennast.

Toetusraha saab taotleda ka teadusasutuste ja ettevõtete koostöös ellu viidud innovatsiooniprojektidele. Toetussumma ulatub 3,2 miljoni euroni, kuid olenevalt valdkonnast ja ettevõtte suurusest tuleb 25-75% projekti maksumusest rahastada ettevõtjal endal.

Programmi eelarve 2013. aastani ulatub kuni 77 mln euroni. Lisaks toetab EAS viie aasta jooksul 63 mln euroga innovatsiooniprojektide elluviimist tehnoloogia arenduskeskustes ning pakub ettevõtetele tuge innovatsiooniosakute toetusprogrammi kaudu.

Alates toetusprogrammi avanemisest 2008. aastal on EAS rahastanud 84 tootearenduse põhiprojekti ning 182 eeluuringut kogusummas 35 717 322 eurot.