Coachingu programmi kokkuvõte

Neli Eesti disainibürood läbisid edukalt coachingu programmi


Ajavahemikus aprill 2021 - jaanuar 2022 läbisid disainibürood DUX, Unt/Tammik, Upstairs ja Brand Manual edukalt coachingu programmi hinnatud strateegide Mart Kikase ja Marko Rillo juhendamisel. Coaching võimaldas disainibüroodel saada oma äris professionaalsemaks ja tõhusamaks, defineerida ettevõtte ärimudeli olulisemaid komponente ning suurendada müügi- ja ekspordivõimekust.


Fotol: Mart Kikas ja Marko Rillo

Strateegid Mart Kikas ja Marko Rillo näevad coachi rolli eelkõige peegeldamises ja küsimuste esitamises. See tähendab, et ideaalis ei väljasta coach ühtegi bitti informatsiooni, vaid peegeldab saadu tagasi. Aga ei peegelda täpselt samamoodi, vaid pisut kõveralt, ehk kas fokusseerides või hoopis pilti laiendades. Küsimusi küsib coach mitte uudishimust ajendatuna, vaid, mis viivad edasi probleemide-väljakutsete mõtestamise ja arutamise teekonnal.


Uurisime kõigilt neljalt disainibüroolt, kuidas neil läks ning millised on nende edasised plaanid.


DUX
Kristian Lember (disainer, DUX partner)

Fotol: DUX ja Eesti Disainiauhinnad 2020

1) Miks otsustasite coachingu programmis osaleda?

Meil oli tunne, et vajame pilku väljast oma ettevõtte tegemistele. Oleme tegutsenud 8 aastat ja mingid tegevused on juba kinnistunud, aga seoses tekib oht, et samal kohal tammumine muutub endale nähtamatuks nagu keedaks suppi kus ise sees oled. Tahtsime oma ärimudelit värskendada, tuua sisse nö uusi tuuli. Selleks on hea kui keegi aitab seda kõrvalt suunata.

2) Mis on nüüdseks muutunud ja milleni coachimine viis? Kas soovitate ka teistel disainibüroodel sarnastes programmides osaleda?

Valideerisme oma senist ärimudelit ning coachingu tulemusena leidsime hingerahu. Tõime sisse ka uue teenuse, formuleerisime teenuse struktuuri ning meie teenustega seotud kommunikatsiooni. Üldiselt võime öelda et tulemuseks on rohkem selgemad mõtted ja meelekindlus. Kindlasti soovitan osaleda ka teistel - eelkõige neil, kel soov võtta ette muutused või on vaja teada kas muutused on üldse vajalikud.


Upstairs
Pavel Sidorenko (disainer, Upstairs CEO)


Fotol: Upstairs (Pavel Sidorenko ja Vitali Valtanen)

1) Miks otsustasite coachingu programmis osaleda?

Meil oli vajadus mõista, kes me tahame olla kui disainistuudio ja mida me peame tegema, et seda realiseerida. Meil oli mõningaid ideid selle kohta, mida peaksime tegema, kuid see kõik oli struktureerimata. Me ei olnud näiteks kindlad, kuidas õigesti luua arengustrateegiat.

2) Mis on nüüdseks muutunud ja milleni coachimine viis? Kas soovitate ka teistel disainibüroodel sarnastes programmides osaleda?

Antud koolitusprogrammi abil lõime koos selge nägemuse arengustrateegiast. Kõik pusleosad, mis hirmutasid enda kaootilisusega, moodustusid ühtseks pildiks. Selgemaks sai mitte ainult see, mida teha, vaid ka see, mida me tegelikult tahame. Soovitame, et ka teised sarnases olukorras olevad stuudiod võtaksid programmist osa.


BRAND MANUAL
Kaili Kallas (BM juhatuse liige)

Fotol: Brand Manual


1) Kuidas tulla toime usaldamisega väljast - teha see samm ja kaasata coach?

Kindlasti eeldab coachi kaasamine usaldust kui tood kolmanda osapoole ettevõtte jaoks ikkagi võrdlemisi intiimsetesse vestlustesse. Tegelikult on meil kõigil aga palju rohkem ühist ja teadmine, et sinu mured ei ole unikaalsed ja maailmas esmakordsed, annab hoopis julgustust, et lahendused on olemas, sest keegi on selle teekonna juba varasemalt läbi käinud. Coach, kellel puuduvad ettevõttega emotsionaalsed ja ajaloolised seosed “nii on alati olnud”, saab anda sellel teekonnal kriipimata prillidega tagasipeegelduse.

2) Mis on nüüdseks muutunud ja milleni coachimine viis? Kas soovitate ka teistel disainibüroodel sarnastes programmides osaleda?

Coachimine viis oluliste vestlusteni põhimõttelistes tuumikküsimustes, millele kiires igapäevatrallis pole aega tähelepanu pöörata. Mõned asjad said selgemaks ja teised jällegi segasemaks, mis andiski märku, kuhu vaja fookus suunata. Kindlasti soovitan ka teistel disainibüroodel coachi abi kasutada.


UNT/TAMMIK 
Kai Laurits (Unt/Tammik CEO)


Fotol: Unt/Tammik

1) Kui suur on erinevus nö isetegemisel vs välise abi kaasamisel (coachi kaasamine)?

Erinevus on väga suur, sest kui keegi annab läbi kõrvaltvaataja pilgu tagasisidet, kuivõrd loogilised/mõistlikud on tegelikult meie ideed ja nende teostamine, on tulemus hoopis teine.

2) Mis on nüüdseks muutunud ja milleni coachimine viis? Kas soovitate ka teistel disainibüroodel sarnastes programmides osaleda?

Saime eelkõige oskused ja teadmised, millele tuleks tähelepanu pöörata ning mida me ise ei oleks osanud märgata. Lisaks õppisime süsteemsemalt lähenema oma tegevustele. Kindlasti soovitame ka teistel osaleda. Äärmiselt kasulikud olid meie jaoks ka ühissessioonid, kus sai kuulda teiste probleeme, kogemusi, mõtteid vahetada ning luua uusi kontakte.


Coachingu programmi läbiviimist rahastab osaliselt Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.