Avaliku sektori lugu: Transpordiameti ühtne süsteem


Ligi kuus aastat on kestnud Tallinna Transpordiameti koostöö disainiagentuuriga Disainiosakond, et ühistransport sõitja jaoks võimalikult selgeks, loogiliseks ning mugavaks liikumisviisiks muuta. 


Tallinna Transpordiamet on linna asutus, mille üks põhitegevusi on ühistransporditeenuse Tallinna Transport planeerimine, juhtimine ja arendamine. Tallinna ühistransporditeenuse korraldamine, kus päevas siseneb Tallinna ühissõidukitesse ligi 400 tuhat sõitjat ning aastas tehakse kokku enam kui 142 miljonit sõitu, nõuab pidevat teenuse, planeerimist ja kontrollimist, haarates valdkondi nagu liinid, peatused, sõiduplaanid, ühissõidukid, infosüsteemid, sõitjate teavitus ja kommunikatsioon.  

Tallinna Transpordi teenuse pakkumises osalevad mitmed partnerid – linn, erinevad linna ametid, veoteenuse pakkujad, piletimüügisüsteemiga ja infrastruktuuriga seotud teenuseid pakkuvad erafirmad, mistõttu on teenuse kommunikatsioon varasemalt olnud killustunud ning teenusel puudus keskne kasutaja jaoks äratuntav identiteet. Tallinna Transpordiameti sõnul ei olnud enne disainibüroo Disainiosakond disainerite kaasamist Tallinna Transporti käsitletud piisavalt ühtse tervikliku teenuse pakkumisena kasutajale. Partnerite paljususe tõttu jäid kasutaja huvid tihti erinevate osapoolte huvide varju ning disaini kaasati valdavalt projektide lõppfaasis ning välisilme muutmiseks.  


2010. aastal projekti Cities for All – Tallinn for All raames läbi viidud disainiuuringuga püstitati eesmärk muuta ühistransporditeenus kasutajale nähtavamaks ja selgemini äratuntavaks, parandada teenuse kasutajamugavust ja arendada teenuseprotsesse senisest kasutajakesksemalt. Lahendus pidi võimaldama kõikidel Tallinna Transpordi teenuse pakkumisega seotud osapooltel ühtselt viisil teenust kasutajani viia. Koostöös disainibürooga Disainiosakond töötati välja terviklik teenuseidentiteet - loodi reeglistik nii kasutajate teavitamise viisile, keelekasutusele, teenuse visuaalsele identiteedile ja erinevatele infokandjatele, mis koondati ühte dokumenti, identiteedijuhisesse.  


Tulemuseks on kasutaja, transporditöötaja ja teenusepakkuja jaoks oluliselt mugavamalt tarbitav ja pakutav ühistransporditeenus. Samaaegselt on ühistranspordi kui avaliku teenuse hea kasutajamugavus muutunud kasutaja jaoks iseenesestmõistetavaks, mis seab teenuse pakkujale järjest suuremad nõudmised teenuse kasutajasõbralikkuse tagamisel. Tallinna Transpordiamet suhtub võetud vastutusekoormasse tõsiselt kaasates järjepidevalt disainereid teenuse arendamisse ja sellesse investeerides. Koostööpartnerite valikul hindab Tallinna Transpordiamet nende suhtumist disaini. Püütakse leida uusi efektiivseid ja kasutajasõbralikke lahendusi teenuseprotsesside lihtsustamiseks ning kaasata seejuures kohalikku oskusteavet. Näiteks Tallinna Transpordi piletisüsteemi validaatorid ning käsiskännerid on Eesti tootedisainiettevõtte Artec Design disainitud, Ridango on olnud eesrindlik partner kasutajasõbraliku piletimüügisüsteemi arendamisel. Järjepidevalt arendatakse veebiruumi ning kasutajasõbralikke nutilahendusi tuuakse kasutajateekonnale ka väljaspool kasutaja nutiseadmeid: nt reaalaja infotablood, digitaalne marsruut sõidukites. 

Disaini kaasamine teenuse arendusse on toonud Tallinna Transpordiametile kasutajate positiivse tagasiside ning mitmeid rahvusvahelisi tunnustusi:

2016. aastal pälvis nutikaid ühistranspordisüsteeme arendav ettevõtte Ridango koos Tallinna Transpordiametiga võidu mainekal Transport Ticketing & Passenger Information Global Awards konkursil auhinna parima piletimüügisüsteemi operaatorfirma kategoorias.


avalik sektor, disainiosakond, Teenusedisain