Seminar leiutiste kaubamärgi ja tööstusdisainilahenduse kaitsmisest

Patendiamet korraldab 2. juunil 2011 tasuta seminari leiutiste kaubamärgi ja tööstusdisainilahenduse kaitsmisest.
Seminar toimub Patendiameti õppeklassis Toompuiestee 7 algusega kell 9.15.

Seminarile on oodatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete esindajad, FIEd, üliõpilased ja kõik teised asjast huvitatud, kes vajavad põhiteadmisi kaubamärkide ning tööstusdisainilahenduste kohta. Räägitakse kaubamärgi registreerimisest, mida peab teadma enne kaubamärgi valimist ning kuidas kaitsta tööstusdisainilahendusi.

Kui kaubamärk valida vaid turunduslikest aspektidest lähtudes, võib juhtuda, et tekib probleeme selle registreerimise ja kasutamisega. Seetõttu on hea, kui ettevõttes on olemas inimene, kes oskab juba kaubamärgi valiku käigus pöörata tähelepanu asjaoludele, mille tõttu võib Patendiamet kaubamärgi registreerimisest keelduda või, mis veelgi hullem, keegi süüdistada teid oma kaubamärgiõiguste rikkumises.
Nõuandjaid leiab alati, tähtis on õppida õigel ajal õigeid küsimusi esitama!

Seminari kava

9.15–9.55 Kaubamärk ja kaubamärgiomaniku õigused. Eestis kehtivad kaubamärgid. Kaubamärgi registreerimine Eestis.
Külli Sooden, kaubamärkide ekspertiisi talitus, juhataja

9.55–10.35 Millised tähised ei sobi kaubamärgiks?
Eristusvõimetud, kirjeldavad, tavapärased, eksitavad, heade tavadega vastuolus olevad tähised, mitmesugused sümbolid.
Kaubamärgi mittekaitstavad osad.
Ekke-Kristian Erilaid, esimene rahvusvaheliste kaubamärkide ekspertiisi talitus, vanemekspert

10.35–10.55 KOHVIPAUS

10.55–11.35 Millised tähised ei sobi kaubamärgiks? Vastuolu varem registreeritud kaubamärkide ja ärinimedega. Kaupade ja teenuste samaliigilisus. Otsingud Eesti ja Euroopa Ühenduse andmebaasides ja äriregistris.
Signe Holm, teine rahvusvaheliste kaubamärkide ekspertiisi talitus, vanemekspert

11.35–12.15 Kaubamärkide välisriikides registreerimise võimalused, Euroopa Ühenduse kaubamärgid, kaubamärkide rahvusvaheline registreerimine Madridi protokolli alusel.
Janika Kruus, teine rahvusvaheliste kaubamärkide ekspertiisi talitus, juhataja

12.15–13.00 Tööstusdisainilahenduse kaitsmine Euroopa Ühenduses ja väljaspool seda.
Annika Kaabel, kaubamärgiosakonna peaspetsialist

13.00– ... Individuaalsed konsultatsioonid soovijatele.

Info ja registreerimine:
osalemiseks on vajalik eelregistreerimine (osaleja nimi, ettevõte ja kontakt) e-posti aadressil seminarid@epa.ee või telefonil 627 7922