Disainipoliitika kujundamisest..

Kõnelejad:
Jan R. Stavik, Norra Disaininõukogu esimees
Wickie Meier, disaini ja innovatsiooni konsultant, Taani

Moderaator: Ilona Gurjanova, Eesti Disainerite Liidu esinaine
Keel: inglise keel
Aeg: 24. mai kell 13-15
Koht: Eesti Disaini Maja, Kalasadama 8, Tallinn
Kontakt: Eha Vain, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse kultuurinõunik, tel 6 273 104 / e-post eha.vain@norden.ee

Majandusliku kasvu kõrval tähtsustatakse kaasaegsetes innovatsioonipoliitikates järjest enam nii keskkondlikke kui sotsiaalseid aspekte, mistõttu on tähelepanu keskmesse tõusmas mittetehnoloogiline innovatsioon, sealhulgas disain.

Riiklike tähtsusega probleemide lahendamiseks ning üleüldise heaolu ja elukvaliteedi tõstmiseks rakendavad Põhjamaade valitsused strateegilise disaini meetodeid, avalike teenuste kasutajasõbralikkuse ning efektiivsuse saavutamiseks tehakse tihedat koostööd teenusedisaineritega. Samas on poliitikakujundajatel endiselt fookuses ka ettevõtete innustamine disaini abil toodete ja teenuste lisandväärtuse tõstmiseks ning konkurenstieeliste saavutamiseks.

Seminaril küsime pikaajalise disainitraditsiooniga Põhjamaade esindajatelt, milliseid meetmeid on disainiteadlikkuse tõstmiseks kasutatud rahvuslikul tasandil ning millised on olnud kõige tõhusamad programmid ettevõtjate ja disainerite koostöö hoogustamiseks. Uurime, kui kaugel on Eesti riiklik disaini tegevuskava.