Tutvu meistriklassi II grupi koolitajate ja teenusedisaini mentoritega

Tutvu turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass 2021-2022 II grupi koolitajad ja teenusedisaini mentoritega


Programmi mentoriteks ja koolitajateks on teenusedisainerid, sh nii traditsioonilisemad teenusedisainerid kui digitaalsete teenuste arendamise eksperdid, kes töötavad Eesti tugevaimates ja eriilmelistemas disainibüroodes ning omavad varasemat kogemust turismiettevõtetega seoses Disainibuldooseri ja EAS erinevate meistriklassidega. 

Meistriklassi I grupp startis 12. jaanuaril ning II grupp stardib 7. aprillil 2022.


Tutvu meistriklassi II grupi koolitajate ja teenusedisaini mentoritega:


Martin Pärn
Iseasi

Martin on magistrikraadiga professionaalne disainer ja multidistsiplinaarse disainibüroo Iseasi tegevjuht. Lisaks on Martin TalTech ja EKA professor ning rahvusvahelise õppekava „Design and Future Technologies“ juht. Oma erialases tegevuses on Martin spetsialiseerunud toote-, teenuse- ja strateegilisele disainile. Oma valdkonnas on Martin üks vaieldamatuid arvamusliidreid. Martinil on pikaajaline kogemus koolitajana, seda ka rahvusvaheliselt.


Hegle Sarapuu-Johanson
Trinidad Wiseman

Hegle on TWN’i kaasasutaja ja innovatsioonijuht, kes vastutab teenuste ning organisatsiooni arendamise eest. Eesti ühe esimese UX spetsialistina on ta üle 20 aasta töötanud ja koolitanud kasutajakogemuse, teenusedisaini ja infotehnoloogia valdkonnas. Lisaks koolitab Hegle UX spetsialiste, on lektor ülikoolides ning vastutab meie ettevõtte ja ülikoolide vahelise koostöö eest.Darja Prants
Trinidad Wiseman

Darja on TWN UX/UI/teenusedisainer. Ta on üle 10aastase kogemusega vanemdisainer UX/UI/teenusedisaini valdkonnas, sh prototüüpimine, koosloometöötoad, kasutajauuringud, navigatsiooni loomine, ideatsioon, testimine, intervjueerimine, kujundus. Lisaks disainitööle on ta viinud läbi koolitusi, töötubasid ning juhtinud disainiprojekte.


Kaire Tekku
Trinidad Wiseman

Kaire on TWN interaktsioonidisainer. Ta on rohkem kui 10aastase kogemusega vanemdisainer (UX, UI, teenused), kellel on väga palju kogemust väga erinevate klientide ja projektidega. Kaire on läbi viinud erinevaid töötubasid ning mentordanud projektides nooremdisainereid.


Daniel Kotsjuba
Innotiim

Daniel on Riigikantselei Innoteami projektijuht-teenusedisainer, kellel on väga suur kogemus teenusedisaini alasel koolitamisel, teenusedisaini projektide juhtimisel, võrgustiku ja koostöö edendamisel. Daniel on väga särav koolitaja – 2021. aastal tunnustati teda täiskasvanud õppija nädala raames aasta koolitaja eripreemiaga. Disainerina on ta keskendunud kõiki kaasavale ehk kõigi ühiskonnagruppidega arvestavale disainile.


Pärtel Vurma
Velvet

Pärtel on üks disainivaldkonna kogenumaid juhtivspetsialiste. Tema rollide ja kogemuste mitmekesisus tarkvara-arendajana, teenusedisaini-projektide produtsendina kui ka disainijuhi ja koolitajana annavad talle unikaalse ja mitmekülgse kogemuste ja kompetentside pagasi.
Pärtel on juhtinud mitmeid avalike teenuste disainimise projekte nagu näiteks Maksu- ja Tolliameti e-teenuste disainimine ja Statistikaameti e-teenuste disain.
Vähemalt sama palju on tal kogemusi ka erasektori teenustega ning tema abil on oma teenuseid ja tooteid maailmaturule viinud nii mõnedki edukad start-up ettevõtted. Teenusedisainerina on Pärtel kogenud kasutajauuringute, intervjuude, fookusgruppide planeerija ja läbiviija. Täna koolitab ta läbi mitmete koolitusprogrammide avaliku sektori ametnikke kasutama disainimeetodeid avalike teenuste
loomisel ja nende valideerimisel. Pärtel on aktiivne osaline ka valdkonna hariduse- ja õppekavade planeerimisel ning disainerite kompetentsivajaduste hindamisel.Janno Siimar
Velvet

Janno on disainijuht ja üks Velveti asutajatest, kellel disainimaailmas kogemust rohkem kui Velvetil vanust ehk ligi 20 aastat. Janno on üks Eesti disainimaailma tuntumaid nimesid ja teenusedisaini kui mõiste ja distsipliini maaletooja ja populariseerija. Janno kogemus teenuste disainimisel katab paljusid avaliku sektori suuremaid ja nõudlikumaid disainiprojekte nagu näiteks Maksu- ja Tolliameti teenused ja mitmed keerukad riigi sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna teenused. Samuti on Janno disainijuhina välja töötanud teenuseid ja tooteid erasektori klientidele nagu näiteks MarkIT, Starman ja Telia.
Disainijuhina tegeleb Janno igapäevaselt innovatsiooniloome, kasutajakeskse disaini ja väärtuspakkumiste väljaselgitamisega. Üheks läbivaks meetodiks on selle juures kasutajauuringute läbiviimine ja uuringutulemuste analüüs ja süntees. Valdkonna arvamusliidrina viib ta läbi koolitusi, töötubasid ning on oodatud esineja igal valdkonna üritusel ja konverentsil.Sofía Vega Anza
Velvet

Sofía on kogenud disainijuht ja Velveti strateegilise disaini valdkonna juht. Tema mitmekülgne haridus ja kogemus erinevate disainidistsipliinide strateegilisel rakendamisel on võimaldanud tal planeerida, juhtida ja läbi viia mitmeid teenuse- ja strateegilise disaini projekte nii Eestis kui ka välisriikides, nii avalikus- kui ka erasektoris.
Tema igapäevane töö on suunatud Velveti disainikompetentside ja meeskonna pidevasse arengusse ning Velveti klientidele pideva strateegilise konkurentsivõime kasvu tagamisse. Sofía on juhendaja ja mentor ka mitmete Eesti kõrgemat disainiharidust pakkuvate õppekavade tudengitele Eesti Kunstiakadeemias ja Tallinna Linnavalitsuse strateegiabüroos.


Helen Susan Selirand
Trinidad Wiseman

Helen Susan on TWN strateegiline disainer. Ta on rohkem kui 5 aastase kogemusega ja erialase magistrikraadiga teenuse- ja kasutajakogemuse disainer, kes on koostööd teinud nii füüsilisi kui digitaalseid tooteid arendavate ettevõtetega nii avalikus
kui ka erasektoris. Kogemused hõlmavad strateegilist disaini, teenusedisaini, koosdisaini, disain-uurimuse läbiviimist, kasutajavajaduste ja kasutajakogemuse analüüsi, töötubade ja koolituste läbiviimist, kasutajateekonna kaardistust, persoonade loomist, prototüüpide valmistamist ja kasutajaliidese disaini.


Brigite Helena Sarapuu
Trinidad Wiseman


Helena on kasutajakogemuse disainer, kellel on TWN’is kolmeaastane töökogemus. Tal on kogemust erinevate suurustega projektidega nii avalikus- kui ka erasektoris. Tema peamised tööülesanded on hõlmanud kasutatavuse uuringuid, prototüübi loomist, koosloometöötubade läbiviimist, kasutajaliideste disaini, kasutajavajaduste analüüsi ning persoonade loomist. Kogemust on ka ettevõtete sisekommunikatsiooni ja koostöö kaardistamise ning parendamisega.


 

Madeleine Tults
Trinidad Wiseman

Madeleine on teenusedisaini ja kasutajakogemuse disainer. Ta omab magistrikraadi interaktsioonidisaini alal Eesti Kunstiakadeemiast. Madeleine on kogenud disainmõtlemise, ja teenusedisaini töötubade läbiviija ja lektor Eesti ettevõtetes ja kõrgkoolides. Igapäevaselt tegeleb ta nii avaliku kui erasektori arendusprojektides klientide eesmärkide kaardistamise ning kasutajauuringute läbiviimisega, kasutajateekondade kaardistamise, teenuste prorotüüpide loomise ning testimisega, samuti analüüside koostamisega. Enne Trinidad Wisemaniga liitumist töötas Madeleine kommunikatsioonijuhina mitmetes rahvusvahelistes ettevõtetes ning nõustas kliente strateegilise kommunikatsiooni alal ettevõtjana.


Katri Selg
Trinidad Wiseman

Katri on teenusedisaini ja kasutajakoge-muse disainer. Tal on valdkonnas 8 aastane töökogemus ning omab magistrikraadi Teenuste disain ja juhtimine erialal. Katri on kogenud kasutajauuringute ja töötubade läbiviija ning tema igapäevaste tööülesannete hulka kuuluvad ka intervjuude ja vaatluste läbiviimine, prototüüpide loomine, kasutata-vuse testimised ning uute lahenduste elluviimine.

Enne TWNi tööle asumist on Katri väga tihedalt olnud seotud turismiga. Ta on töötanud erinevates turismiasutustes aastatel 2006 - 2011 ja omandanud haridust ka hotellimajanduses. TWNis töötades
on ta saanud turismi arengule kaasa aidata läbi Tallinna ametliku turismiveebi kasutajakogemuse parendamise.


Timo Treit
Trinidad Wiseman

Timo on teenuse ja kasutajakogemuse disainer, kellel on erialase töö kogemust ligi neli aastat. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemias Interaktsioonidisaini magistrikursuse ning täiendanud end teenusedisaini kursusel Oslo Arhitektuuri- ja Disainikoolis. Oma erialases töös on
ta keskendunud kasutaja alusuuringute teostamisele ning uute strateegiliste lahenduste väljatöötamisele. Mh tegeleb ta kasutaja vajaduste väljauurimise, sihtgruppide ja kasutajateekondade kaardistamise, prototüüpimise, kasutatavuse testimise (ka pilgujälgimise ja neuro UX vahenditega) ning koosloome ja ideatsiooni töötubade läbiviimisega. Lisaks on ta kasutajakogemuse disaini teemal ka mentordanud ja koolitanud.


Kairi Loomet
Palo Alto Club

Kairi naudib oma rolli igapäevaselt startup maastikul kogukonna juhina ja on eelnevalt pikalt olnud seotud avaliku sektoriga. Hea rahvusvahelise kogemuse on ta saanud õppides ja töödates mitmeid aastaid erinevates riikides. Hetkel on Kairi lõpetamas oma magistriõpinguid teenuste disaini ja juhtimise erialal ning lähtudes just disainmõtlemisest ja kasutajakesksusest läbi viinud mitmeid uute digiteenuste loomise projekte. Nende raames on ta teinud disainiauditeid, uuringuid, intervjuusid ja loonud persoonasid, kasutajateekondi, story boarde. Ta on läbi viinud nii koosloome töötubasid kui ka oma enda loodud prototüüpide testimisi ning lisaks proovinud kätt ka UX/UI disainis.
Kairi suudab näha nii suuremat strateegilist pilti kui samal ajal püüab silm kinni ka iga väiksema detaili.


Andres Kostiv
Futurist

Andres on Google disainisprintide sertifitseeritud läbiviija, koolitaja ning
UI/UX disainer, teenusedisainer ja Google disainisprintide agentuuri Futurist juht. Läbi inimkesksete ja kasutajasõbralike digitaalsete toodete ja teenuste arendamise on Andres võtnud oma südemasjaks muuta inimese kokkupuute tehnoloogiaga nauditavaks. Andresel on enam kui 20 aastane töökogemus toodete ja teenuste loomisel, millest viimased viis aastat on ta keskendunud UX disainile ja strateegiale. Lisaks on Andres UI/UX disaini, digitootedisaini ja Google disainisprintide koolitaja. Andres oli Äripäeva akadeemia - IT koolitus “Aasta koolitaja 2020”.

'


Ingela Viks
Trinidad Wiseman

Ingela on enam kui 6-aastase kogemusega vanemdisainer UX/UI valdkonnas. Kogemusi erineva suurusega projektidega nii avalikus- kui ka erasektoris. Tema peamised tööülesanded on hõlmanud kasutatavuse uuringuid, koosloometöötubade läbiviimist, prototüübi loomist ja kasutatavuse testimist kuni kasutajaliideste disainini välja. Ingela on täiendanud end Šveitsis ning omab tootedisaini magistrikraadi. Lisaks disainitööle on andnud UX/UI baaskursust TalTech’is.Kadri Hansson
Futurist

Kadri on UI/UX ja teenusedisainer, kes koos Futuristi meeskonnaga Google Disainisprinte vedanud üle kahe aasta. Erasektori ja startupide kõrval on Kadri töötubasid läbi viinud ka Maksu- ja Tolliametile, Haigekassale, Haridus- ning Välisministeeriumile. Lisaks aitab Kadri kaasa Eesti suurima Interneti tugiteenuste pakkuja Zone Media kasutusmugavuse parandamisele ja tegeleb igapäevaselt ka enda disainibüroo edendamisega, kus tiimiga läbi brändingu ning UX/UI toe aidatakse ettevõtetel edukalt turule tuua uusi põnevaid lahendusi - alates koolinoorte konverentsidest kuni NFT rakendusteni. Kadri on õppinud ja töötanud aastaid nii Suurbritannias kui Ameerika Ühendriikides, omab magistrikraadi ärijuhtimises ning lisaks UI/UX ja teenusedisainile pikaajalist kogemust ka toote- ja graafilise disaini erialal ning müügis.


Janno Nõu
Iseasi

Janno on kogenud disainijuht ja multidistsiplinaarse disainibüroo Iseasi disainer, kes on viimase 10 aasta jooksul tegelenud toote- teenuse- ja strateegilise disainiga. Janno on ka õppejõud rahvusvahelisel magistriõppekaval “Design & Technology Futures” kus lahendatakse keerulisi lähituleviku probleeme kasutades nii teenuse-, kasutajakogemuse- kui ka süsteemidisaini metoodikaid.


Ulvi Vahtra

Ulvi on strateegiline disainer, kes on koostööd teinud väga erinevate ettevõtetega väga erinevatest sektoritest, alustades abikäe ulatamisest EAS turismiarenduskeskusele ja turismisektoris toimetavatele ettevõtetele, jätkates jaekaubandusettevõtete äristrateegia ja kontseptsioonide loomise ning panga võtmeteenuste arendusega. Ulvil on kirju taust, töö erinevates Eesti juhtivates agentuurides (nt Taevas, Velvet) mitmete Eesti suuremate ja väiksemate klientidega, nii strateegialoome-, brändingu-, digi- kui ka turunduskommunikatsiooni projektide raames on andnud talle rikkaliku praktiliste kogemuste pagasi. Ulvi special skill on kasutajauuringute läbiviimine ja sogases vees selguse loomine.
- - -

Nii esimese kui ka teise grupi meistriklassi pikkuseks on orienteeruvalt kuni 5 kuud ning programmi silmapaistvaimate läbijate vahel läheb jagamisele 10 000 € suurune auhinnafond. Lõpuseminaril esitlevad ettevõtted meistriklassis välja arendatud turismiteenuste prototüüpe. Antud meistriklass on suunatud turismiettevõtetele, kellel on soov arendada või olulisel määral parendada ja turule tuua uusi turismiteenuseid ning/või arendada ja optimeerida oma turismiteenuseid infotehnoloogiliste lahenduste kaasabil, muutes need külastajatele atraktiivsemaks ja kättesaadavamaks.

Meistriklassi tulemusena õpivad turismiettevõtted kasutama süsteemsemalt teenusedisaini, sh digitaalsete teenuste arendamise metoodikaid ja tööriistu ning saadud kogemusele toetudes väärtustama teenusedisaini kasutamist ettevõtte strateegilises juhtimises. Lisaks saavad ettevõtted praktilise kogemuse koostööst teenusedisaineriga ning teadmised, kuidas andmeid ja digitaalseid lahendusi strateegiliselt kasutada oma äriprotsesside arendamisel ja juhtimisel.

Meistriklassi info on täies mahus kättesaadav Puhka Eestis veebiplatvormil: puhkaeestis.ee/et/turismiprofessionaalile/teenused-ja-toetused/turismiettevotete-teenusedisaini-ja-teenuste-digitaliseerimise-meistriklass-2021-2022Turismiarenduskeskuse partneriks „Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass 2021-2022“ elluviimisel on Eesti Disainikeskus. Meistriklassi läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

„Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass 2021-2022“ projektijuht on Eesti Disainikeskus MTÜ: meistriklass@disainikeskus.ee