5-päevane töötuba "Disaini ja loova mõtlemise arendamine noortes" Pāvilostas, Lätis28. august-01. septembrini toimus Lätis Pāvilostas viiepäevanetöötuba teemal "Disaini ja loova mõtlemise arendamine noorteseas", kuhu kaasasime nii noortega igapäevaselt tegelevaid spetsialiste kui ka noori endid.

Töötuba viidi läbi Erasmus+ rahvusvahelise projekti “Design and Creativity Development Toolkit” raames. Töötoast osavõtnud noortevaldkonna spetsialistid (noorsootöötajad, karjäärispetsialistid, sotsiaalpedagoogid jt) osalesid disaini ja loova mõtlemise aruteludes, hindamises, koolitusprotsessis ning projekti raames väljaarendatava tööriista testimises. Eestist osalesid valdkonna spetsialistidena Kristi Olesk (Eesti Töötukassa Võrumaa osakond), Sirli Teder (Harku valla Noortekeskused), Anu Pajo (Põltsamaa Ühisgümnaasium) ja noorte esindajana Renate Siitan (Nõmme Põhikool).

Töötoas osales kokku 26 noorte valdkonna spetsialisti kolmest riigist – Eestist, Lätist ja Taanist. Lisaks külastasime Liepajas asuvat noortekeskust YOUSpace, kus viisime läbi praktilise töötoa kohalikele Läti noortele vanuses 14-16, sh üks noor Eestist. 

Päeva jooksul katsetasid noored vabas õhkkonnas erinevaid loova mõtlemise tehnikaid ja meetodeid, mis aitavad noortel leida lähtuvalt oma huvidest ja oskustest sobiv eriala. Peamine eesmärk on edendada loova mõtlemise arengut noorte seas, kasutades eakohaseid disainmõtlemise arendamise tööriistu. Samuti toetada vabahariduse õpetajate ja teiste valdkonna spetsialistide huvi ja teadlikkust loova mõtlemise eripäradest ning olulisusest, pakkudes metoodilist materjali edasiseks iseseisvaks tööks noorukitega. Projekt toetab ka Eesti noortevaldkonna arengukavas 2021-2035 toodud strateegiliste eesmärkide elluviimist.


Töötuba viidi läbi koostöös Erasmus+ projekti partneritega - Läti Disainikeskus (Läti), Baltic Regional Foundation (Läti), Eesti Disainikeskus (Eesti) ja Kenneth Agerholm FLOK (Taani)

Loe lisaks ka Läti Disainikeskuse Facebooki lehelt.