Kokkuvõtte Ringmajanduse huvipoolte konverentsist

27. ja 28. veebruaril toimus Brüsselis Ringmajanduse huvipoolte konverents, kus kohtusid kohapeal ja hübriidplatvormil asjaosalised üle maailma. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Euroopa Komisjoni kokkukutsutud ürituse alateemaks oli sel aastal: taastumine, avatud strateegiline autonoomia ja kestvus. Põhitähelepanu resurssidel erinevatest vaatenurkadest - tõhusus, piisavus ja kestvus.

 


Ümarlaua vormis kohtumisseansid võimaldasid lisaks vastastikusele nõustumisele esile kerkida ka probleemidel ja eriarvamustel. Kui Euroopa mõnes nurgas tuleb jätkusuutlikkuse edendamise lipu all peamiselt tegeleda jäätme majanduse ümberkorraldusega, siis teises otsas ollakse valmis tootmise paradigma muutuseks ringmajanduse reaalseks rakendamiseks. Ühiselt nõustuti, et on vaja ühtsemat jätkusuutlikkuse kirjaoskust (Literacy), arendada selle teemalist haridust, tõsta haritust ja edendada koostööd. Eriti toodi välja vabaühenduse olulisust nende eesmärkide täitmisel.

Noorem generatsioon tõstis häälekalt pead. Kuniks suurkorporatsiooni otsustuslaudade taga ei ole inimesi, kelle tulevikku need otsused enim mõjutavad, siis ei saagi muutused toimuma. Walesis on tuleviku põlvkondade minister - kas see ei võiks olla kohustuslik igal pool?

Samas nenditi, et digilahendused tihti piiravad teenuse kasutamise kaasatust kõigi ühiskonna gruppide seas. Ometi nähakse digiteerimises katalüsaatorit rohepöörde teoks tegemisel.

Tutvustati tulevasi direktiive ja tõstatati olulisi küsimusi, kuidas näiteks korraldada maksusüsteem kestlikkuse kasuks? Kuidas muuta remontimine ägedaks? Kuidas parandada oma suhet resurssidega ja luua ühiskond, kus ka maavaral on “ õigused”?

 

Mis disainil selle maailmavaluga pistmist on?

Nii Ecopreneuri juhtiv direktor Arthur ten Wolde, korraldaja organisatsiooni esindaja Ladeja Godina Košir ja paljud teised kõnelejad kordasid kui ühest suust- võti lahenduste juurde peitub tootedisaini ja süsteemi ülestes muutustes.

Kõik strateegilised lahendused, tööriistad, välja töötatud meetmed toovad meid ikka asjaoluni, et kuitahes holistiliselt me asjale ei lähene, kuni süsteem on lineaarne,venib ka meie ringne äriidee toimivas majandusmudelis kriipsuks. Disainil on jõud seda muuta.

Ringmajandus algab ja lõpeb inimestega. Direktiivid tulevad endiselt ülevalt-alla ja muutust käitumises oodatakse alt-üles. Eriti erinevate kriiside madinas on võimalik süsteemi sisse viia nihe. Nihe, mis on vajalik, et küsida, milliseid tooteid ja teenuseid me tegelikult vajame?

Ühe vestlusringi moderaatoriks oli Eesti Disainikeskuse koostööpartner jätkusuutlikkuse ekspert Mayri Tiido, kes kommenteerib konverentsil kohapeal osalemist nii: “Konverentsil osalemine oli informeeriv, inspireeriv ja võimestav. Kuulsin palju ägedaid näiteid muudest Euroopa riikidest. Palju räägiti disaini olulisusest ringmajanduse rakendamisel ja muidugi ei jäänud mainimata ka koostöö olulisus. Sellised üleeuroopalised konverentsid on olulised, et tuua kokku valdkonna tegijad ja tunda seda õlg-õla kõrval tunnet, sest kahjuks täna on veel ringmajandusega tegelemine vähemuses.”

Ringdisain on ka Eesti Disainikeskuses tähelepanu keskmes. Jätkusuutlikkuse uudiseid ja parimad praktikaid ringdisain.ee lehel.Näited:

Inimene on harjumuste ohver ja käitumise muutmine on kestlikkuse suurim väljakutse. Konverentsi paneelis esitleti ka mitut kavalat lahendust, mis selle probleemiga tegelevad?

Faircado internetilehitseja laiendus, mis muudab ostuharjumusi, häkkides end ostuotsuse protsessi.

Vytal - pandipakend, mis paneb end tagastama. “ Kui inimesele pakkuda midagi tasuta, teeb ta ükskõik mida, et selle eest mitte maksta”.

- Kuidas AjaPangad võimendasid Hispaanias parandustöökodade mudelit.

Igaüks saab oma tarbijakäitumist kõrvutada jätkusuutlikkuse eesmärkidega: knowsdgs.jrc.ec.europa.eu/cfcAutor: Mariliis Alev / Ringmajanduse ja -disaini ekspert